En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

I DFØ-bloggen tar direktør Hilde Singsaas og ulike fagpersoner opp aktuelle tema innen styring og effektiv ressursbruk i staten.

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Hvordan lykkes med å effektivisere offentlig sektor?

Hvordan skal samfunnet møte nye behov med stadig strammere budsjetter? Er svaret ostehøvelkutt, eller må det tydeligere prioriteringer til? Vil digitaliseringen løse problemet? Dette er blant spørsmålene som stilles i debatten om effektivisering av offentlig sektor. Det er en viktig debatt, for måten fellesskapets midler forvaltes på angår oss alle.

Les videre

Fagbloggen

Marianne Sørtømme

seniorrådgiver

Divisjon i styring, organisering og ledelse

Ansettelser i staten: Mer enn bare å finne den best kvalifiserte

Diskusjoner om toppstillinger i staten illustrerer bare noe av det kompliserte ved ansettelser i forvaltningen. To-trinns-behandlingen, åpenhet og kunngjøringskrav. Hvorfor er det så viktig i ansettelsesprosessen i staten?

Les videre

Sally Kemble

seniorrådgiver

Strategi- og fellestjenestedivisjonen

Råd for å bygge en kultur for samarbeid i forvaltningen

Vi har sett at offentlige organisasjoner klarte å opprettholde produktivitet tross krevende rammebetingelser. Vi har erfart at geografiske avstander ikke er til hinder for samarbeid, og vi vet at teknologien hjelper oss å jobbe på nye måter. Pandemien kan brukes som en drivkraft for å bygge en kultur for samarbeid i forvaltningen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

fagsjef

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Ny vår for systematiske kunnskapsoppsummeringer

Den nye regjeringen har utmerket seg ved å legge opp til rekordmange utredninger i Hurdalsplattformen. Dette kan bli en ny vår for systematisk kunnskapsoppsummering, altså oversikter over den beste, tilgjengelige kunnskapen i verden på et spesifikt tema.

Les videre

Thor Steinar Møller

seksjonssjef

Divisjon for offentlige anskaffelser

Kontraktsregister kan øke tilliten til norske oppdragsgivere

Det er ikke så lett å skaffe seg oversikt over hvem som blir tildelt hvilke offentlige kontrakter i Norge. Vi trenger derfor et offentlig tilgjengelig og søkbart kontraktsregister; ikke ulikt det DFØ holder på å bygge som en del av ny Doffin.

Les videre

Siri Bjørtuft Ellingsen

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Hvorfor er samordning så vanskelig?

Samordning er noe vi ikke bare bør, men må lykkes med for å løse samfunnsoppdragene våre. Samordning er derfor et av de strategiske satsingsområdene i DFØ.

Les videre

Kristin Bjørnvold Lundtveit

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Krisen viser hvor avhengig samarbeid er av gode relasjoner

Når deltakerne på DFØs Program for toppledergrupper rapporterer hva de sitter igjen med fra programmet, svarer de at noe av det som har hatt størst verdi var å bli bedre kjent med sine lederkollegaer i andre virksomheter, deres samfunnsoppdrag og utfordringsbilde. De siste 15 månedene har synliggjort betydningen av åpenhet, tillit og gode relasjoner for å få til et godt samarbeid. Dette bekrefter også Koronakommisjonens konklusjoner.

Les videre

Elise Rasmussen

seksjonssjef

divisjon styring, organisering, ledelse

Hvordan kan forvaltningen bidra til bærekraftige statsfinanser?

Onsdag forrige uke arrangerte vi i DFØ et frokostseminar: «Perspektivmeldingen 2021 - Hva betyr det for forvaltningen?» Selv lærte jeg mye på kort tid. Under deler jeg noen av inntrykkene.

Les videre

Jenny Ählström

seniorrådgiver

Divisjon for offentlige anskaffelser

Åpenhet bidrar til samfunnsansvarlige offentlige innkjøp

Tross at offentlige virksomheter har plikt til å ha rutiner for å fremme menneskerettigheter i sine anskaffelser, gjør mangel på ressurser, tid og kunnskap dette vanskelig å gjennomføre i en travel innkjøpshverdag. En ny åpenhetslov vil forenkle og effektivisere muligheten til å kontrollere at varene som kjøpes inn for felles midler blir lagt under lovlige arbeidsforhold der menneskerettighetene i leverandørkjeden blir ivaretatt.

Les videre

Fant du det du lette etter?