Gå til navigasjon Gå til innhold

Pensjonsutgifter skal synliggjøres fra 2017

Berørte statlige virksomheter må tilpasse sine systemer og rutiner slik at pensjonsutgifter kan regnskapsføres fra og med 1. januar.

Oppdatert standard kontoplan fra 1.1.2017

Vi har gjort mindre endringer i kontoplanen basert på innspill fra statlige virksomheter og våre erfaringer med forvaltningen av standard kontoplan.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 10. januar 2017.

23. feb.
2017

Problemer med systemene våre er løst

Vi beklager problemene dere har opplevd på grunn av dette.

03. feb.
2017

Etatsstyring i balanse - for ledere og folk med dårlig tid

Vil du lære mer om god etatsstyring, men har dårlig tid? Se vårt miniseminar om etatsstyring i balanse her.

25. jan.
2017

Direktoratet for e-helse fikk Bedre stat-prisen for kjernejournal

Årets Bedre stat-pris går til Direktoratet for e-helse for det nasjonale tiltaket kjernejournal, som styrker pasientsikkerheten, samtidig som det sparer helsetjenestene betydelig med tid og ressurser.

15. feb.
2017

Frokostseminar om utredningsinstruksens etterlevelse

Tilfredsstiller statlige utredninger utredningsinstruksens krav? En nullpunktsmåling ved iverksettelse av ny instruks i 2016

28. feb.
2017

Grunnleggende bruk av budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 23. februar 2017

01. mar.
2017

Grunnleggende oppsett og bruk av browserspørringer i Agresso

Heldagskurs. Kaffe og registrering fra kl. 09.30. Påmeldingsfrist 24. februar 2017

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.