En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Hva skal vi med mål- og resultatstyring?

Styring i staten er et tema som engasjerer langt utenfor statsforvaltningen – heldigvis. Dette handler jo grunnleggende sett om hvordan vi forvalter fellesskapets ressurser. Det har likevel festet seg noen myter i debatten om styring som forvirrer snarere enn å oppklare. Stridens kjerne er mål- og resultatstyring, som er et viktig styringsprinsipp i staten.

Les videre

Fagbloggen

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Ny versjon av statsregnskapet.no

I sommer var jeg med å arrangere et frokostseminar hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet, med bedre funksjonalitet for sammenlikning av virksomheter.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Vinter kun i økonomiavdelingene?

I høst arrangerte vi i DFØ et nettverksmøte med om effektivisering. Det som slo meg, er at vi snakker mye om trangere tider fremover. «Winter is coming. Winter is here», for å sitere Games of Thrones. Men er det «vinter» bare i økonomiavdelingene?

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Hva kjennetegner de gode prioriteringene?

I dag, 8. oktober, legges statsbudsjettet for 2019 frem. En begivenhet som har høy interesse og som angår oss alle. Hvor mye velger regjeringen å bruke av vår felles pengesekk? Hvilke prioriteringer har de gjort, og hvor skal pengene gå?

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Sammenligning – nytte og fallgruver

Nå har vi i DFØ arbeidet hardt for å få en bedre funksjon for å sammenligne statlige virksomheter på statsregnskapet.no. Hvis du sjekker den ut, vil du se at den er endret fullstendig fra tidligere versjon. Nøkkeltall og artskonto er hovedvalg som du kan gjøre. Dette kan være nyttig for deg som arbeider i forvaltningen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Gjelder utredningsinstruksen deg?

– og hvor kan du lære mer om den?

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Hvordan staten bruker skattepengene dine

Interessen min for hvordan skattepengene mine brukes har alltid vært til stede. Nå har jeg vært med å utforme et nettsted hvor du med enkle grep kan grave i tall fra alle statlige virksomheter.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Styringsinformasjon for departementer

Jeg har ofte vært nysgjerrig på hva som er god styringsinformasjon fra virksomheter opp til departementet. Og hva er det regnskapet kan brukes til hos dem? Samtidig vet jeg at mange av dere som leser dette legger mye arbeid i god regnskapsføring og å gi rammer for det. Det burde jo være interessant informasjon nettopp for etatsstyrerne i departement.

Les videre

Fant du det du lette etter?