Behandle permisjonssøknad - godkjenner 1

Godkjenner 1 mottar permisjonssøknader til behandling i «Behandler innkurv».

Klikk på oppgaven for å få opp en forhåndsvisning.

Forhåndsvisningen av permisjonssøknader inneholder formål, oversikt over permisjoner i søknad og merknader/returmeldinger fra godkjenner 1 og godkjenner 2.

Du kan videresende oppgaven ved å klikke «Videresend» eller tilordne den til deg selv ved å klikke «Reserver».

Bildet viser tilgjengelige handlingsknapper
Bildet viser aktuelle handlingsknapper nede på verktøylinjen.

Godkjenne permisjonssøknad – godkjenner 1

Klikk på «Åpne oppgave» for å starte oppgavebehandlingen.

«Åpne oppgave» består av 3 faner:

  • Søknad
  • Infotypebehandling
  • Oppsummering

I fanen «Søknad» kan du redigere permisjonen det er søkt om.

Trykk på «Rediger» ved behov for å endre permisjonssøknaden.

Bildet viser knappen "Rediger" nede på verktøylinjen
Bildet viser knappen «Rediger» .

Du kan endre permisjonstype, prosent tilstede eller første fraværsdag. Klikk på «Bekreft» for å lagre eventuelle endringer.

Bildet viser knappen "Bekreft" nede på verktøylinjen
Bildet viser knappen «Bekreft».

Feltet «Første fraværsdag» er kun tilgengelig for permisjonstyper med fraværskode 410 - Foreldrepermisjon 100% lønn, 415 - Foreldrepermisjon 80% lønn, 420 - Gradert foreldrepermisjon 100% lønn og 425 - Gradert foreldrepermisjon 80% lønn.

«Første fraværsdag» fylles ut med datoen for starten på foreldrepermisjonen for hvert barn, og er den samme selv om foreldrepengene blir tatt ut i flere perioder. Datoen i feltet «Første fraværsdag» er som standard en forslagsverdi basert på eventuelle perioder med foreldrepermisjon i løpet av de siste tre årene. Datoen er kun et forslag og kan endres.  

Bildet viser første fraværsdag
Bildet viser første fraværsdag.

Kontroller forslagsverdien for «Første fraværsdag» opp mot fraværsperioden i søknaden og eventuelle historiske data fra IT2001 Fravær. Ved behov kan første fraværsdag endres i feltet til venstre.

I fanen «Søknad» vil du få opp en beskrivelse av permisjonen, egne merknader og merknader fra Godkjenner 2 dersom søknaden er blitt sendt i retur. I tillegg kan du også se og legge til vedlegg.

Bildet viser vedlegg
Bildet viser vedlegg.

Klikk på permisjonen som skal behandles i fanen «Infotypebehandling» for å velge saksbehandlingsårsak og stoppe infotyper i permisjonsperioden. 

Bildet viser saksbehandlingsårsak
Bildet viser saksbehandlingsårsak og stoppe infotyper.

Under «Varsler» kan du registrere påminnelse om sluttdato for permisjonen. Velg dato ved å bruke kalenderen eller skriv dato direkte i feltet. Huk av for varsel og registrer en kommentar i kommentarfelt (valgfritt).

Bildet viser oversikt over varsler
Bildet viser oversikt over varsler.

I fanen «Oppsummering» vil du se en oppsummering av alle elementene i permisjonssøknaden. Kontroller disse og klikk på «Godkjenn» for å godkjenne permisjonssøknaden og registrere.

Bildet viser oppsummering
Bildet viser fanen «Oppsummering» og knappen «Godkjenn».
Bildet viser godkjenning av permisjonssøknad
Bildet viser send til godkjenning.

Du kan legge inn en merknad i merknadsfeltet, men dette er valgfritt. Til slutt må du bekrefte godkjenningen. 

Skjemaet sendes videre til leder for godkjenning (godkjenner 2).

Slette eller sende permisjonssøknad i retur – godkjenner 1

Klikk på «Åpne oppgave» for å slette eller returnere permisjonssøknaden.

Bildet viser knappen "Åpne oppgave"
Bildet viser knappen "Åpne oppgave".

Gå til fanen «Oppsummering» for å slette eller returnere skjemaet. Klikk på «Slett» for å slette skjemaet.  

Bildet viser tilgjengelige handlingsknapper
Bildet viser tilgjengelige handlingsknapper.

Bekreft deretter at du ønsker å slette permisjonssøknaden.

Du kan returnere permisjonssøknaden til ansatt ved å klikke på «Returner».  
Legg inn en returmelding i merknadsfeltet, dette er obligatorisk. Til slutt må du bekrefte returen.

Bildet viser retur til ansatt
Bildet viser returner til ansatt.

Den ansatte får en notifikasjon på e-post om at permisjonssøknaden er returnert.

Oppdatert: 2. april 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.