Gå til navigasjon Gå til innhold

Pensjonsutgifter skal synliggjøres fra 2017

Berørte statlige virksomheter må tilpasse sine systemer og rutiner slik at pensjonsutgifter kan regnskapsføres fra og med 1. januar.

Oppdatert standard kontoplan fra 1.1.2017

Vi har gjort mindre endringer i kontoplanen basert på innspill fra statlige virksomheter og våre erfaringer med forvaltningen av standard kontoplan.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 10. januar 2017.

16. mar.
2017

Ny fakturaadresse fra 1. april

Vi flytter fakturamottaket vårt. Her finner du den nye fakturaadressen.

16. mar.
2017

Er statlige utredninger gode nok?

Offentlige utredninger er grunnlag for beslutninger som berører folk flest. En ny rapport viser at for mange utredninger er for dårlige.

03. feb.
2017

Etatsstyring i balanse - for ledere og folk med dårlig tid

Vil du lære mer om god etatsstyring, men har dårlig tid? Se vårt miniseminar om etatsstyring i balanse her.

06. apr.
2017

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs, påmeldingsfrist 3. april 2017

24. apr.
2017

Tilskudd (innføringskurs)

Kurset gir en oversikt over og kunnskap om økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.

25. apr.
2017

Regnskap for statlige virksomheter (innføringskurs)

Heldagskurs, påmeldingsfrist 20. april 2017

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.