Om DFØ

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er staten sitt fagorgan for økonomistyring, gode avgjerdsgrunnlag for statlege tiltak, organisering og leiing i staten, samt for anskaffingar i offentleg sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstenester til over 90 prosent av statsforvaltninga, og har også ansvaret for statsrekneskapen og statens konsernkontoordning.

Aktuelt

Annet

Priser fra DFØ

Bedre stat-prisen

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

Anskaffelsesprisen

Anskaffelsesprisen deles ut til et samarbeid i en anskaffelsesprosess for en vare eller tjeneste som har gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiver, dens brukere og leverandøren.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord