Ny innkurv

DFØ har lansert en ny og forbedret versjonen av innkurv og permisjonssøknad i selvbetjeningsportalen.

Behandling av permisjonssøknader er den første og eneste oppgaven som skal behandles i den nye innkurven ved lansering. Målet er at alle e-skjema skal flyttes over fortløpende. Det vil derfor bli en overgangsperiode der det vil være to fliser for innkurv i Selvbetjeningsportalen.

Prosjektet har vært under utvikling siden høsten 2020 og har fokusert på forbedring av innkurven, spesielt med tanke på godkjenner-rollene. Behovet for forbedring kom som respons på tilbakemelding fra kunder i godkjenner-rollen, som mente at den nåværende innkurven var lite oversiktlig og manglet nødvendig funksjonalitet.

I løpet av 2024 vil Tilsetting- og gjeninntredelsesskjemaet og Fratredelsesskjemaet også bli flyttet over til den nye løsningen. Utvikling av nye funksjonaliteter i innkurven vil foregå parallelt.

Brukerveiledninger for behandling av permisjonssøknad og ny innkurv finner du i lenken under.

Demo av ny innkurv

Animasjonsfilm om ny innkurv

Under utvikling (oppdateres fortløpende)

Utvikles Status
"Kontaktkort" (ved mouseover) på ansatt som har sendt inn skjema. Kontaktkortet viser detaljert informasjon om ansattforholdet.Lansert per
19.06.2024
YWF_VIS_SKJEMA – mulighet for å få opp skjema i pdf - format for utskrift/arkivering.Under utvikling per 25.04.2024
Mulighet for ansatt å endre søknad etter at den er postert.Under utvikling per 25.04.2024
Mulighet for å registrere flere perioder med ulike permisjoner i samme søknad.Under utvikling per 25.04.2024
Mulighet for å registrere ferie i kombinasjon med foreldrepermisjon.Under utvikling per 25.04.2024
Mulighet for å velge kolonner for kostnadssted i innkurv.Under utvikling per 25.04.2024
"Utførte oppgaver" i innkurven (for behandler og stedfortreder).Under utvikling per 25.04.2024
Knapp "Oppdater" i innkurven.Under utvikling per 25.04.2024
Purring på oppgaver som ikke er behandlet/utført i innkurven.Under utvikling per 19.06.2024
Oppgaver blir automatisk reservert ved å trykke på "Åpne oppgave" i innkurven.Under utvikling per 25.04.2024

Kjente feil (oppdateres fortløpende)

FeilStatus
Ikke mulig å endre til engelsk språk i innkurv.Feil pr 18.04.2024
Åpne oppgave: Kolonne for første fraværsdag kommer opp på alle permisjonstyper, skal kun være synlig for foreldrepermisjoner.Rettet pr 14.06.2024
Rediger knappen på foreldrepermisjonen skal ikke være synlig. Feil pr 10.04.2024
Manglende feilmelding om vedlegg og tillatt størrelse på fil. Rettet pr 14.06.2024
Permisjonssøknaden har noen mangler på oversettelser til engelsk. Feil pr 10.04.2024
Godkjenner 1 får i enkelte tilfeller ikke åpne vedlegg. Ansatt kan prøve å laste opp vedlegget på nytt. Feil pr 10.04.2024
Godkjenner 2 får ikke videresende til en annen Godkjenner 2. Feil pr 10.04.2024
Godkjenner 2 får ikke lastet opp vedlegg. Feil pr 10.04.2024
Oppgave i innkurven viser tom forhåndsvisning.Feil pr 14.06.2024

Ønsker du mer informasjon? 

Vi oppdaterer denne nettsiden fortløpende.   

Har du spørsmål til løsningen, send epost til lonn@dfo.no, merk "Ny innkurv".

Oppdatert: 19. juni 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.