DFØ lønnsforhandlinger

DFØ lønnsforhandlinger leverer et nytt system som vil organisere og forenkle prosessen under lokale lønnsforhandlinger for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Om systemet Lokale lønnsforhandlinger 

Lokale lønnsforhandlinger skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. Systemet bidrar til en mer effektiv prosess med økt kvalitet, samt en brukervennlig og sikker måte å gjennomføre lokale forhandlinger i virksomheten.    

Systemet leveres i sin helhet, med fleksibilitet og konfigurasjon som gjøres av virksomheten selv for å støtte den enkelte virksomhets forhandlingspraksis innenfor rammene for gjeldende lovverk.    

Video om lokale lønnsforhandlinger

Første delleveranse av DFØ lønnsforhandlinger ble benyttet av noen samarbeidskunder i lokale lønnsforhandlinger høsten 2022. 

I 2023 lanserte vi funksjonalitet fortløpende i selvbetjeningsportalen for en systemløsning for forhandlinger på virksomhetsnivå til de lokale lønnsforhandlingene i 2023.  

I 2024 arbeider vi med ytterligere forbedring av funksjonalitet og videreutvikling av systemet. 

Kundeopptak

I 2024 har 21 virksomheter av ulik størrelse og i ulik sektor gått opp på systemløsningen.

23 virksomheter gikk opp på systemløsningen i 2023.

Det er stor interesse for løsningen og starter arbeidet med opptak av kunder for 2025 etter sommeren. Det er en årlig begrensning på antall kunder som kan ta i bruk systemet Lokale lønnsforhandlinger. Hvis dere ikke har meldt interesse tidligere, kan dere gjøre det på e-post til lonn@dfo.no. Merk henvendelsen med «Interesse DFØ lønnsforhandlinger».

Informasjonsdokument

Det er utarbeidet et informasjonsdokument som kunder kan bruke i sine interne beslutningsprosesser. Dokumentet inneholder informasjon om blant annet kostnader, funksjonalitet, teknisk arkitektur og roller i systemet.   

Ta kontakt på lonn@dfo.no hvis det er ønskelig å få dette tilsendt. Merk henvendelsen med «Informasjonsdokument DFØ lønnsforhandlinger». 

Til informasjon er dokumentet unntatt offentligheten og skal ikke deles eksternt uten godkjennelse av DFØ.   

Kostnader

Systemet for lokale lønnsforhandlinger er en tilleggstjeneste som er valgfri å ta i bruk. Kostnadsmodellen vil bestå av følgende kostnadselementer:   

  • Implementering:  Denne kostnaden er en engangskostnad knyttet til teknisk oppsett og klargjøring av løsning hos kunden, og dekker DFØs ressursinnsats. DFØ vil bistå med opplæring og gjennomgang av systemet for superbrukere i virksomheten.
  • Drift og forvaltning: Dette er en årlig kostnad for drift og forvaltning av systemet. DFØ skal sikre at løsningen alltid er tilgjengelig og oppdatert, og gi brukerstøtte til kundens superbrukere. 
  • Lisenser: Systemet har en årlig lisenspris per bruker som betaling for løpende vedlikehold og videreutvikling av systemet. Lisenspriser reguleres årlig.

Opplæring

DFØ vil årlig tilby superbrukeropplæring for de virksomheter som tar i bruk DFØ lønnsforhandlinger.   

Opplæring av superbrukere i forbindelse med kundeopptak er inkludert i implementeringskostnaden, deltakelse utover første året vil medføre kostnad per påmeldte superbruker.   

En superbruker defineres som en person som har ansvar for intern opplæring og brukerstøtte i virksomheten.   

DFØ vil også tilby opplæring og informasjon om systemet ved egne brukerforum og webinar. Informasjon om dette publiseres i kundenotat med egen påmelding. 

DFØ vil også årlig tilby opplæring og informasjon om systemet ved egne brukerforum og webinar.

Ønsker du mer informasjon? 

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende.   

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål om systemet, ta kontakt på e-post lonn@dfo.no.  

Oppdatert: 15. mai 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.