Om DFØ

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er staten sitt fagorgan for økonomistyring, gode avgjerdsgrunnlag for statlege tiltak, organisering og leiing i staten, samt for anskaffingar i offentleg sektor. Vi leverer lønns- og rekneskapstenester til over 90 prosent av statsforvaltninga, og har også ansvaret for statsrekneskapen og statens konsernkontoordning.

Prisar frå DFØ

Bedre stat-prisen

Bedre stat-prisen går til ein statleg verksemd eller eit tiltak som kan vise til konkrete resultat knytt til effektivisering og forbetring av statleg sektor.

Anskaffelsesprisen

Anskaffelsesprisen blir delt ut til eit samarbeid i ein anskaffingprosess for ei vare eller teneste som har gitt spesielt gode effektar for oppdragsgivar, brukarane og leverandøren deira.

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak [at] dfo.no (postmottak[at]dfo[dot]no).

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.