Tilskuddsforvaltning

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål. Tilskuddsforvaltning er administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd, og omfatter blant annet utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse.

Koronaviruset: veiledning til tilskuddsforvaltere

Tilskudds- og stønadsordninger utgjør omtrent 1/3 av statsbudsjettet og er utbredte virkemiddel for å oppnå samfunnsmessige mål og effekter. Overføringene omfatter tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, stønader til privatpersoner (ofte rettighetsbaserte), tilskudd til helseforetakene samt tilskudd til andre (en mangeartet gruppe).

Tilskudd blir gitt i mange former, til ulike formål og med mange ulike betegnelser. Kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder uavhengig av dette.

Prosjektet Digitilskudd

Digitilskudd er et samarbeidsprosjekt mellom DFØ og Kulturdepartementet som skal resultere i en digital oversikt over statlige tilskudd. Tjenesten skal først inkludere tilskudd til frivillig sektor, men vil senere utvides til å inkludere statlige tilskudd til alle sektorer.

Andre ressurser

Oppdatert: 1. juli 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord