En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Beslutninger må bygge på bedre grunnlag

Onsdag 4. mars la DFØ fram en ny rapport der vi har sett på kvaliteten på statlige utredninger. Den viser at beslutningsgrunnlagene fortsatt er for dårlige.

Les videre

Fagbloggen

Margrethe Helen Ellingseter

Seniorrådgiver

Seksjon for styring

Fire råd for å analysere, rydde opp i og forbedre styringen

Koronakrisen har kastet oss inn i en ny hverdag og vi har fått øynene opp for at kriser også kan ramme oss, og at vi er sårbare som samfunn. Vi har tilpasset oss og funnet nye måter å jobbe på. Når vi etter hvert skal gå tilbake til normalen, kan det også være anledning til å se på styringen med nye øyne. Her får dere noen knagger til å reflektere over styringen i deres virksomhet på enn så lenge.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Statlige tiltak utredes for dårlig – hvorfor er det så vanskelig?

DFØs nylige rapport om kvaliteten på utredninger av statlige tiltak viser at det er betydelige utfordringer ved utredninger av statlige tiltak. Det er et klart forbedringspotensial med å etterleve utredningsinstruksen. Den største svakheten knytter seg til kravet om å utrede flere alternative tiltak: I stor grad er det bare ett tiltak som utredes.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Skal forvaltningen først og fremst være faglig eller lojal?

Forvaltningen lever i krysspress mellom fag og politikk, og om man ikke holder tunga rett i munnen, kan pressede situasjoner bli enda vanskeligere. Men det finnes heldigvis retningslinjer som skal gjøre det enklere for både statsråder og fagfolk å kjenne til sine roller og plikter.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Slik har Arkivverket og Politidirektoratet lykkes med utredninger

Er du nysgjerrig på hvordan andre har lykkes med å utrede statlige tiltak? Er det fallgruver du bør forsøke å unngå? Og lurer du på hvilke faktorer som kan være utslagsgivende for å komme frem til gode beslutningsgrunnlag?

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Arnulf og Jan-Erik takker for seg

Det er med tungt hjerte vi må si farvel til to gode fagbloggere og kollegaer etter mange år i DFØ. Arnulf Eriksen går over i pensjonistenes rekker, mens Jan-Erik Fjukstad Hansen begynner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har stilt dem noen spørsmål i deres siste felles blogginnlegg på DFØ-bloggen.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Digitalisering av statsregnskapet skaper mer demokrati

Statsregnskapet beveger seg inn i den digitale verden. I de siste årene er mye av grunnarbeidet gjort for at det skal kunne tas ennå noen skritt videre fremover.

Les videre

Fant du det du lette etter?