DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

Både i Norge og våre naboland er det satt i gang flere initiativer og reformer de siste årene for å få bedre og mer tillitsbasert styring. Ett av tiltakene som ofte framheves, er å fastsette færre og tydeligere mål for offentlige virksomheter. For de som skal følge opp målene, er det siste viktigst.

Publisert
7. apr. 2022
Styring

Også i rike Norge peker viktige samfunnsdrivere mot strammere statsfinanser. Koronapandemien har de siste årene ført til ekstraordinære bevilgninger over statsbudsjettet, men når vi etter hvert legger pandemien bak oss, vil det bli behov for tøffere prioriteringer.

Publisert
25. jan. 2022