En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Er mål- og resultatstyring til hinder eller hjelp i arbeidet med omstilling?

Denne uken deltok jeg på Difis forvaltningskonferanse, og i år var temaet departementenes rolle i omstilling. Her fikk vi mange interessante perspektiver på hva departementene kan gjøre for å møte det store behovet for omstilling i årene framover. Selv fikk jeg anledning til å snakke om betydningen av god styring i omstilling.

Les videre

Fagbloggen

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Hvordan gjøre bedre vurderinger av hva som vil skje i fremtiden

Når vi utreder statlige tiltak, handler mye om å forsøke å forutse fremtiden. Vi skal gi kvalifiserte vurderinger av hva som vil skje fremover dersom vi gjennomfører tiltak, og dersom vi ikke gjennomfører tiltak.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Kan UH-sektoren ha nytte av statsregnskapet.no?

I sommer hadde UH-sektoren sitt årlige Agresso brukerforum. Hovedtematikken på disse møtene er å diskutere problemstillinger i regnskapsarbeidet der fellesnevneren er at alle benytter funksjonaliteten i Agresso. Her var jeg med å holde et innlegg hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet.no.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Ny versjon av statsregnskapet.no

I sommer var jeg med å arrangere et frokostseminar hvor DFØ presenterte en oppdatert versjon av publiseringsløsningen for tall fra statsregnskapet, med bedre funksjonalitet for sammenlikning av virksomheter.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Vinter kun i økonomiavdelingene?

I høst arrangerte vi i DFØ et nettverksmøte med om effektivisering. Det som slo meg, er at vi snakker mye om trangere tider fremover. «Winter is coming. Winter is here», for å sitere Games of Thrones. Men er det «vinter» bare i økonomiavdelingene?

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Hva kjennetegner de gode prioriteringene?

I dag, 8. oktober, legges statsbudsjettet for 2019 frem. En begivenhet som har høy interesse og som angår oss alle. Hvor mye velger regjeringen å bruke av vår felles pengesekk? Hvilke prioriteringer har de gjort, og hvor skal pengene gå?

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Sammenligning – nytte og fallgruver

Nå har vi i DFØ arbeidet hardt for å få en bedre funksjon for å sammenligne statlige virksomheter på statsregnskapet.no. Hvis du sjekker den ut, vil du se at den er endret fullstendig fra tidligere versjon. Nøkkeltall og artskonto er hovedvalg som du kan gjøre. Dette kan være nyttig for deg som arbeider i forvaltningen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Gjelder utredningsinstruksen deg?

– og hvor kan du lære mer om den?

Les videre

Fant du det du lette etter?