En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Hva skjer når fag og politikk møtes?

Samarbeidet mellom politikere og embetsverk i Norge fungerer stort sett godt, men likevel blir det ofte konflikt mellom politiske og faglige hensyn. Evner forvaltningen å gi gode og tydelige råd, også når de går på tvers av politiske hensyn? Og hva skal til for at vi får de løsningene som gir størst nytte for samfunnet?

Les videre

Fagbloggen

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Periodisert regnskap gir bedre styring

Det er mange som er opptatt av at det offentlige må få mer ut av ressursene. Løsningen er å se nærmere på sammenhengen mellom ressurser og resultater, og da er periodisert regnskap akkurat det du trenger. Det viser kostnader, eiendeler, gjeld og retter oppmerksomheten mot kravet om effektiv ressursbruk.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Ny virkelighet, gammelt regelverk

Regelverk skal beskytte oss mot uheldige risikomomenter og samtidig gi godt med spillerom for innovasjon og utvikling. Digitalisering skjer raskt og skaper store endringer i samfunnet – hvordan skal vi håndtere det på best mulig måte for samfunn og enkeltmennesker?

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Det skal være lett å se hva skattepengene går til

Norge er blant de mest åpne i verden om sin pengebruk, og regjeringen vil gjøre enda mer data tilgjengelig. Det er fordi åpenhet i bunn og grunn handler om informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med forvaltningen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Er det noe poeng å utrede regelverk som besluttes i EU?

En betydelig del av norsk lovgivning er basert på EU/EØS-regler som vedtas i EU. Skal Norge bruke ressurser på å utrede tiltak som vi selv ikke foreslår og som utvikles og besluttes i EU?

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Årlig helsesjekk for staten – statsregnskapet 2018 er her

Siste fredag i april oversendte regjeringen statsregnskapet for 2018 til Stortinget. Kan vi ved hjelp av disse tallene se hvordan det står til med statens finansielle «helse»? Her følger en liten introduksjon til selveste statsregnskapet.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Statsregnskapet + journalister = sant

Statsregnskapet.no bidrar til mer åpenhet om statens økonomi og det styrker befolkningens tillit til forvaltningen. Dessuten er nettsiden et glimrende graveredskap for journalister. Derfor dro DFØ til SKUP for å vise pressen hvordan de kan bruke statsregnskapet.no.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Ny sjekkliste hjelper deg å kvalitetssikre utredninger

Hvordan kan du vite om utredningen din er god nok? Vi vet at mange strever med dette. Derfor er det en glede å kunne presentere en ny sjekkliste som skal gi deg en bedre forståelse av hvordan man kan jobbe med utredninger i praksis.

Les videre

Fant du det du lette etter?