En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

DFØ får ny logo

I år blir DFØ utvidet med flere nye fagområder. Nå får vi en ny logo som signaliserer at vi er blitt et større og mer mangfoldig direktorat.

Les videre

Fagbloggen

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Når det ikke er tid til å utrede

Formålet med utredningsinstruksen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Men instruksen åpner opp for å legge til grunn for mindre grundige utredninger og forenkle høringsprosessen når vi står ovenfor akutte situasjoner.

Les videre

Tone Skåre

Seniorrådgiver

Ledelsesavdelingen

Sett langlysene på og se i bakspeilet

Ledelse i offentlig sektor har lenge handlet om å håndtere usikkerhet og dilemmaer. Den situasjonen vi er i nå setter dette ekstra på spissen med tanke på beslutninger som skal tas. Mange av dem er svært samfunnskritiske. Nå er det viktigere enn noen gang at ledere retter blikket utover egen virksomhet, ser nye sammenhenger og finner frem til ny kunnskap. Dette gir muligheter for læring om gode tiltak og god ledelse – hvis du kikker i bakspeilet.

Les videre

Margrethe Helen Ellingseter

Seniorrådgiver

Seksjon for styring

Fire råd for å analysere, rydde opp i og forbedre styringen

Koronakrisen har kastet oss inn i en ny hverdag og vi har fått øynene opp for at kriser også kan ramme oss, og at vi er sårbare som samfunn. Vi har tilpasset oss og funnet nye måter å jobbe på. Når vi etter hvert skal gå tilbake til normalen, kan det også være anledning til å se på styringen med nye øyne. Her får dere noen knagger til å reflektere over styringen i deres virksomhet på enn så lenge.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Statlige tiltak utredes for dårlig – hvorfor er det så vanskelig?

DFØs nylige rapport om kvaliteten på utredninger av statlige tiltak viser at det er betydelige utfordringer ved utredninger av statlige tiltak. Det er et klart forbedringspotensial med å etterleve utredningsinstruksen. Den største svakheten knytter seg til kravet om å utrede flere alternative tiltak: I stor grad er det bare ett tiltak som utredes.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Skal forvaltningen først og fremst være faglig eller lojal?

Forvaltningen lever i krysspress mellom fag og politikk, og om man ikke holder tunga rett i munnen, kan pressede situasjoner bli enda vanskeligere. Men det finnes heldigvis retningslinjer som skal gjøre det enklere for både statsråder og fagfolk å kjenne til sine roller og plikter.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Slik har Arkivverket og Politidirektoratet lykkes med utredninger

Er du nysgjerrig på hvordan andre har lykkes med å utrede statlige tiltak? Er det fallgruver du bør forsøke å unngå? Og lurer du på hvilke faktorer som kan være utslagsgivende for å komme frem til gode beslutningsgrunnlag?

Les videre

Fant du det du lette etter?