En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Om fellestjenester og effektivitet

2019 er så vidt i gang, og det er høysesong for nyttårsforsetter. I Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har vi samme ambisjon for det nye året som vi pleier, nemlig å bidra til mer effektiv ressursbruk i staten. En av måtene vi gjør det på, er å levere lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. Hvorfor lønner det seg for staten at DFØ gjør dette i stedet for at virksomhetene gjør jobben selv?

Les videre

Fagbloggen

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Nyttårsforsetter for økonomen

Vi har nylig startet på 2019, det betyr nyttårsforsetter for mange. Til deg som har intensjon om ikke bare å bli bedre på kosthold eller trening, har jeg et tips til hvordan bli en bedre økonom: få mer ut av regnskapet i år!

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Nettverksmøter skaper tverrfaglig samarbeid

Forrige uke, tirsdag 12. desember, arrangerte vi i Direktoratet for økonomistyring et møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. I dette nettverket er det medlemmer fra departementer og andre statlige virksomheter som jobber med samfunnsøkonomiske analyser eller interesserer seg for fagfeltet.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Hvilket ansvar skal departementene ta for effektiv ressursbruk?

«Alle» er enige om at vi skal bruke ressursene våre effektivt. «Alle» er enige om at ressursene vil bli knappere framover. Videre er alle enige om at virksomhetene gjør mye av arbeidet, men at departementet er ansvarlig. Hva vil det da si å ta ansvar for effektiv ressursbruk?

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Hvordan gjøre bedre vurderinger av hva som vil skje i fremtiden

Når vi utreder statlige tiltak, handler mye om å forsøke å forutse fremtiden. Vi skal gi kvalifiserte vurderinger av hva som vil skje fremover dersom vi gjennomfører tiltak, og dersom vi ikke gjennomfører tiltak.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Kan UH-sektoren ha nytte av statsregnskapet.no?

I sommer hadde UH-sektoren sitt årlige Agresso brukerforum. Hovedtematikken på disse møtene er å diskutere problemstillinger i regnskapsarbeidet der fellesnevneren er at alle benytter funksjonaliteten i Agresso. Her var jeg med å holde et innlegg hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet.no.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Ny versjon av statsregnskapet.no

I sommer var jeg med å arrangere et frokostseminar hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet, med bedre funksjonalitet for sammenlikning av virksomheter.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Vinter kun i økonomiavdelingene?

I høst arrangerte vi i DFØ et nettverksmøte med om effektivisering. Det som slo meg, er at vi snakker mye om trangere tider fremover. «Winter is coming. Winter is here», for å sitere Games of Thrones. Men er det «vinter» bare i økonomiavdelingene?

Les videre

Fant du det du lette etter?