DFØs føringskontoplan

Føringskontoplanen er en kontoplan på 4-siffernivå som er basert på standard kontoplan for statlige virksomheter. Den gir veiledning på kontoer til bruk i den daglige regnskapsføringen tilpasset DFØs tjenesteleveranse og systemløsninger.

Føringskontoplanen er en anbefalt kontoplan på 4 siffer som dere som virksomhet kan bruke som utgangspunkt til å sette opp deres egen kontoplan. Kontoplanen gir veiledning på hvor inntekter og utgifter/kostnader skal føres, i tillegg til at den er tilpasset de løsninger DFØ bruker på lønns- og regnskapsområdet.

Dere kan selv definere deres egen kontoplan basert på egne behov for oppfølging, styring og rapportering, for eksempel i form av større detaljering eller tilpasning til virksomhetsspesifikke forhold.

Føringskontoplanen består av et Excel-dokument der dere finner både kontoplanen og veiledningstekst knyttet til hva som skal føres på de enkelte kontoene. I tillegg gir den veiledning på hvilke kontoer som er aktuelle basert på føringsprinsipp og tilknytningsform.

Mer informasjon om hvordan kontoplanen brukes finner dere i excel-dokumentet under, i arkfanen "Om Føringskontoplanen".

Last ned føringskontoplanen
Endringer i føringskontoplanen per 21. desember 2021

Felles kontoplan for departementsfellesskapet

Det er laget en egen kontoplan for departementsfellesskapet tilpasset deres behov. Denne gjelder for alle departementene, Statsministerens kontor, Regjeringsadvokaten og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Se felles kontoplan for departementsfellesskapet.

Den felles kontoplanen oppdateres løpende ved behov, og dere i departementsfellesskapet trenger dermed ikke forholde dere til DFØs føringskontoplan.

Oppdatert: 16. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord