En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Har statlig tilsyn funnet formen?

Tilsyn og kontroll er nødvendig for å hindre lovbrudd og sikre gode tjenester, og kan være en viktig kilde til læring og utvikling. Men tilsyn kan også oppleves som en tidstyv og begrense handlingsrommet lokalt. Har staten funnet den rette balansen i sitt tilsyn av kommunene?

Les videre

Fagbloggen

Mona Stormo Andersen

seniorrådgiver

Offentlig anskaffelsedivisjonen

Fem råd til ledere som vil at virksomheten skal få mer igjen for pengene

La meg slå fast med en gang. Strategisk bruk av anskaffelser er viktig for å få tilfredse brukere av offentlige tjenester, kostnadseffektiv drift og for å nå FN’s bærekraftsmål. Med kraftig økning i de offentlige velferdsutgiftene er det viktigere enn noen gang at du som leder benytter effektiviseringspotensialet som ligger i å bruke anskaffelser strategisk.

Les videre

Eivor Bremer Nebben

fagdirektør

Utrednings- og analyseavdelingen

Dialog gir bedre styring

Statlig styring er daglig tema i norske aviser, og som regel med et kritisk budskap. Vi vet at mange har opplevd at de som styrer er detaljorientert, sitter for langt unna, og kan framstå med en «vi vet best-holdning». Hvordan kan vi gjøre styringen bedre?

Les videre

Elisabeth Aarseth

seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Suksessfaktorer for utredningsarbeidet

Hva kjennetegner et vellykket utredningsarbeid? Det er mange som er usikre på hvilke tiltak som skal utredes, og mye tyder på at flere kan få bedre rutiner for hvordan de jobber med utredninger. En smart organisering av dette arbeidet er en god investering for enhver virksomhet.

Les videre

Elisabeth Aarseth

seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Når det ikke er tid til å utrede

Formålet med utredningsinstruksen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Men instruksen åpner opp for å legge til grunn for mindre grundige utredninger og forenkle høringsprosessen når vi står ovenfor akutte situasjoner.

Les videre

Tone Skåre

seniorrådgiver

Ledelsesavdelingen

Sett langlysene på og se i bakspeilet

Ledelse i offentlig sektor har lenge handlet om å håndtere usikkerhet og dilemmaer. Den situasjonen vi er i nå setter dette ekstra på spissen med tanke på beslutninger som skal tas. Mange av dem er svært samfunnskritiske. Nå er det viktigere enn noen gang at ledere retter blikket utover egen virksomhet, ser nye sammenhenger og finner frem til ny kunnskap. Dette gir muligheter for læring om gode tiltak og god ledelse – hvis du kikker i bakspeilet.

Les videre

Margrethe Helen Ellingseter

seniorrådgiver

Forvaltnings- og analyseavdelingen

Fire råd for å analysere, rydde opp i og forbedre styringen

Koronakrisen har kastet oss inn i en ny hverdag og vi har fått øynene opp for at kriser også kan ramme oss, og at vi er sårbare som samfunn. Vi har tilpasset oss og funnet nye måter å jobbe på. Når vi etter hvert skal gå tilbake til normalen, kan det også være anledning til å se på styringen med nye øyne. Her får dere noen knagger til å reflektere over styringen i deres virksomhet på enn så lenge.

Les videre

Fant du det du lette etter?