En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten

I DFØ-bloggen tar direktør Hilde Singsaas og ulike fagpersoner opp aktuelle tema innen styring og effektiv ressursbruk i staten.

Fagområder
arrow-link

Hilde Singsaas

Direktør

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Mestrer vi de komplekse problemene?

I årene framover skal forvaltningen levere mer velferd, med strammere budsjettrammer, i et stadig mer komplekst samfunn. Hva krever det av statlig styring og ledelse?

Les videre

Fagbloggen

John Andre Jakobsen

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Slik brukes fellesskapets penger

Statsregnskapet.no er en unik kunnskapskilde for enhver som er interessert i offentlig forvaltning. Nå kan du melde deg på lynkurs 3. mai og lære hvordan du enkelt kan bruke statsregnskapet.no til å finne fakta om statens og statlige virksomheters inntekter og utgifter.

Les videre

Kim Herdis Kvaale

seniorrådgiver

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Ta ferie!

Jeg går og tenker på hvorfor noen ikke tar ferie. Jeg tenker på det både fordi jeg selv elsker å ta ferie og undrer meg over de som ikke gjør det, men også fordi jeg er et HR-menneske og fordi ansatte som ikke tar ferie lager kluss i systemet.

Les videre

Cathrine Haugene Ljoså

seksjonssjef

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Hva er god ledelse i staten?

Hva betyr det for deg som leder, at du skal «avklare oppdraget og omsette det til mål og strategier, tydeliggjøre ansvar, roller og krav, eller vise tillit, involvere og utvikle organisasjonen kontinuerlig»? Hva slags ledelse må du utvise da? Hvilken lederstil fungerer best?

Les videre

Marte Lund Saga

førstekonsulent

Divisjon for styring, organisering og ledelse

Hva kan statistisk analyse fortelle oss om behov for arbeidsgiverstøtte?

Hva er komplekse saker eller spørsmål for arbeidsgivere i statlige virksomheter? Hvordan kan statistisk analyse hjelpe oss med å forstå problemstillinger rundt arbeidsgiverfunksjonen bedre? Gjennom å ta i bruk dataanalyse har vi forsøkt å finne ut hva statlige arbeidsgivere spør om og opplever som komplekse tema.

Les videre

Elisabeth Aarseth

fagsjef

seksjon for utredning og utvikling

Utredningsinstruksen skal fremme samordning

For at staten skal løse samfunnsproblemer effektivt og helhetlig må den enkelte virksomhet løfte blikket utover egne ansvarsområder. Mangel på samordning i forvaltningen er et hinder for å møte utfordringer som krever tverrgående innsats. Hvordan kan vi løse problemer sammen på tvers av sektorgrensene og forvaltningsnivåene? Kan vi finne nye og bedre måter å jobbe sammen?

Les videre

Victoria Stokke

rådgiver

Offentlig anskaffelsedivisjonen

Slik unngår du sløsesjokk

NRK-programmet Sløsesjokket dokumenterer hvordan offentlige virksomheter hvert år kaster fullt brukbare møbler. Men visste du at offentlige innkjøp kan brukes som et effektivt virkemiddel for å unngå unødvendig kasting av møbler?

Les videre

Mona Stormo Andersen

seniorrådgiver

Offentlig anskaffelsedivisjonen

Fem råd til ledere som vil at virksomheten skal få mer igjen for pengene

La meg slå fast med en gang. Strategisk bruk av anskaffelser er viktig for å få tilfredse brukere av offentlige tjenester, kostnadseffektiv drift og for å nå FN’s bærekraftsmål. Med kraftig økning i de offentlige velferdsutgiftene er det viktigere enn noen gang at du som leder benytter effektiviseringspotensialet som ligger i å bruke anskaffelser strategisk.

Les videre

Fant du det du lette etter?