Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Regnskapstjenester

DFØ tilbyr regnskapstjenester tilpasset statlige virksomheter.

Viktige snarveier

Vi tilbyr to modeller for våre regnskapskunder: fullservice- og delservicemodellen. Fullservicekunder overlater de fleste av oppgavene i økonomisystemet til DFØ, mens delservicekunder har ansvar for mange av oppgavene selv. Begge modellene har de samme krav til oppsett og bruk av regnskapssystemene.

Integrert i vår regnskapsleveranse er blant annet:

  • elektronisk fakturabehandling
  • løsning for e-handel som ivaretar hele innkjøpsprosessen fra bestilling til betaling
  • budsjettmodul

Siste kundenotater for regnskap

24. jan. 2017

Kontroll av tildelinger for 2017 − mot benyttede statskontoer, og kapitler og poster i regnskapet

Bruttobudsjetterte virksomheter: I januar må dere kontrollere at dere benytter statskontoer og kapitler og poster i regnskapet for 2017 i samsvar med årets tildelinger. Hvis dere har postert på statskontoer og kapitler og poster som dere ikke lengre har tildeling på i 2017, må dere korrigere dette før regnskapsrapporteringen for januar. Dette er for å unngå at S-rapporten blir avvist.

19. jan. 2017

Behov for korrigeringer etter rapportering av regnskapet for 2016 til statsregnskapet

Hvis dere oppdager feil eller manglende posteringer med vesentlig beløp i regnskapet (foreløpig bevilgningsregnskap), etter at S-rapport for året er sendt til statsregnskapet (etter 15.01.20xx), har dere fortsatt en mulighet til å foreta korrigering.

17. jan. 2017

Forsinkelser i remittering

Problemene hos DFØs bankforbindelse er nå løst. Det må fortsatt påberegnes enkelte forsinkelser på grunn av kø i filtrafikken. Vi ser nå at filer blir mottatt i bank for enkelte av våre kunder. Remittering for resterende virksomheter vil prioriteres i morgen, 18.01.2017.