Om DFØ

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til over 90 prosent av statsforvaltningen, og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Aktuelt

Annet

Priser fra DFØ

Bedre stat-prisen

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

Anskaffelsesprisen

Anskaffelsesprisen deles ut til et samarbeid i en anskaffelsesprosess for en vare eller tjeneste som har gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiver, dens brukere og leverandøren.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord