Utvikling og forbedring av regnskapstjenestene

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Under finner du en oversikt over planlagt eller igangsatt utvikling som gjelder regnskapstjenestene.

Periodeavslutning

Vi er i sluttfasen med å ferdigstille nytt periodeavslutningsverktøy. Pilot blir ferdig i løpet av 2023, og vi vil begynne å rulle ut tjenesten fra våren 2024. Dette vil være en tilleggstjeneste.

Økonomiinfo

Vi jobber for tiden med å forbedre ytelsen i Økonomiinfo. Dette er et ledd i en større prosess knyttet til å øke datagrunnlaget og utvikle nye rapportsider, blant annet et dashboard for prosjektoppfølging. Vi jobber også nå med å teste og klargjøre en oppgradering av programvaren for Økonomiinfo.

Innkjøpsløsningen

Høsten 2022 har vi gjort vesentlig forbedringer relatert til fakturamatch og varemottak. Vi ser på muligheter for å forberede denne prosessen ytterligere.

Ordrebekreftelse

Vi jobber med å få på plass støtte for EHF ordrebekreftelse.

DFØ er i sluttfasen med utvikling og testing av løsningen for å få den klar til pilotering. Etter planen skal piloteringen være ferdig høsten 2023 slik at løsningen kan rulles ut til alle kunder. Mer informasjon kommer etter hvert som løsningen blir klar.

Behovsportal

DFØ planlegger å utvikle en løsning hvor brukere kan melde inn behov for innkjøp av varer og tjenester. Dere som godkjenner innkjøp skal også kunne benytte denne løsningen. I 2023 vil vi gjøre en større analyse av behovet hos våre kunder og beslutte hvilken løsning vi skal utvikle.

Leverandørfaktura

Betalingsmelding

Ved attestering av leverandørfaktura vil attestanten få mulighet til å legge inn betalingsmelding som blir sendt til bank ved remittering.

Godkjenn ikke betal

Ny løsning for å godkjenne faktura dere ikke skal betale slik at de blir bokført, men automatisk parkert. I forbindelse med tvist på krav må dere bokføre fakturaen. Les mer om bokføring av omtvistede inngående fakturaer.

Utviklingen av løsningen er i sluttfasen og løsningen skal etter planen piloteres fra september 2023. Mer informasjon kommer etter hvert som løsningen blir klar.

Periodisk faktura

Mange kunder mottar en del repeterende fakturaer (abonnementer, strøm, leasing, husleie med mer) hvor leverandøren og avtalegrunnlaget er kjent på forhånd. I Unit 4 ERP kan produktet Periodisk faktura håndtere denne typen faktura ved at de er godkjent på forhånd.

Mer informasjon kommer etter hvert. Etter planen skal vi tilby periodisk faktura til alle kunder av DFØ i løpet av første halvdel av 2023.

Konteringsforslag

Vi jobber med en løsning som skal presentere konteringsforslag til brukeren ved behandling av leverandørfaktura. Mer informasjon kommer etter hvert som løsningen blir klar.

Referansevask

Vi ser på muligheten til å forbedre sjekk av referanse på faktura. Dette skal føre til mindre manuell behandling hvor det er mangler eller feil i referansen fra leverandøren.

DFØ-appen

Utvide attesteringsfunksjonen i Innkurv regnskap

I dag støtter DFØ-appen enkel attestering, men vi vil jobbe med å tilby utvidet funksjonalitet på dette området. Vi ser på muligheter for å tillate splitting av konteringslinje ved attestering. 

Kundesenter på nett (KPN)

Vi jobber med flere forbedringer av kundesenter på nett. Vi ser på muligheten for å prekategorisere saker før dere melder de inn til DFØ, favoritt-merking av saker og API mellom kundesenter på nett og Unit4 ERP. I tillegg ønsker vi å oppgradere designet.

LARA skal svare på regnskapsspørsmål

Vi jobber med å utvide innholdet til chatboten LARA. I Innkurv regnskap er det nå mulig å stille regnskapsspørsmål knyttet til behandling av faktura i DFØ-appen. I 2023 vil vi jobbe med å trene LARA til å svare på flere regnskapsspørsmål. Vi vil også jobbe med å gjøre LARA tilgjengelig i kundesenter på nett.

Prosjektstyring

EVUBEV

Vi jobber med å produksjonssette en løsning for håndtering av EVU-prosjekter som er utviklet i samarbeid med BOTT. Selv om det bare er NTNU som går opp på løsningen i 2024, produksjonssetter vi en ny kode hos alle BOTT-universitetene. Dette vil gi noe ny funksjonalitet og økt ytelse i eksisterende løsning for prosjektøkonomi.

Prosjektsøknadsmodulen

Etter en vellykket utrulling av prosjektsøknadsmodulen hos NTNU og UiB, har UiT besluttet å ta i bruk løsningen fra 1. januar 2024. I tiden fram mot produksjonssetting jobber vi med oppsett, datainnsamling og opplæring i samarbeid med UiT.

Tidstyring

Vi skal begynne å kartlegge hvordan budsjettverktøyet for Tidstyring kan forbedres for å øke bruken av prosjektbudsjettering hos kunder som benytter Tidstyring. Her ønsker vi gjerne å få innspill fra kundene via Kundesenter på nett.

Oppdatert: 20. november 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.