Dette jobbar vi med

DFØ sitt samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk i staten og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, leiing og gode avgjerdsgrunnlag.

Våre hovudoppgåver er å

 • levere fellestenester til statsforvaltninga innen lønn og rekneskap
 • forvalte utgreiingsinstruksen og økonomiregelverket i staten
 • gi råd og rettleiing om styring, samfunnsøkonomiske analyser, organisering og leiing, arbeidsgivarrolla og offentlege anskaffingar
 • forvalte felles innkjøpsavtalar for statlege verksemder
 • undersøke og analysere tilstand, utvikling og endringsbehov i offentleg forvaltning
 • gi leiarar og tilsette i offentlege verksemder tilbod om kompetanseutvikling
 • forvalte systema for statsrekneskapen og konsernkontoordninga
Nøkkeltal
 • 838 tilsette (2023)
 • Rundt 91 prosent av alle statlege verksemder brukar våre lønns- og rekneskapstenester (2023). Sjå oversikta over kundane våre.
 • 280 341 lønnsmottakarar (2023)
 • 153 000 brukarar av DFØ-appen (2023)
 • 942 milliardar kroner utbetalt via økonomisystemet (2023)
 • 1 700 000 inngåande fakturaer (2023)
 • 84 millionar transaksjonar gjennom statens konsernkontoordning (2023)
 • 189 statlege verksemder innrapporterar til statsrekneskapen (2023)

Sjå også

Oppdatert: 22. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.