Bestill tilganger

​Her kan du bestille tilganger til våre systemer.

Oppdatert

Tilganger bestiller du i Kundesenter på nett ved å trykke på «Skjemaer» og velge «Bestille tilganger». Dersom du er autorisert bestiller, kan du bestille tilganger til Unit4 ERP, Basware, CTM (KGV/KAV) og Kundesenter på nett. 

Alternativt kan du fylle ut skjemaet nedenfor, og sende det inn via Kundesenter på nett.

Tilganger til SAP, Godkjenner 1 og 2 og Kundesenter på nett kan bestilles av alle lønnskunder.

Hjelp til bestillingsskjema for lønnssystemene

 • Navn på virksomhet
  Oppgi navnet på virksomheten/firmaet deres. Hvis dere er inndelt i selvstendige organisasjonsenheter som utfører bestilling av tilgang skal også deres enhet oppgis. For eksempel: Domstolene i Norge. Alstahaug Tingrett.

  Firmakode (SAP)
  Oppgi den firmakoden deres virksomhet er registrert med i SAP. For eksempel 1460.

  Ny tilgang / slette tilgang / endre tilgang
  Oppgi om bestillingen gjelder ny tilgang, endring av tilgang eller sletting av tilgang. Hvis brukeren skal slutte, dvs. alle tilganger skal stenges, oppgis det i merknadsfeltet.

  Verdiene Ny tilgang, Slette tilgang eller Endre tilgang kan velges ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

  Gyldig fra dato

  • Ny tilgang: Gyldig fra og med dato. Tomt felt betyr snarest.
  • Slett tilgang: Siste gyldighetsdato. Tomt felt betyr snarest.
  • Endre tilgang: Dato endringen skal være gyldig fra og med. Tomt felt betyr snarest.

  Ansattnummer (SAP)
  Ansattnummer i SAP kjernesystem. Ansatt skal være registrert i SAP kjernesystem før bruker opprettes.

  Bruker-id
  Fylles alltid ut.

  Etternavn
  Fullt etternavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

  Fornavn Mellomnavn
  Fullt fornavn og mellomnavn. Slik som i IT 0002 (gjelder SAP).

  E-postadresse
  Kan utelates hvis registrert i IT 0105, deltype 0010 (gjelder SAP).

  Registrere positiv tid
  Kun relevant for kunder der ikke alle med Ansatt selvbetjening skal registrere positiv tid.

  Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for
  8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal ha strukturell autorisasjon til. Som oftest den organisasjonsenhet som vedkommende er leder for.

  Organisasjonsenhet bruker skal motta arbeidsflyt fra
  8-sifret ID-nummer på den organisasjonsenhet som bruker skal være leder eller saksbehandler for i arbeidsflyt. 

  Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for".

  Organisasjonsenhet bruker skal ha tilgang til i Leder selvbetjening
  8-sifret ID-nummer på den øverste organisasjonsenhet i hierarkiet som bruker skal være stedfortreder i Leder selvbetjening for. 

  Det er ikke mulig å angi en organisasjonsenhet som ligger høyere i hierarkiet enn den organisasjonsenheten som er angitt i "Organisasjonsenhet bruker skal ha autorisasjon for"

  Merknad
  Fritekst for spesielle forhold. Kan for eksempel gjelde spesifisering av fremmed-aksess, dvs. tilgang til data i annen virksomhet (gjelder SAP). Egen avtale om dette må foreligge. 

  Spesifiser annen tilgang. Kan være virksomhetsspesifikk tilgang for les eller oppdatering av data, for eksempel les-tilgang til annet firma etter fusjon (gjelder SAP).

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Fant du det du lette etter?