En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for økonomistyring

Gambler staten med skattebetalernes penger?

Hvis statlige virksomheter styrer mot null risiko på alle områder, går de glipp av store muligheter. Og jo mer kontroll og rapportering, dess mindre igjen til tjenestene.

Les videre

Fagbloggen

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

Det skal være lett å se hva skattepengene går til

Norge er blant de mest åpne i verden om sin pengebruk, og regjeringen vil gjøre enda mer data tilgjengelig. Det er fordi åpenhet i bunn og grunn handler om informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, tilliten til det offentlige og allmennhetens kontroll med forvaltningen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Er det noe poeng å utrede regelverk som besluttes i EU?

En betydelig del av norsk lovgivning er basert på EU/EØS-regler som vedtas i EU. Skal Norge bruke ressurser på å utrede tiltak som vi selv ikke foreslår og som utvikles og besluttes i EU?

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Årlig helsesjekk for staten – statsregnskapet 2018 er her

Siste fredag i april oversendte regjeringen statsregnskapet for 2018 til Stortinget. Kan vi ved hjelp av disse tallene se hvordan det står til med statens finansielle «helse»? Her følger en liten introduksjon til selveste statsregnskapet.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Statsregnskapet + journalister = sant

Statsregnskapet.no bidrar til mer åpenhet om statens økonomi og det styrker befolkningens tillit til forvaltningen. Dessuten er nettsiden et glimrende graveredskap for journalister. Derfor dro DFØ til SKUP for å vise pressen hvordan de kan bruke statsregnskapet.no.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Ny sjekkliste hjelper deg å kvalitetssikre utredninger

Hvordan kan du vite om utredningen din er god nok? Vi vet at mange strever med dette. Derfor er det en glede å kunne presentere en ny sjekkliste som skal gi deg en bedre forståelse av hvordan man kan jobbe med utredninger i praksis.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Få bedre oversikt over tilskudd!

Tilskudd er et viktig virkemiddel som staten kan bruke. Tilskudd utgjør ca. 150 milliarder hvert år i statsbudsjettet, så det er god grunn til å skaffe seg oversikt. Det er ikke så lett å definere hva et tilskudd er, og det finnes ingen samlet oversikt. Men det er en god start å klikke inn på statsregnskapet.no.

Les videre

Arnulf Eriksen

Fagansvarlig for statsregnskapet

Seksjon for statlig regnskapsføring

SRS – den stygge andungen?

Statlige regnskapsstandardene (SRS) har av flere gjerne blitt sett på som «den stygge andungen» når statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskap. Med tid og erfaring vil man få mer forståelse for hvilken økte nytteverdi SRS kan gi i virksomhetsstyringen.

Les videre

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Pressen må også kjenne utredningsinstruksen

Flere og flere journalister får øynene opp for utredningsinstruksen. I forrige uke ble Trine Eilertsen tildelt prisen for Årets meningsbærer blant annet for sitt engasjement for nettopp utredningsinstruksen, og pressen har nylig vært på seminar hos oss for å lære om den.

Les videre

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Redaktør for statsregnskapet.no

Seksjon for styring

Statlige årsrapporter på 1–2–3

I disse dager er det mange som skriver på årsrapportene for statlige virksomheter, men hva bør leseren av en slik rapport se etter? Det er mye bra å finne, bare man vet hvor man skal lete. Her er noen tips som kan gjøre det lettere å få oversikt og finne interessante momenter!

Les videre

Fant du det du lette etter?