Statsansatteundersøkelsen 2021

Statsansatteundersøkeslen blir gjennomført hvert tredje år, og er en representativ undersøkelse blant statens ansatte. Høsten 2021 ble undersøkelsen gjennomført for sjette gang siden 2007.

Hovedfunn i undersøkelsen

Det er utarbeidet fem temahefter som presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen. Temaheftene tar opp temaer som Staten som arbeidsplassLedelse i statenKompetanseEndring og omstilling samt Arbeidssituasjonen nå og fremover. Dette er fem tema som vil være viktig å ha med seg i arbeidet med å utvikle den statlige arbeidsgiverpolitikken. Temaene reflekterer også departementets prioriterte strategiske mål i statens arbeidsgiverstrategi.

Les mer om hovedfunnene i temaheftene

Temahefte 1: Staten som arbeidsplass
pdf 351.95 KB
Temahefte 2: Kompetanse
pdf 281.47 KB
Temahefte 3: Endring og omstilling
pdf 322.8 KB
Temahefte 4: Ledelse i staten
pdf 349.6 KB
Temahefte 5: Arbeidssituasjon nå og fremover
pdf 350.79 KB
Tabellsett for Statsansatteundersøkelsen 2021
xlsx 1.13 MB

Les pressemelding om undersøkelsen

Ønsker du informasjon på enkeltområder innenfor ditt departementsområde?

Send en henvendelse til

Se opptak fra webinaret «Yngre statsansatte - forventninger, erfaringer og lærdommer»

I dette webinaret satte vi søkelyset på hvordan statlige virksomheter kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere - denne gangen fra de yngre statsansattes perspektiv.

Transkripsjon av webinar om yngre statsansatte
pdf 153.05 KB
Presentasjon av Malin Ruud Andersen om yngre statsansatte
pdf 311.08 KB

Om undersøkelsen

Høsten 2021 gjennomførte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet undersøkelsen for sjette gang siden 2007. Undersøkelsen forteller oss om hvordan ansatte opplever ulike sider ved sin arbeidssituasjon i tillegg til opplevelsen av jobbengasjement og gjennomføringsevne. Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 8 292 ansatte, og det kom inn svar fra 4 136 medarbeidere og 769 topp- og mellomledere.

I gjennomføringen har DFØ hatt et samarbeid med både Statistisk sentralbyrå (SSB), som har vært ansvarlig for å trekke utvalget og sende ut undersøkelsen, og med Rambøll Management Consulting, som har mottatt svarene og bistått med analysene i rapportene.

Hvordan brukes resultatene?

Resultatene brukes som kunnskapsgrunnlag til å videreutvikle den statlige arbeidsgiverpolitikken, som i arbeidet med arbeidsgiverstrategien for 2020–23, og for å forbedre lederutviklingen i staten. I etterkant kommer større satsinger, og kurs, e-læring og ledertiltak blir utviklet.

Metode for undersøkelsen?

SSB står for utsendelsen av undersøkelsen fordi de har tilgang til alle statsansatte gjennom listene i A-ordningen. Rambøll bistår i innsamlingen av svar. Det er bare SSB som er i kontakt med vanlige ikke-personsensitive opplysninger. Respondentene mottar melding med invitasjon fra SSB med lenke med adresse til SurveyXact (innsamlingsverktøyet til Rambøll).

Resultatene er vektet med hensyn til departementsområder og leder/medarbeider, og gir representative tall for staten som helhet.

Les mer om metoden for undersøkelsen

Metodenotat for Statsansatteundersøkelsen 2021
pdf 287.94 KB
Se resultater fra tidligere undersøkelser
Oppdatert: 3. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.