Tilskuddsforvaltning

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål. Tilskuddsforvaltning er administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd, og omfatter blant annet utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse.

Tilskudds- og stønadsordninger utgjør omtrent 2/3 av statsbudsjettet og er utbredte virkemiddel for å oppnå samfunnsmessige mål og effekter. Overføringene omfatter tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, stønader til privatpersoner (ofte rettighetsbaserte), tilskudd til helseforetakene samt tilskudd til andre (en mangeartet gruppe).

Tilskudd blir gitt i mange former, til ulike formål og med mange ulike betegnelser. Kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder uavhengig av dette.

Les blogginnlegg om tilskudd.no

Oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner 

tilskudd.no

Se oversikt over statlige tilskuddsordninger, informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd.

Andre ressurser

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Oppdatert: 3. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.