Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Sjekk driftsstatus
Få oppdatert status og oversikt over planlagt vedlikehold for lønns- og regnskapssystemene våre på nettsiden om driftsstatus.
Fant du det du lette etter?