Anskaffelseskonferansen 2024

Velkommen til konferanse 8. oktober på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Hold av dagen, og få med deg alt som er nytt og viktig å vite om anskaffelsesområdet i året som kommer.


Årets konferanse

Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å nå klimamålene i 2030 og 2050? Grønn omstilling og bærekraftig utvikling vil være gjennomgangstema i årets anskaffelseskonferanse.

Anskaffelsekonferansen er en viktig arena for deg jobber med anskaffelser. På konferansen blir du oppdatert på hva som er nytt, hva som kommer fra politisk hold, hør debatter om aktuelle problemstillinger, møt kollegaer og få verktøy som gjør innkjøpshverdagen litt lettere.

GGjennom dagen får du mulighet til å snakke med dyktige fagfolk og leverandører på vårt tjenestetorg. Vi avslutter dagen med mingling og tapas.

Priser

Pris fysisk deltagelse på Radisson Blu Scandinavia i Oslo : 2 695,-
Pris digital deltagelse via strømmelenke: 1 695,-

Program

09.30 Konferansen starter

Konferansen åpnes

Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, ønsker deg velkommen til årets Anskaffelseskonferanse.

Nytt fra politisk ledelse

Statsråd, Cecilie Myrseth, fra Næring - og fiskeridepartementet (NFD) forteller om ambisjonen med nytt anskaffelsesregelverk, betydning for grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

Samtale med representant fra EU

EU en motor og drivkraft i bærekraftsarbeidet. Nye direktiver kommer fortløpende, klarer vi å henge med i tempoet av direktiver og forordninger?

Nytt fra DFØ

Divisjonsdirektør i DFØ, Dag Strømsnes, forteller om siste nytt fra DFØ, viser resultater fra Anskaffelsesundersøkelsen 2024 og snakker om digitalisering, deling av data og bærekraft.

10.45 Pause

Beredskapsavtaler og forsyningssikkerhet

Usikkerhet knyttet til leveransekjeder ved konflikter. Er svaret økt proteksjonisme og hvordan ivaretar vi dette i anskaffelser?

30 prosent vekting av miljø i offentlige anskaffelser

Blir 30 prosent-veiledningen miljøkriterier benyttet. Bruk av kunstig intelligens (KI) for å se etterlevelse.

Utdeling av anskaffelsesprisen 2024

Prisen går til årtes mest innovative anskaffelse.

12.00 Lunsj


13.00 Parallellsesjoner – velg et fordrag

Evalueringsmodeller og prissetting av kvalitet

Det har vært flere innlegg og debatter rundt evalueringsmodeller i løpet av våren 2024. Prissetting av kvalitet, som anbefales av DFØ, blir både kritisert og fremsnakket.

I denne sesjonen vil du både få innsikt i DFØs anbefalte evalueringsmodell, og får presentert praktiske eksempler på hvordan prissetting av kvalitet kan benyttes, inkludert hvordan kravet til 30 %-vekting av klima og miljøhensyn kan ivaretas. 

Avslutningsvis inviterer vi til debatt om bruken av evalueringsmodeller.

Hvordan oppnår vi de grønneste løsningene? 

Hvordan kan du som innkjøper påvirke anskaffelser i en bærekraftig retning?

I denne sesjonen dykker vi ned handlingsrommet som ligger i anskaffelser og ser nærmere på hva som ligger i kravet til 30 prosent vekting av klima- og miljøhensyn, hvordan du kan etterspørre nye løsninger og hvordan bruke leverandørmarkedet. 

Datadrevne bærekraftige anskaffelser – datakvalitet for god styring

Bruk av data er nøkkelen til god styring og ledelse av anskaffelser. Enten målet er å oppnå kostnadsbesparelser, fremme bærekraft, drive innovasjon eller bekjempe arbeidslivskriminalitet, er styring basert på relevante data avgjørende for måloppnåelse.

I denne sesjonen får du høre erfaringer fra bruk av data i styring av anskaffelser. Vi vet at mange synes det er utfordrende å samle, analysere og bruke data i anskaffelsesprosessen. Gjennom konkrete eksempler håper vi å inspirere til mer bruk av data og datadrevne beslutninger.

14.30 Parallellsesjoner – velg et fordrag

Hvordan henter vi ut gevinster fra avtalene?

Anskaffelsesundersøkelsen 2024 har nok en gang avdekket at virksomhetene ser behov for mer kompetanse innen kontraktsoppfølging. God kompetanse på kontraktsoppfølging er vesentlig for at offentlig sektor skal lykkes med det grønne skiftet og drive effektiv ressursbruk.

I denne sesjonen lærer du mer om hvordan du kan bruke kontraktsoppfølgingen aktivt til å hente gevinstene som ligger i avtalene, både økonomiske og miljø- og samfunnsgevinster.

Møt de nominerte fra anskaffelsesprisen 2023

Anskaffelsesprisen 2023 mottok rekordmange kandidater til å stikke av med prisen for årets bærekraftige anskaffelse.

I denne sesjonen møter du blant annet Sykehusinnkjøp, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, hvor du får muligheten til å stille spørsmål om deres erfaringer. Sesjonen vil først ha 5minx5 presentasjon av caser, før vi inviterer til gruppesamtaler på bord i lokalet hvor deltagere kan snakke med innkjøperne bak anskaffelsen.

