En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Virker det?

Hvordan kan vi sørge for at tiltakene staten bruker penger på faktisk virker i tråd med hensikten? Et helt sentralt spørsmål som det til gjengjeld er vanskelig å svare på.

Les videre

Fagbloggen

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Få bedre oversikt over tilskudd!

Tilskudd er et viktig virkemiddel som staten kan bruke. Tilskudd utgjør ca. 150 milliarder hvert år i statsbudsjettet, så det er god grunn til å skaffe seg oversikt. Det er ikke så lett å definere hva et tilskudd er, og det finnes ingen samlet oversikt. Men det er en god start å klikke inn på statsregnskapet.no.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

SRS – den stygge andungen?

Statlige regnskapsstandardene (SRS) har av flere gjerne blitt sett på som «den stygge andungen» når statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskap. Med tid og erfaring vil man få mer forståelse for hvilken økte nytteverdi SRS kan gi i virksomhetsstyringen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Pressen må også kjenne utredningsinstruksen

Flere og flere journalister får øynene opp for utredningsinstruksen. I forrige uke ble Trine Eilertsen tildelt prisen for Årets meningsbærer blant annet for sitt engasjement for nettopp utredningsinstruksen, og pressen har nylig vært på seminar hos oss for å lære om den.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Statlige årsrapporter på 1–2–3

I disse dager er det mange som skriver på årsrapportene for statlige virksomheter, men hva bør leseren av en slik rapport se etter? Det er mye bra å finne, bare man vet hvor man skal lete. Her er noen tips som kan gjøre det lettere å få oversikt og finne interessante momenter!

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Er danskene flinkere enn oss i budsjettering?

Danskene som har jobbet mye med sitt nye budsjettsystem, det fikk vi høre om på nordisk statsregnskapssjefsmøte i høst. Men hva kan vi lære av dem?

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Hva kreves av en god utredning?

På kurs og innlegg vi holder om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse, er det en ting som mange lurer på: «Finnes det noen eksempler på gode utredninger?»

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Nyttårsforsetter for økonomen

Vi har nylig startet på 2019, det betyr nyttårsforsetter for mange. Til deg som har intensjon om ikke bare å bli bedre på kosthold eller trening, har jeg et tips til hvordan bli en bedre økonom: få mer ut av regnskapet i år!

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Nettverksmøter skaper tverrfaglig samarbeid

Forrige uke, tirsdag 12. desember, arrangerte vi i Direktoratet for økonomistyring et møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. I dette nettverket er det medlemmer fra departementer og andre statlige virksomheter som jobber med samfunnsøkonomiske analyser eller interesserer seg for fagfeltet.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Hvilket ansvar skal departementene ta for effektiv ressursbruk?

«Alle» er enige om at vi skal bruke ressursene våre effektivt. «Alle» er enige om at ressursene vil bli knappere framover. Videre er alle enige om at virksomhetene gjør mye av arbeidet, men at departementet er ansvarlig. Hva vil det da si å ta ansvar for effektiv ressursbruk?

Les videre

Fant du det du lette etter?