Veileder til utredningsinstruksen

DFØs veileder til utredningsinstruksen gir utfyllende råd og veiledning til hvordan du kan følge utredningsinstruksen før du skal iverksette et statlig tiltak. I tillegg til veiledning om gjennomføring av selve utredningsarbeidet, finner du også veiledning knyttet til høringer og utredningsprosessen.

Oppdatert

Formålet med veilederen er å fremme god kvalitet på beslutningsgrunnlaget for statlige tiltak. Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Dette innebærer at det skal utarbeides gode beslutningsgrunnlag før det tas en beslutning om hvilket tiltak som skal iverksettes.

Veilederen skal øke forståelsen av kravene i utredningsinstruksen, og den gir anbefalinger om hvordan disse kan oppfylles. Innholdet i veilederen er ikke bindende på samme måte som utredningsinstruksen, men den kan fylle ut og forklare innholdet i instruksen.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?