Tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

Her finner du våre tolkningsuttalelser til økonomiregelverket for staten.

Om tolkningsuttalelsene

I DFØs oppgave med å forvalte økonomiregelverket i staten inngår å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser, ofte i form av svar på spørsmål fra statlige virksomheter. Vi har her samlet disse uttalelsene og gjort dem tilgjengelig.

Tolkningsuttalelsene til økonomiregelverket er presentert etter hvilket fagområde og kapittel i bestemmelser om økonomistyring i staten de omhandler. I tillegg til uttalelsene fra DFØ, inngår noen tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet til økonomiregelverkets krav til departementenes styring av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og til internkontroll.  

På noen av fagområdene som er regulert i økonomiregelverket, har DFØ utarbeidet egne veiledningsnotater som blant annet beskriver hvordan regelverkskrav skal forstås og standarder skal brukes. Vi har i disse tilfellene valgt ikke å legge ut DFØs svar på enkelthenvendelser i tillegg til omtalen i veiledningsnotatene. Dette gjelder for temaene standard kontoplan for statlige virksomheter, statlige regnskapsstandarder og årsregnskap.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Du kan også ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?