Tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

Her finner du våre tolkningsuttalelser til økonomiregelverket for staten.

Tolkningsuttalelser publisert i 2024

Tolkningsuttalelser om budsjettfullmakter

Tolkningsuttalelser om rapportering til statsregnskapet

Tolkningsuttalelser om nettoføringsordningen

Om tolkningsuttalelsene

En av DFØs oppgaver som forvalter av økonomiregelverket er å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser. Tolkningsuttalelser er ofte svar på spørsmål fra statlige virksomheter. Vi har her samlet disse uttalelsene og gjort dem tilgjengelig.

Tolkningsuttalelsene inngår som en del av økonomiregelverket, sammen med reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser for økonomistyring i staten og rundskriv.

Tolkningsuttalelsene til økonomiregelverket er presentert etter hvilket fagområde og kapittel i bestemmelser om økonomistyring i staten de gjelder. 

På noen av fagområdene som er regulert i økonomiregelverket, har DFØ utarbeidet egne veiledningsnotater som blant annet beskriver hvordan regelverkskrav skal forstås og standarder skal brukes. Vi har i disse tilfellene valgt ikke å legge ut DFØs svar på enkelthenvendelser i tillegg til omtalen i veiledningsnotatene. Dette gjelder for temaene standard kontoplan for statlige virksomheter, de statlige regnskapsstandardene (SRS) og årsregnskap med unntak av noen tolkningsuttalelser som gjelder for virksomheter som benytter kontantprinsippet.

Les tolkningsuttalelsene

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no 

Du kan også kontakte en av oss:

  • Anders Ivar Myhren: 932 42 710
  • Cecilie Bugge-Asperheim: 958 65 625
  • Knut Bekkedal: 402 24 014
  • Sigurd Holen: 480 05 143
Oppdatert: 19. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.