Organisasjon og leiing i DFØ

Finansdepartementet har det overordna administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglege ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet. Her finn du organisasjonskartet vårt og informasjon om leiargruppa.

Organisasjonskart

Divisjonar og avdelingar

  • Strategi- og fellestenestedivisjonen (Oslo)
  • Rekneskapsdivisjonen (Trondheim)
  • IT-divisjonen (Oslo)
  • Lønnsdivisjonen (Stavanger)
  • Divisjon for styring, organisering og leiing (Oslo)
  • Divisjon for offentlege anskaffingar (Oslo)
  • Kommunikasjonseininga (Oslo)

Leiinga i DFØ

Portrettbilde av Hilde Singsaas
Foto: DFØ

Hilde Singsaas
DFØs direktør
hilde.singsaas@dfo.no / 995 41 963

Last ned pressebilete av Hilde Singsaas.

Portrettbilde av Gøril Aune
Foto: DFØ

Gøril Aune
Divisjonsdirektør for rekneskapsdivisjonen
goril.aune@dfo.no / 982 95 730

Rekneskapsdivisjonen leverer rekneskapstenester til statlege verksemder, og handterer konkurransegjennomføring, innkjøp og budsjett.

Portrettbilde av Tore Blekastad
Foto: DFØ

Tore Blekastad
Divisjonsdirektør for IT-divisjonen

tore.blekastad@dfo.no / 480 03 922

IT-divisjonen har eit overordna ansvar for IT- og digitaliseringsagendaen i DFØ og arbeidet som skjer innanfor tverrgåande teknologiutvikling, IT-drift og sikkerheit, web, integrasjon og IAM, teknologistøtte og arkitektur.

Portrettbilde av Anne-Berit Herstad
Foto: DFØ

Anne-Berit Herstad
Kommunikasjonsdirektør
Anne-Berit.Herstad@dfo.no / 970 81 522

Kommunikasjonseininga har det overordna ansvaret for kommunikasjon, innsiktsarbeid, tenestedesign og kanalstrategien.

Portrettbilde av Christian Storhaug Johnsen
Foto: DFØ

Christian Storhaug Johnsen
Divisjonsdirektør for strategi- og fellestenestedivisjonen
ChristianStorhaug.Johnsen@dfo.no / 920 24 996

Strategi- og fellestenestedivisjonen legg til rette for styring og leiing av DFØ, og har ansvar for interne støttetenester.

Portrettbilde av Dag Strømsnes
Foto: DFØ

Dag Strømsnes
Divisjonsdirektør for divisjon for offentlige anskaffingar
dag.stromsnes@dfo.no / 975 07 078

Divisjon for offentlige anskaffingar er eit strategisk organ som ser heilskapleg på anskaffingar i forvaltninga. Divisjonen systematiserer, analyserer og formidlar kunnskap, og er ein aktiv pådrivar for endring og fornying. 

Portrettbilde av Bjørn Sæstad
Foto: DFØ

Bjørn Sæstad
Divisjonsdirektør i lønnsdivisjonen
bjorn.saestad@dfo.no / 924 18 311

Lønnsdivisjonen leverer lønnstenester til statlege verksemder, og handterer reiseoppgjer, refusjonar frå Nav og sjukefråværsoppfølging.

Portrettbilde av Hilde Nakken
Foto: DFØ

Hilde Nakken
Divisjonsdirektør 
for divisjon for styring, organisering og leiing
hilde.nakken@dfo.no / 916 92 688

Divisjon for styring, organisering og leiing jobbar mellom anna med utvikling av leiing- og arbeidsgivarfunksjonen i staten, kompetanseutvikling, drift og utvikling av opplæringskontoret i staten, forvaltningsutvikling, organisering og innovasjon. Divisjonen forvaltar økonomiregelverket, konsernkontoordninga, utgreiingsinstruksen, statsrekneskapen og leverer kompetansetenester og rettleiing på alle desse områda.

Last ned pressebilete av leiinga i DFØ

Oppdatert: 6. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.