Tid og fravær

Slik går du frem for å registrere arbeidstid, søke om ferie eller registrere fravær fordi du er syk eller har sykt barn.

Du kan registrere arbeidstid og fravær i enten selvbetjeningsportalen på nettet eller DFØ-appen på mobilen.

Noen av våre kunder bruker ikke DFØ-ID for å logge inn. Hvis det gjelder virksomheten du jobber i finner du lenke til selvbetjeningsportalen på intranettet deres.

Noen bruker også andre tidsystemer, som Wintid, GAT eller Tidbank. Hvis dere ikke bruker vår løsning, ta kontakt med de som jobber med lønn i din virksomhet for å få veiledning.

Registrere arbeidstid

Se fleksitid og feriedager til gode

Du kan se hvor mye fleksitid og feriedager du har tid gode både i selvbetjeningsportalen på nettet og DFØ-appen.

Arbeidstid og fleksitid blir ikke oppdatert i oversikten din før dagen etter at du har registrert den.

Hva betyr fargene i kalenderen?

Lysegrønn farge betyr at du har jobbet mindre enn planlagt arbeidstid. 

Rød farge betyr at du mangler registrering i kjernetiden. Dette gjelder kun for de som har kjernetid. Unntaket er de som jobber deltid i prosent av en arbeidsplan eller de som har delvis permisjon/sykemelding. 

Frist for å registrere og redigere arbeidstid

Registrering og endring av arbeidstid i en måned blir låst ved utgangen av måneden etter. Det betyr at det hele tiden er mulig å registrere og endre arbeidstiden for dager i denne måneden og forrige måned.

Eksempel: Du kan registrere og redigere arbeidstiden i april frem til 31. mai. Etter dette blir april måned låst for redigering.

Hvis du oppdager feil og behøver å redigere etter at fristen har gått ut, kontakt din leder eller den i virksomheten din som har ansvaret for tid og lønn.

Arbeidstid når du er på reise

Merk at du også må registrere reisetiden når du fører timer. Det holder ikke å fylle ut en reiseregning.

Reisetid på tjenestereiser kompenseres time for en time (1:1), ref. Statens personalhåndbok 9.3.11 § 11 Reisetid.

Arbeidstid når du er delvis sykmeldt

Tidsystemet fordeler arbeidstid og sykemeldingstid per dag ut fra sykmeldingen din.

Du avtaler med din leder om hvordan du fordeler arbeidstid og sykemeldingstid per uke.

Det er viktig at du registrerer den tiden du faktisk jobber, uavhengig av hvordan arbeidstiden er beregnet i tidsystemet. 

Du kan ikke opparbeide deg plusstid mens du er delvis sykmeldt.

Arbeidstid når du har delvis permisjon

Du må avtale med din leder hvilke dager og hvor mange timer du skal jobbe. Alle timene du jobber skal registreres.

Systemet fordeler permisjonen din jevnt hver dag og ikke ut fra hvordan du faktisk jobber, med mindre dette er spesielt avtalt og registrert.

Søke om ferie og fravær

Du kan søke om fri ved å sende en fraværssøknad. Du sender også fraværssøknad for å registrere egenmelding, sykt barn og lignende. Det kan du gjøre i både selvbetjeningsportalen og appen. Hvis du skal søke om permisjon kan du bare gjøre dette i selvbetjeningsportalen.

Ferie når du er sykmeldt

Du kan ta ut ferie når du har full sykmelding, ved å fylle ut feriedatoene på egenerklæringen på sykmeldingen.

Du kan ta ut ferie når du er delvis sykmeldt, men da regnes alle dagene du er borte som ferie.

Du kan forskyve ferie når du har full sykmelding. Det gjør du ved å slette den godkjente ferien, og ta den ut senere.

Har du planlagt avspasering mens du er syk, ta kontakt med lønn eller HR i din virksomhet.

Du har selv ansvaret for å kontrollere om du har avtalt ferie eller avspasering i sykmeldingsperioden, og eventuelt endre det. Kontakt lønns- eller HR-ansvarlig i din virksomhet hvis du har spørsmål.

Hvordan registrere at jeg er syk eller går til legen?

Egenmelding

Du registrerer egenmelding ved å sende en fraværssøknad. Du kan velge egenmelding som fraværstype.

Sykt barn

Du registrerer at du har vært borte på grunn av sykt barn ved å sende en fraværssøknad med sykt barn som fraværstype.

Syk del av en dag

Hvis du har vært borte på grunn av sykdom kun deler av dagen registrerer du dette når du registrerer arbeidstiden for den dagen. Du legger inn de aktuelle timene som fravær på grunn av syk del av dag.

Lege og tannlege

Du registrerer at du har vært borte på grunn av lege- eller tannlegetime som en egen type fravær når du registrerer arbeidstiden din for den dagen.

Sykmelding

Sykmelding sender du til lederen din. Du kan ikke registrere selv at du er sykmeldt i selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Registrere arbeidstid med prosjekt/arbeidsordre og aktivitet

Dette er bare tilgjengelig for ansatte hos virksomheter som bruker denne tjenesten.

