Personvern

Denne personvernerklæringa handlar om korleis vi samlar inn og bruker informasjon om besøkande på nettsidene våre.

Oppdatert

DFØ, ved direktøren, er ansvarleg for handteringa av personopplysningar i verksemda. Det er frivillig for dei som besøker nettsidene å gi personopplysningar i samband med tenester som å ta imot nyheitsbrev eller melde seg på kurs. Erklæringa støttar opp om personvernforordninga (GDPR) som tredde i kraft juli 2018.

Føremålet med handteringa av personopplysningar er å tilby tilpassa kurs og seminar som skal heve kompetansen til statstilsette.

Grunnlaget for innsamling og handtering av personopplysningar er heimla i artikkel 6 nr. 1 bokstav f), de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart. Vi ser på det som ei særinteresse for statstilsette å få tilbod om kompetansehevande tiltak på tvers av statlege verksemder.

Typane personopplysningar som vi samlar inn er namn, e-post, telefonnummer og arbeidsstad. Vi samlar ikkje inn særlege kategoriar av personopplysningar, som til dømes sensitive opplysningar.

Den registrerte kan reservere seg dersom ein ikkje lenger ønskjer å få tilbod frå DFØ.

Den registrerte har rett til å få innsyn i kva for data som blir brukt, rett til å få data sine korrigert eller sletta, og rett til å klage til datatilsynet om til dømes den registrerte meiner at personopplysningane ikkje er brukt i samsvar med føremålet til handteringa.

Nettstatistikk

Som ein viktig del av arbeidet med å lage brukarvenlege nettstader, ser vi på brukarmønsteret til dei som besøker nettstadene dfo.no og statsregnskapet.dfo.no. For å analysere informasjonen nyttar vi analyseverktøyet Matomo (tidligare Piwik).

Informasjonen som blir samla inn av Matomo, blir lagra lokalt på våre eigne serverar. Berre aggregerte rapportar (med avidentifiserte data) kan bli delt med våre samarbeidspartnarar.

Eksempel på kva statistikken gir oss svar på er

  • kor mange som besøker ulike sider
  • korleis brukarane navigerer på og mellom dei ulike sidene
  • kor lenge besøk varer
  • kva for nettstader brukarane kjem frå
  • kva for nettlesarar som blir brukt

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Desse informasjonskapslane blir brukt på dfo.no (samt blogg.dfo.no, pub.dfo.no og statsregnskapet.no):

  • Analyseverktøyet Matomo plasserer to informasjonskapslar på maskina di (desse byrjar med _pk_id og _pk_ses). Dette gjer vi for å kunne samle inn nettstatistikk.

I tillegg blir desse informasjonskapslane brukt på statsregnskapet.no:

  • Grafverktøyet Qlik plasserer ein informasjonskapsel på maskina di (den heter X-Qlik-Session-Public), for å hugse handlingane og vala du gjer i grafane på sida. Ingen informasjon blir lagra, og informasjonskapselen blir sletta når du lèt att sida.

E-postabonnementer

Det er mogleg å abonnere på ulike typar informasjon frå oss. Dersom du ønskjer å abonnere, må du registrere dette saman med din e-postadresse, slik at vi kan sende deg den informasjonen du ønskjer. Vi deler ikkje opplysningane med andre.

Påmelding til kurs og arrangement

For kurspåmelding bruker vi ein kursportal frå Enovate. Når du melder deg på kurs og arrangement, ber vi deg registrere namn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Med unntak av namn og organisasjon, som kan bli publisert på deltakarlister, deler vi ikkje opplysningane med andre. Informasjonen som du registrerer i påmeldingsskjemaa, blir lagra på serverane til Enovate.

Slik handterer du informasjonskapslar i nettlesaren din

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?