En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Målstyring og tillit henger sammen

Mål- og resultatstyring får skylda for mye av det som ikke fungerer i offentlig sektor, og kritikken handler ofte om detaljstyring, overdreven rapportering og lite tillit. Men i realiteten ønsker tilhengerne og motstanderne av mål- og resultatstyring det samme.

Les videre

Fagbloggen

Eivor Bremer Nebben

fagdirektør

Utrednings- og analyseavdelingen

Dialog gir bedre styring

Statlig styring er daglig tema i norske aviser, og som regel med et kritisk budskap. Vi vet at mange har opplevd at de som styrer er detaljorientert, sitter for langt unna, og kan framstå med en «vi vet best-holdning». Hvordan kan vi gjøre styringen bedre?

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Suksessfaktorer for utredningsarbeidet

Hva kjennetegner et vellykket utredningsarbeid? Det er mange som er usikre på hvilke tiltak som skal utredes, og mye tyder på at flere kan få bedre rutiner for hvordan de jobber med utredninger. En smart organisering av dette arbeidet er en god investering for enhver virksomhet.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Når det ikke er tid til å utrede

Formålet med utredningsinstruksen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Men instruksen åpner opp for å legge til grunn for mindre grundige utredninger og forenkle høringsprosessen når vi står ovenfor akutte situasjoner.

Les videre

Tone Skåre

Seniorrådgiver

Ledelsesavdelingen

Sett langlysene på og se i bakspeilet

Ledelse i offentlig sektor har lenge handlet om å håndtere usikkerhet og dilemmaer. Den situasjonen vi er i nå setter dette ekstra på spissen med tanke på beslutninger som skal tas. Mange av dem er svært samfunnskritiske. Nå er det viktigere enn noen gang at ledere retter blikket utover egen virksomhet, ser nye sammenhenger og finner frem til ny kunnskap. Dette gir muligheter for læring om gode tiltak og god ledelse – hvis du kikker i bakspeilet.

Les videre

Margrethe Helen Ellingseter

Seniorrådgiver

Seksjon for styring

Fire råd for å analysere, rydde opp i og forbedre styringen

Koronakrisen har kastet oss inn i en ny hverdag og vi har fått øynene opp for at kriser også kan ramme oss, og at vi er sårbare som samfunn. Vi har tilpasset oss og funnet nye måter å jobbe på. Når vi etter hvert skal gå tilbake til normalen, kan det også være anledning til å se på styringen med nye øyne. Her får dere noen knagger til å reflektere over styringen i deres virksomhet på enn så lenge.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Statlige tiltak utredes for dårlig – hvorfor er det så vanskelig?

DFØs nylige rapport om kvaliteten på utredninger av statlige tiltak viser at det er betydelige utfordringer ved utredninger av statlige tiltak. Det er et klart forbedringspotensial med å etterleve utredningsinstruksen. Den største svakheten knytter seg til kravet om å utrede flere alternative tiltak: I stor grad er det bare ett tiltak som utredes.

Les videre

Fant du det du lette etter?