Noen virksomheter registrerer tid på prosjekt mens andre benytter arbeidsordre. 

Prosjekt og aktivitet

Slik registrerer du prosjekt og aktivitet i appen

Hvis du ikke har stemplet inn

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du har stemplet inn

 1. Trykk på «Prosjekt ikke valgt Aktivitet ikke valgt» i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere på et annet prosjekt/aktivitet fra et nytt tidspunkt

 1. Trykk på + i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på fra og endre klokkeslettet.
 5. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere prosjekt og aktivitet i etterkant

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på og deretter på +.
 3. Trykk på prosjekt/aktivitet. Velg prosjekt/aktivitet fra listen. Eller søk opp prosjekt ved å søke på navn eller kode på prosjektet og velg aktivitet.
Slik registrerer du prosjekt og aktivitet på nett

Du registrerer prosjekt og aktivitet samme sted som du registrerer arbeidstid.

 1. Velg Arbeidstid og Registrer arbeidstid.
 2. Registrerer du for i dag, legger du inn start- og sluttid.
 3. Registrerer du for en annen dag, velger du dato i kalenderen eller ved å skrive inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør, før du legger inn start- og sluttid.
 4. Legg inn Prosjekt og Aktivitet.
 5. Velg Lagre.

Arbeidsordre og aktivitet

Slik registrerer du arbeidsordre og aktivitet i appen

Hvis du ikke har stemplet inn

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp Arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du har stemplet inn

 1. Trykk på «Arbeidsordre ikke valgt Aktivitet ikke valgt» i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere på en annet arbeidsordre/aktivitet fra et nytt tidspunkt

 1. Trykk på + i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/Aktivitet fra sist brukte listen, eller søk opp arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på fra og endre klokkeslettet.
 5. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere arbeidsordre og aktivitet i etterkant

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på og deretter på +.
 3. Trykk på arbeidsordre/aktivitet. Velg arbeidsordre/aktivitet fra listen. Eller søk opp arbeidsordre ved å søke på navn eller kode på arbeidsordren og velg aktivitet.
Slik registrerer du arbeidsordre og aktivitet på nett

Du registrerer arbeidsordre og aktivitet samme sted som du registrerer arbeidstid.

 1. Velg Arbeidstid og Registrer arbeidstid.
 2. Registrerer du for i dag, legger du inn start- og sluttid.
 3. Registrerer du for en annen dag, velger du dato i kalenderen eller ved å skrive inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør, før du legger inn start- og sluttid.
 4. Legg inn arbeidsordre og aktivitet.
 5. Velg Lagre.

Registrere prosjekttimer

Dette er bare tilgjengelig for ansatte hos virksomheter som bruker denne tjenesten.

Prosjekttimer angis med antall timer. Når du registrerer prosjekttimer, må du også registrere arbeidstid hver dag.

Slik registrerer du prosjekttimer i appen

Med prosjekt og aktivitet i appen

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på.
 3. Trykk på fanen Prosjekttimer.
 4. Trykk på +. Valgt type fremmøte er prosjekttimer.
 5. Trykk på prosjekt/aktivitet. Søk etter prosjekt med navn eller kode og velg aktivitet. Eller velg prosjekt/aktivitet fra listen.
 6. Trykk på Antall timer og legg in antall timer.
 7. Trykk på Lagre.

Med arbeidsordre og aktivitet i appen

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på.
 3. Trykk på fanen Prosjekttimer.
 4. Trykk på +. Valgt type fremmøte er prosjekttimer.
 5. Trykk på arbeidsordre/aktivitet. Søk etter arbeidsordre med navn eller kode og velg aktivitet. Eller velg arbeidsordre/aktivitet fra listen.
 6. Trykk på Antall timer og legg in antall timer.
 7. Trykk på Lagre.
Slik registrerer du prosjekttimer på nett

Med prosjekt og aktivitet på nett

 1. Velg Arbeidstid og Register arbeidstid.
 2. Registrerer du for en annen dag enn i dag, velg dato i kalenderen eller skriv inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør.
 3. Velg prosjekttimer i kolonnen Frav.-/frm.type.
 4. Legg inn prosjekt og aktivitet.
 5. Legg inn antall timer i kolonnen Sum.
 6. Trykk på Lagre.

Med arbeidsordre og aktivitet på nett

 1. Velg Arbeidstid og Register arbeidstid.
 2. Registrerer du for en annen dag enn i dag, velg dato i kalenderen eller skriv inn datoen i Dato-feltet og velg Utfør.
 3. Velg prosjekttimer i kolonnen Frav.-/frm.type.
 4. Legg inn arbeidsordre og aktivitet.
 5. Legg inn antall timer i kolonnen Sum.
 6. Trykk på Lagre.

For ledere: godkjenne i DFØ-appen

Ledere godkjenner fraværssøknader, overtid og reisetid. Lederen kan også følge opp sykefravær i leder selvbetjening.

Oppdatert: 21. april 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.