Tenester frå DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er staten sitt fagorgan for økonomi, styring, organisering og leiing, avgjerdsgrunnlag for statlege tiltak, samt innkjøp i offentleg sektor. Vi leverer lønns- og rekneskapstenester til rundt 90 prosent av statsforvaltninga, og har også ansvaret for statsrekneskapen og staten si konsernkontoordning.

Lønns- og rekneskapstenester
Sjå også
Oppdatert: 27. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord