Kundesenter på nett

Logg inn og få hjelp til å bruke Kundesenter på nett.

Oppdatert

Kundesenter på nett er for dere som jobber med lønn eller regnskap i en virksomhet.

Her kan du stille alle typer spørsmål, laste opp dokumentasjon og sende sensitiv informasjon. Kundesenter på nett kommer i tillegg til telefon og e-post. Alle henvendelser blir samlet i samme system.

Hvis din virksomhet ikke bruker DFØ-ID, finner du lenken under.

Fullmakt

DFØ anbefaler at fagbrukere som sender inn saker via Kundesenter på nett har fullmakt. Last ned fullmaktsskjema

Sånn bruker du Kundesenter på nett

Du kommer bare inn hvis du har fått tilgang. Du trenger ikke et eget brukernavn og passord.

Du kan

 • sende inn nye saker til DFØ

 • se status på sakene, og oppdatere dem

 • finne svar på saker

 • søke i aktive og avsluttede saker

Når kundesenteret har behandlet saken, får du et varsel på e-post. Selve svaret kan du kun lese på nett.

 • Det er saksbehandleren hos DFØ som styrer statusfeltet. Her er oversikten over hva de ulike statusene betyr.

  • Aktiv og Under arbeid: Saken er til behandling.
  • Venter på kunde: Saksbehandler har lagt inn et svar som krever oppfølging av deg.
  • Avsluttet: Saksbehandler har sendt et endelig svar og anser saken som avsluttet. Det er fullt mulig å åpne saken igjen. Det gjør du ved å legge inn en ny melding i saken, og den vil gå tilbake til aktiv.
  • Utsatt: Saken kan ikke behandles nå, saksbehandler legger med en melding om hvorfor saken er utsatt.
  • Du ser alle sakene du selv har meldt inn til DFØ.
  • Fagbrukere innen lønn ser alle saker virksomheten har meldt inn til kundesenter for lønn.
  • Fagbrukere innen regnskap ser alle saker virksomheten har meldt inn til kundesenter for regnskap.
  • Alle saker som er meldt inn til DFØ vil vises i Kundesenter på nett, enten den er meldt inn via telefon, e-post eller på nett.

Svartid

 • Vi besvarer henvendelser så fort som mulig, og senest innen to virkedager.
 • Hvis vi ikke kan gi et endelig svar innen to virkedager, sender vi deg et foreløpig svar og et estimat på når vi kan løse saken.
 • Bilag

  • Vi registrerer bilag fortløpende og besvarer sakene når bilagene er registrert.
  • Lønnsbilag blir registrert innen registreringsfristen og regnskapsbilag blir registrert før aktuell periodeavslutning.

  NAV-refusjoner

  • Vi registrerer sykemeldinger forløpende, senest innen en uke.

  Større endringer i arbeidsflyt og organisasjonsstruktur

  • Større endringer vil si endringer som omfatter hele eller store deler av organisasjonsstrukturen.
  • Utenom årsskiftet bruker vi inntil tre uker for å løse slike saker.
  • Dere må melde fra om eventuelle fusjoner eller fisjoner så snart de er kjent. De krever mer enn tre uker behandlingstid.

  Oppsett ny funksjonalitet

  • Når dere bestiller oppsett av aktivitetsregistrering i SAP, føderasjon, e-skjema, kostnadsstyrt arbeidsflyt eller nye moduler i UBW (Agresso) avtaler vi en tidsplan.
  • Vi setter opp SAP tid i løpet av en måned. Øvrig funksjonalitet i SAP setter vi opp i løpet av en uke.

  Endringsønsker

  • Hvis vi definerer saken som et endringsønske, sender vi saken til nærmere vurdering.
  • Dere får beskjed om at vi har definert saken som et endringsønske, og dere må forvente lengre behandlingstid.
  • Etter at endringsønsket er vurdert, sender vi dere en oppdatering om utfallet av vurderingen
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Fant du det du lette etter?