Brukerveiledninger for DFØ lønnsforhandlinger

Her finner du veiledninger til hvordan du bruker DFØs digitale løsning for lønnsforhandlinger.

Generell veiledning

Denne veiledningen gjennomgår systemet Lokale lønnsforhandlinger i sin helhet, og hvordan det kan benyttes for å støtte virksomhetens prosess. For nærmere forklaring av de ulike områdene, se de spesifikke brukerveiledningene.

Generell brukerveiledning om systemet Lokale lønnsforhandlinger
pdf 1.19 MB

Tilgangsportalen

Denne veiledningen viser hvordan du bruker Tilgangsportalen, som er en tjeneste hvor virksomheten selv skal administrere tilganger for roller som må tildeles manuelt i forbindelse med systemet Lokale lønnsforhandlinger.

Systemoppsett

Denne veiledningen er tilgjengelig for brukere med rollen administrator og viser hvordan du bruker Systemoppsett i systemet Lokale lønnsforhandlinger. Her skal du gjøre overordnede innstillinger for systemløsningen som gjelder hele virksomheten.

Systemoppsett i systemet Lokale lønnsforhandlinger
pdf 1.23 MB
Videoveiledning til systemoppsett i systemet Lokale lønnsforhandlinger

Kravskjema

Denne veiledningen viser hvordan du registrerer et kravskjema. Når din virksomhet har startet en lokal lønnsforhandling og du som ansatt er inkludert i denne forhandlingen, kan du registrere og sende inn ditt lønnskrav fra selvbetjeningsportalen. Du kan opprette, redigere og sende inn kravskjema helt frem til systemfristen.

Registrere et kravskjema i systemet Lokale lønnsforhandlinger
pdf 734.78 KB

Veiledning på video

Video med veiledning til kravskjema.

Fagforeningstilknytning

Denne veiledningen viser hvordan du knytter dine medlemmer til den eller de fagforeningene du representerer. Dette er tilgjengelig for brukere med rollen "Fagforeningsadministrator".

Knytte medlemmer til fagforening i systemet Lokale lønnsforhandlinger
pdf 951.92 KB

Veiledning på video

Video med veiledning til fagforeningstilknytning.

Opprett lønnsoppgjør

Denne veiledningen viser hvordan du oppretter lønnsoppgjør. Her skal man legge rammene for oppgjøret. Etter at lønnsoppgjøret er publisert, vil ansatte få tilgang til kravskjema, og forhandlingspartene vil få tilgang til prioriteringslistene. Dette er tilgjengelig for brukere med rollen "Administrator".

Opprette lønnsoppgjør i systemet Lokale lønnsforhandlinger
pdf 2.44 MB

Prioriteringsliste

Denne veiledningen gjelder for rollene Arbeidsgruppe fagforening, Forhandlingsutvalg fagforening, Forhandlingsutvalg arbeidsgiver og ledere som skal utarbeide prioriteringslister.
Når du er inkludert i et publisert lønnsoppgjør får du tilgang til å opprette og motta prioriteringslister.

Brukerveiledning Prioriteringsliste
pdf 7.09 MB
Endringslogg

Kapittel 1.2.1.1 (Lag ny) Oppdatert info for leder: Kan kun sende 1 prioriteringsliste

Kapittel 1.2.1.2 (Rediger) Oppdatert info for leder: Kan ikke lenger redigere utkast når man har sendt en prioriteringsliste

Kapittel 2.2.33 Kolonnene for Siste lønnsopprykk endret navn til Siste lønnsvurdering. Endring siste lønnsopprykk er fjernet.

Kapittel 2.4.1 Tydeliggjort at Leder kun har kolonneundergruppen Total vurdering. Lagt inn info om kolonneundergruppen "Stillingskodebidrag"

Kapittel 2.4.2 Tydeliggjort at leder ikke har Generelt tillegg

Kapittel 2.4.3 Tydeliggjort at leder ikke har Gruppetillegg

Kapittel 2.4.4 Nytt kapittel om kolonneundergruppen Stillingskodebidrag. Kapittel om Individuelle tillegg er flyttet til 2.4.5. Kapittel om Total vurdering er flyttet til 2.4.6.

Kapittel 2.4.5 Tydeliggjort at leder ikke har Individuelle tillegg. Oppdatert informasjon om stillingskodebidrag.

Kapittel 2.4.6 Tydeliggjort at Total vurdering er eneste tilgjengelige kolonnegruppe for ledere.

Kapittel 2.4.6.1 Oppdatert info om minsteavlønning for stillingskoder

Kapittel 2.9 Tydeliggjort at Nytt gruppetillegg ikke er tilgjengelig for leder

Kapittel 2.9.1-2.9.2 Oppdatert info om kalkulering av gruppetillegg (ved bruk av to felt samtidig)

Kapittel 2.10 Tydeliggjort at Nytt generelt tillegg ikke er tilgjengelig for leder

Kapittel 2.11 Oppdatert info om kopiering av ansatte med flere linjer vil gi feilmelding

Kapittel 2.11.1-2.11.5 Oppdatert info om kopiering med generelle tillegg og gruppetillegg. Oppdatert info om kopiering av ansatte med flere linjer

Kapittel 3.3 Oppdatert info om ny kolonne under Tillegg: Endringstype

Kapittel 4.1 Nytt kapittel om kalkulering av minsteavlønninger. Kapittel om Kalkulering av lønnsendringer er flyttet til 4.2. Kapittel om Kalkulering av tillegg er flyttet til 4.3. Kapittel om Kalkulering av totalt forbruk er flyttet til 4.4.

Kapittel 4.2 Oppdatert info om kalkulering av lønnsendringer med stillingskodebidrag

Kapittel 4.2.1.5 Oppdatert info om beregning av forbruk

Kapittel 4.2.2 Oppdatert info om kalkulering av individuelle tillegg med stillingskodebidrag

Kapittel 4.3.5 Oppdatert info om beregning av gruppetillegg ved bruk av både Økning lønnstrinn og Minimum lønnstrinn

Kapittel 4.3.6 Oppdatert info om beregning av gruppetillegg ved bruk av både Endringsbeløp og Minimum årslønn

OBS! Nettsiden er under arbeid

Vi gjør oppmerksom på at vi jobber med å gjøre alle disse brukerveiledningene om til nettsider, på lik linje med den som handler om Tilgangsportalen.

Oppdatert: 26. september 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.