Bestill tilganger

For å kunne​ bestille tilganger til våre systemer må du være autorisert bestiller.

Tilganger bestiller du i Kundesenter på nett ved å trykke på «Skjemaer» og velge «Bestille tilganger». Alternativt kan du fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn via Kundesenter på nett.

Autorisert bestiller lønn har tilgang til å bestille tilganger til lønnssystemene. Dette omfatter blant annen tilganger til SAP, godkjenner 1 og 2, kundesenter på nett, DFØ fildel og mer.

Autorisert bestiller regnskap har tilgang til å bestille tilganger til regnskapssystemene. Da kan du bestille tilganger til Unit4 ERP, CTM (KGV/KAV) og Kundesenter på nett.

Last ned bestillingsskjema (felles for lønn og regnskap)

Last ned bestillingsskjema (felles for lønn og regnskap)

Bestillingsskjema for tilgang tjenester
xlsx 130.08 KB

Tilgangsportalen for Unit4 ERP

Tilgangsportalen er en tjeneste hvor virksomheten selv kan administrere tilganger for egne ansatte i Unit4 ERP.

Last ned bestillingsskjema for lønnssystemene

Hjelp til bestillingsskjema for lønnssystemene

Forklaring til feltene i skjemaene

Navn på virksomhet
Oppgi navnet på virksomheten/firmaet deres. Hvis dere er inndelt i selvstendige organisasjonsenheter som utfører bestilling av tilgang skal også deres enhet oppgis. For eksempel: Domstolene i Norge. Alstahaug Tingrett.

Firmakode (SAP)
Oppgi den firmakoden deres virksomhet er registrert med i SAP. For eksempel 1460.

Ny tilgang / slette tilgang / endre tilgang
Oppgi om bestillingen gjelder ny tilgang, endring av tilgang eller sletting av tilgang. Hvis brukeren skal slutte, dvs. alle tilganger skal stenges, oppgis det i merknadsfeltet.

Verdiene Ny tilgang, Slette tilgang eller Endre tilgang kan velges ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

Gyldig fra dato

  • Ny tilgang: Gyldig fra og med dato. Tomt felt betyr snarest.
  • Slett tilgang: Siste gyldighetsdato. Tomt felt betyr snarest.
  • Endre tilgang: Dato endringen skal være gyldig fra og med. Tomt felt betyr snarest.

Ansattnummer (SAP)
Ansattnummer i SAP kjernesystem. Ansatt skal være registrert i SAP kjernesystem før bruker opprettes.

Bruker-id
Fylles alltid ut.

Etternavn
Fullt etternavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

Fornavn Mellomnavn
Fullt fornavn og mellomnavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

E-postadresse
Kan utelates hvis registrert i IT 0105, deltype 0010 (gjelder SAP).

Registrere positiv tid
Kun relevant for kunder der ikke alle med Ansatt selvbetjening skal registrere positiv tid.

Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for
8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal ha strukturell autorisasjon til. Som oftest den organisasjonsenhet som vedkommende er leder for.

Organisasjonsenhet bruker skal motta arbeidsflyt fra
8-sifret ID-nummer på den organisasjonsenhet som bruker skal være leder eller saksbehandler for i arbeidsflyt. 

Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for".

Organisasjonsenhet bruker skal ha tilgang til i Leder selvbetjening
8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal være stedfortreder i Leder selvbetjening for. 

Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for"

Merknad
Fritekst for spesielle forhold. Kan for eksempel gjelde spesifisering av fremmed-aksess, dvs. tilgang til data i annen virksomhet (gjelder SAP). Egen avtale om dette må foreligge. 

Spesifiser annen tilgang. Kan være virksomhetsspesifikk tilgang for les eller oppdatering av data, for eksempel les-tilgang til annet firma etter fusjon (gjelder SAP).

Oppdatert: 22. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.