En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

De beste evalueringene er de vi bruker

Å evaluere er en naturlig del av styringen i staten, fordi det gir viktig informasjon om måloppnåelse og resultater. Men mange overvurderer hvor omfattende en evaluering må være, mens de undervurderer når de burde starte evalueringsarbeidet.

Les videre

Fagbloggen

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Slik har Arkivverket og Politidirektoratet lykkes med utredninger

Er du nysgjerrig på hvordan andre har lykkes med å utrede statlige tiltak? Er det fallgruver du bør forsøke å unngå? Og lurer du på hvilke faktorer som kan være utslagsgivende for å komme frem til gode beslutningsgrunnlag?

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Arnulf og Jan-Erik takker for seg

Det er med tungt hjerte vi må si farvel til to gode fagbloggere og kollegaer etter mange år i DFØ. Arnulf Eriksen går over i pensjonistenes rekker, mens Jan-Erik Fjukstad Hansen begynner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har stilt dem noen spørsmål i deres siste felles blogginnlegg på DFØ-bloggen.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Digitalisering av statsregnskapet skaper mer demokrati

Statsregnskapet beveger seg inn i den digitale verden. I de siste årene er mye av grunnarbeidet gjort for at det skal kunne tas ennå noen skritt videre fremover.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Mer relevant økonomistyring, takk!

Et regnskap i seg selv inneholder fakta. Om det skal bidra til bedre økonomistyring, må økonomene sette tallene i sammenheng. Styring krever mer enn regnskapstall, derfor må økonomistyringen kombinere ulik informasjon for å støtte oppunder styringen.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Periodisert regnskap gir bedre styring

Det er mange som er opptatt av at det offentlige må få mer ut av ressursene. Løsningen er å se nærmere på sammenhengen mellom ressurser og resultater, og da er periodisert regnskap akkurat det du trenger. Det viser kostnader, eiendeler, gjeld og retter oppmerksomheten mot kravet om effektiv ressursbruk.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Ny virkelighet, gammelt regelverk

Regelverk skal beskytte oss mot uheldige risikomomenter og samtidig gi godt med spillerom for innovasjon og utvikling. Digitalisering skjer raskt og skaper store endringer i samfunnet – hvordan skal vi håndtere det på best mulig måte for samfunn og enkeltmennesker?

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Det skal være lett å se hva skattepengene går til

Norge er blant de mest åpne i verden om sin pengebruk, og regjeringen vil gjøre enda mer data tilgjengelig. Det er fordi åpenhet i bunn og grunn handler om informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med forvaltningen.

Les videre

Fant du det du lette etter?