Kundesenter på nett

Logg inn og få hjelp til å bruke Kundesenter på nett.

Oppdatert

Kundesenter på nett er for deg som jobber med lønn og/ eller regnskap i en virksomhet.

Her kan du stille alle typer spørsmål, laste opp dokumentasjon og sende sensitiv informasjon. Kundesenter på nett kommer i tillegg til telefon og e-post. Alle henvendelser blir samlet i samme system.

Hvis din virksomhet ikke bruker DFØ-ID, finner du lenken under.

Sånn bruker du Kundesenter på nett

I Kundesenter på nett kan du blant annet:

 • Sende inn nye saker til DFØ i kategoriene lønn eller regnskap. Dette styrer om saken går til DFØ Lønn eller DFØ Regnskap.

 • Se status på sakene, og oppdatere dem.

 • Finne svar på saker.

 • Søke i aktive og avsluttede saker.

Når saken er behandlet får du et varsel på e-post. For å lese svaret i saken må du logge inn i Kundesenter på nett.

 • Det er saksbehandleren hos DFØ som styrer statusfeltet. Her er oversikten over hva de ulike statusene betyr.

  • Aktiv og Under arbeid: Saken er til behandling.
  • Venter på kunde: Saksbehandler har lagt inn et svar som krever oppfølging av deg.
  • Avsluttet: Saksbehandler har sendt et endelig svar og anser saken som avsluttet. Det er fullt mulig å åpne saken igjen. Det gjør du ved å legge inn en ny melding i saken, og den vil gå tilbake til aktiv.
  • Utsatt: Saken kan ikke behandles nå, saksbehandler legger med en melding om hvorfor saken er utsatt.
  • Du ser alle sakene du selv har meldt inn til DFØ.
  • Det kan bestilles utvidet tilgang slik at fagbrukere kan se alle saker som virksomheten har meldt inn i kategori lønn og/ eller regnskap. Dette inkluderer også henvendelser via epost og telefon.

Min side

På «Min side» finner du følgende informasjon:

 • Din kontaktinformasjon.
 • Kontaktpersoner i din virksomhet (for eksempel kontraktsansvarlig og kontaktperson IT-teknisk).
 • Tilganger i din virksomhet:
  • Fullmakt til å sende inn bilag uten signatur fra BDM i virksomheten.
  • Autoriserte bestillere for regnskap i virksomheten.
  • Tilgang til å se alle saker sendt inn til DFØ lønn/ DFØ regnskap i Kundesenter på nett.

Skjemaer i Kundesenter på nett

Det er opprettet egne skjema i Kundesenter på nett. 

Følgende skjema er tilgjengelig for regnskapskunder som er «autoriserte bestillere» og alle lønnskunder:

 • Bestillingskjema.

Følgende skjema er tilgjengelig for alle fullservicekunder på lønn som har fullmakt:

 • Avgrense faste tillegg og trekk.
 • Bidragstrekk.
 • Datoangivelser.
 • Fraværskvoter.
 • Lønnslån.
 • Overstyre arbeidstid.
 • Vedlikehold av stilling og organisasjonsenhet.

Følgende skjema er tilgjengelig for alle fullservicekunder på lønn:

 • Andre arbeidsgivere.
 • Portaltilgang eksterne.
 • Terminovervåking.
 • Tidregistrering.

Følgende skjema er bare tilgjengelig for Politi- og lensmannsetaten:

 • Beordring.
 • Funksjon i bedriften.
 • Kontrakt.
 • Tjenestebevis.

Følgende skjema er tilgjengelig for alle regnskapskunder:

 • Ny budsjettversjon Planlegger.
 • Vedlikehold av konto og dimensjoner.

Følgende skjema er tilgjengelig for innmeldte brukere hos regnskapskunder:

 • Ny kunde Unit4 ERP.
 • Ny leverandør Unit4 ERP.

Fullmakt

DFØ anbefaler at fagbrukere som sender inn saker i kategori lønn via Kundesenter på nett har fullmakt. Last ned fullmaktsskjema

Autorisert bestiller 

For å bestille tilganger til regnskapssystemene i DFØ må hver virksomhet utnevne autoriserte bestillere. Tilgangen bestilles via Kundesenter på nett.

Svartid

 • Vi besvarer henvendelser så fort som mulig, og senest innen to virkedager.
 • Hvis vi ikke kan gi et endelig svar innen to virkedager, sender vi deg et foreløpig svar og et estimat på når vi kan løse saken.
 • Bilag

  • Vi registrerer bilag fortløpende og besvarer sakene når bilagene er registrert.
  • Lønnsbilag blir registrert innen registreringsfristen og regnskapsbilag blir registrert før aktuell periodeavslutning.

  NAV-refusjoner

  • Vi registrerer sykemeldinger forløpende, senest innen en uke.

  Større endringer i arbeidsflyt og organisasjonsstruktur

  • Større endringer vil si endringer som omfatter hele eller store deler av organisasjonsstrukturen.
  • Utenom årsskiftet bruker vi inntil tre uker for å løse slike saker.
  • Dere må melde fra om eventuelle fusjoner eller fisjoner så snart de er kjent. De krever mer enn tre uker behandlingstid.

  Oppsett ny funksjonalitet

  • Når dere bestiller oppsett av aktivitetsregistrering i SAP, føderasjon, e-skjema, kostnadsstyrt arbeidsflyt eller nye moduler i UBW (Agresso) avtaler vi en tidsplan.
  • Vi setter opp SAP tid i løpet av en måned. Øvrig funksjonalitet i SAP setter vi opp i løpet av en uke.

  Endringsønsker

  • Hvis vi definerer saken som et endringsønske, sender vi saken til nærmere vurdering.
  • Dere får beskjed om at vi har definert saken som et endringsønske, og dere må forvente lengre behandlingstid.
  • Etter at endringsønsket er vurdert, sender vi dere en oppdatering om utfallet av vurderingen
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Fant du det du lette etter?