Periode- og årsavslutning

Avstemming innebærer å kontrollere at poster eller summer stemmer overens med det som er bokført i regnskapet. Her finner du avstemmingsmapper og veiledninger for våre kunder.

Oppdatert

Arbeidsdeling og frister for avstemminger finner du i rutiner avstemming og rutine for periodeavslutning.

Ordinær avstemmingsmappe

Avstemmingsmappen er tilgjengelig i følgende versjoner for 2021:

 • komplett avstemmingsmappe 2021
 • avstemmingsmappe for delservicekunder – egne avstemminger
  dekker de avstemmingene som delservicekunder utfører selv
 • avstemmingsmappe for fullservicekunder – egne avstemminger
  dekker avstemming av MVA og avstemming av mellomregnskap mot statsregnskapet

Avstemmingsmappen som dekker DFØs avstemminger for deres virksomhet finner du i opal_con. Der finner du også oversikt over hvilke avstemminger DFØ har ansvar for og hvilke avstemminger dere har ansvar for selv. Dersom du bare er kunde på regnskap, mottar du mappene på e-post.

 • Generelle endringer

  DFØ jobber med å automatisere avstemmingsarbeidet ved bruk av RPA-teknologi, også kalt virtuelle roboter. På bakgrunn av dette har vi foretatt en rekke mindre tilpasninger i avstemmingsmappen for at automatiseringen av avstemmingene skal bli enklere. Endringene medfører ikke endringer i kontrollene som utføres.

  I tillegg er det foretatt andre endringer som retting av formelfeil og tilpasninger i utformingen av fanene. Oppdatering av veiledningene pågår og distribueres fortløpende under rutiner for avstemming.

  Endringer pr. fane i avstemmingsmappen


  A4B – Oppfølging av systemkonti innkjøp og faktura Unit4 ERP
  Det er laget en ny fane for oppfølging av systemkontoer for kunder som benytter innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP. Avstemmingen gjøres av DFØ for både fullservicekunder og delservicekunder.

  A8 – Kontroll av kontogruppe 52 Naturalytelser og gruppelivsforsikring
  Avstemmingen er tilpasset for virksomheter som betaler gruppelivsforsikring. Vi har rettet en feil med tabellen for resultatføring av differansen mellom avsetning og faktura.

  D5 – Månedlig avstemming av konto 1987 – Nettoføringsordningen for inngående MVA
  Vi har lagt til en kolonne hvor differansen som skyldes midlertidig endring i lav sats for mva kan legges inn. Denne differansen finner vi ved å kjøre browserspørringen «DFØ15 – D05 Kontroll 6%/12%».

  E1 – Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK)
  Det er gjort endringer i årsavstemmingen for nettobudsjetterte virksomheter.


 • Følgende endringer er gjort i årets avstemmingsmappe SRS.

  Avstemming av lønnsavsetninger i SAP
  Avstemming av lønnsavsetninger mot grunnlag i SAP er gjort likt for avsetning av tidsaldoer, feriedager og timer til utbetaling. Det er også lagt inn en sjekk på om det er forskjell på utgående balanse i regnskapet og aktuell avsetning. På denne måten vil eventuelle manuelle avsetninger kunne spesifiseres i avstemmingsfanen. Dette gjelder fane S11, S12 og S15 for bruttobudsjetterte virksomheter og S14 og S15 for nettobudsjetterte virksomheter.

  Endring av avstemming av utbetalte feriepenger (bruttobudsjetterte virksomheter)
  Avstemmingen endres fra å gjennomføres halvårlig til månedlig fra og med juni. Eventuelle restsaldoer etter utbetaling av feriepenger i juni vil dermed kunne følges opp fra måned til måned.

  I tillegg er det gjort en del små endringer i avstemmingsmappe SRS som for eksempel formelfeil og tilpasninger for RPA (robotisering).

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?