En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

I DFØ-bloggen tar direktør Hilde Singsaas og ulike fagpersoner opp aktuelle tema innen styring og effektiv ressursbruk i staten.

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Hva skal til for at reformer lykkes?

Reformer kan gi store samfunnsforbedringer, men det er ikke naturgitt. I mange tilfeller er forventningene til raske resultater i overkant høy, mens omstillingskostnadene blir undervurdert. Hva skal til for å lykkes?

Les videre

Fagbloggen

Thor Steinar Møller

seksjonssjef

Divisjon for offentlige anskaffelser

Kontraktsregister kan øke tilliten til norske oppdragsgivere

Det er ikke så lett å skaffe seg oversikt over hvem som blir tildelt hvilke offentlige kontrakter i Norge. Vi trenger derfor et offentlig tilgjengelig og søkbart kontraktsregister; ikke ulikt det DFØ holder på å bygge som en del av ny Doffin.

Les videre

Siri Bjørtuft Ellingsen

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Hvorfor er samordning så vanskelig?

Samordning er noe vi ikke bare bør, men må lykkes med for å løse samfunnsoppdragene våre. Samordning er derfor et av de strategiske satsingsområdene i DFØ.

Les videre

Kristin Bjørnvold Lundtveit

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Krisen viser hvor avhengig samarbeid er av gode relasjoner

Når deltakerne på DFØs Program for toppledergrupper rapporterer hva de sitter igjen med fra programmet, svarer de at noe av det som har hatt størst verdi var å bli bedre kjent med sine lederkollegaer i andre virksomheter, deres samfunnsoppdrag og utfordringsbilde. De siste 15 månedene har synliggjort betydningen av åpenhet, tillit og gode relasjoner for å få til et godt samarbeid. Dette bekrefter også Koronakommisjonens konklusjoner.

Les videre

Elise Rasmussen

seksjonssjef

divisjon styring, organisering, ledelse

Hvordan kan forvaltningen bidra til bærekraftige statsfinanser?

Onsdag forrige uke arrangerte vi i DFØ et frokostseminar: «Perspektivmeldingen 2021 - Hva betyr det for forvaltningen?» Selv lærte jeg mye på kort tid. Under deler jeg noen av inntrykkene.

Les videre

Jenny Ählström

seniorrådgiver

Divisjon for offentlige anskaffelser

Åpenhet bidrar til samfunnsansvarlige offentlige innkjøp

Tross at offentlige virksomheter har plikt til å ha rutiner for å fremme menneskerettigheter i sine anskaffelser, gjør mangel på ressurser, tid og kunnskap dette vanskelig å gjennomføre i en travel innkjøpshverdag. En ny åpenhetslov vil forenkle og effektivisere muligheten til å kontrollere at varene som kjøpes inn for felles midler blir lagt under lovlige arbeidsforhold der menneskerettighetene i leverandørkjeden blir ivaretatt.

Les videre

Magne Hareide

seniorrådgiver

Divisjon for offentlige anskaffelser

Ikke glem kontraktsoppfølgingen

Stadig flere kommuner vedtar høye politiske målsettinger innenfor miljø og sosialt ansvar. Ambisiøse handlingsplaner og strategier godkjennes. Seriøsitetsmodeller for bygg og anlegg skal motvirke arbeidskriminalitet. Jeg spør meg om det er like stor vilje til å styrke innkjøpsmiljøene slik at de kan øke sin kompetanse og få tilstrekkelig ressurser til å faktisk gjøre denne jobben?

Les videre

John Andre Jakobsen

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Slik brukes fellesskapets penger

Statsregnskapet.no er en unik kunnskapskilde for enhver som er interessert i offentlig forvaltning. Nå kan du melde deg på lynkurs 3. mai og lære hvordan du enkelt kan bruke statsregnskapet.no til å finne fakta om statens og statlige virksomheters inntekter og utgifter.

Les videre

Kim Herdis Kvaale

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Ta ferie!

Jeg går og tenker på hvorfor noen ikke tar ferie. Jeg tenker på det både fordi jeg selv elsker å ta ferie og undrer meg over de som ikke gjør det, men også fordi jeg er et HR-menneske og fordi ansatte som ikke tar ferie lager kluss i systemet.

Les videre

Cathrine Haugene Ljoså

seksjonssjef

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Hva er god ledelse i staten?

Hva betyr det for deg som leder, at du skal «avklare oppdraget og omsette det til mål og strategier, tydeliggjøre ansvar, roller og krav, eller vise tillit, involvere og utvikle organisasjonen kontinuerlig»? Hva slags ledelse må du utvise da? Hvilken lederstil fungerer best?

Les videre

Fant du det du lette etter?