Gå til navigasjon Gå til innhold

Pensjonsutgifter skal synliggjøres fra 2017

Berørte statlige virksomheter må tilpasse sine systemer og rutiner slik at pensjonsutgifter kan regnskapsføres fra og med 1. januar.

Utredningsinstruksen

Ny utredningsinstruks trådte i kraft 1. mars 2016 og beskriver hvordan, og i hvilket omfang, statlige virksomheter skal utrede tiltak.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 1. februar 2016.

21. okt.
2016

Pensjonsutgifter blir synlige i statlige virksomheters budsjett og regnskap

Fra 2017 skal pensjonsutgifter tas med i budsjett og regnskap til den enkelte statlige virksomhet. Berørte virksomheter må tilpasse sine systemer og rutiner slik at pensjonsutgifter kan regnskapsføres fra og med 1. januar.

26. sep.
2016

Ledere kan godkjenne reiseregninger på mobilen

Nå er det ledernes tur å få en enklere hverdag med DFØ-app, med godkjenning av reiseregninger direkte fra mobilen.

30. mai.
2016

Standardisering og økt sikkerhet ved overføring av filer mellom staten og bankene

Staten ved Direktoratet for økonomistyring (DFØ) stiller krav om felles standard for sikring- og transport av filbaserte betalingstransaksjoner i sine fremtidige avtaler med bankene.

24. okt.
2016

Kundeforum 2016

Kundeforum 2016 i Trondheim.

27. okt.
2016

Utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Heldagskurs. Påmeldingsfrist: torsdag 20. oktober.

01. nov.
2016

SAP NAV refusjoner grunnkurs

Påmeldingsfrist 25.oktober 2016.

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.