Nytt digitalt verktøy i anskaffelsesprosessen - virksomhetslommebok

Digitale lommebøker er på full fart inn i hverdagen vår, hvordan påvirker dette anskaffelser? DFØ tester hvordan teknologien bla. kan støtte opp under Norgesmodellen, ved å både sikre og forenkle deling av seriøsitetsdokumentasjon.

Fremtiden er rett rundt hjørnet, bli med på demo av løsningen!

15.30 Tapas og mingling

Utstillerplass

Er du leverandør og ønsker å ha stand på konferansen? En utstillerplass koster 17.000 kr, dette inkluderer standplass samt en konferansedeltaker. Antall deltakere på stand utover dette, må melde seg på og betale ordinær pris. Utstillerplassen inkluderer et område 2x2 meter, skolebord, hvit duk, to stoler og tilgang til strømuttak.

Påmelding gjøres via e-post til ANS-konferansen@dfo.no

Tidligere konferanser

Anskaffelseskonferansen 2023

Vinner av Anskaffelsesprisen 2023

Presentasjoner fra konferansen

OECD work on Public Procurement ved Dag Strømsnes

Dag Strømsnes er divisjonsdirektør i DFØ og hospiterer for tiden i OECD i Paris.

OECD work on Public Procurement, Dag Strømsnes.pdf
pdf 1.14 MB
Hva skjer nasjonalt? ved Gunnar Wessel Thomassen

Gunnar Wessel Thomassen fungerende divisjonsdirektør i DFØ presenter siste nytt på anskaffelsesområdet.

Hva skjer nasjonalt, Gunnar Wessel Thomassen.pptx.pdf
pdf 413.57 KB
Nye Doffin og eForms ved Charlotte Kolle, Rune Kjørlaug og Arnhild Dordi Gjønnes

Startskuddet for å ta i bruk eForms har gått og nye Doffin er her! Hva er egentlig eForms og hvorfor har vi utviklet en ny Doffin? Få høre hvorfor eForms er, og fortsatt vil være, aktuelt for deg som innkjøper og som leverandør. Få en innføring i nye Doffin når vi lanserer både eForms og nye Doffin.

Innlegg fra Arnhild Dordi Gjønnes advokat i næringspolitisk avdeling i NHO, fagleder Charlotte Kolle, rådgiver Linda Wetter, virksomhetsarkitekt Rune Kjørlaug i DFØ.

Nye Doffin og eForms, Charlotte Kolle og Rune Kjørlaug.pdf
pdf 1.58 MB
Nye Doffin og nye kunngjøringsskjemaer - hva betyr dette for oppdragsgiver og leverandør, Arnhild Dordi Gjønnes.pdf
pdf 251.44 KB
Norgesmodellen – nye kontrollplikter ved Anne Cathrine Jacobsen

Regjeringen har innført strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge- og anleggsnæringen som et ledd av Norgesmodellen. Dette innebærer nye kontrollplikter. Hva betyr dette for offentlige oppdragsgivere og leverandører til det offentlige?  

Norgesmodellen – nye kontrollplikter, Anne Cathrine Jacobsen.pdf
pdf 652.9 KB
Nye klima- og miljøkrav, Sarah Sinnathamby, Ingjerd Dahl og Tobias Løkken Amundsen

Fra og med 1.januar 2024 vil en ny forskriftsendring skjerpe kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent, men åpner for unntak etter gitte bestemmelser.

Nye klima- og miljøkrav, Sarah Sinnathamby, Ingjerd Dahl og Tobias Løkken Amundsen.pdf
pdf 716.7 KB
Beste praksis i kontraktsoppfølging ved Barbro Bottheim og Anne Cathrine Jacobsen

God kontraktsoppfølging er avgjørende for å oppnå ønsket effekt av innføringen av seriøsitetskrav i forbindelse med Norgesmodellen. Hvordan kan offentlige oppdragsgivere følge opp slike krav?  

Innlegg fra Ullensaker kommune og Statsbygg, Anne Cathrine Jacobsen og Barbro Bottheim i DFØ,

Beste praksis for kontraktsoppfølging, Barbro Bottheim og Anne Cathrine Jacobsen.pdf
pdf 3.72 MB
Markedsplass for skytjenester (MPS) – hva skjer innenfor cyber security? ved André Årnes og Per Jakobsen

I denne sesjonen vil vi fortelle om status for skykontrakter og utdype hvordan MPS vil forenkle anskaffelsen av skytjenester, og sikre solide sikkerhetskrav.

Markedsplass for skytjenester (MPS) bidrar til styrking av cybersikkerhet i det offentlige Norge gjennom veiledning, skykontrakter og cybersikkerhet. MPS forbereder en portefølje av nødvendige verktøy og tjenester innen cybersikkerhet og personvern som gjør virksomhetene bedre i stand til å heve egen sikkerhet gjennom strategisk og operativ bruk.

Vi presenterer hvordan MPS går fram for å etablere flere skykontrakter innen cybersikkerhet som offentlige virksomheter kan gjøre avrop på. Avslutningsvis går vi gjennom resultatene fra vår utprøving av en cyber risk score tjeneste med eksempler, samt utprøvinger innen trusseletterretning og personvern i leverandørkjeden.

Markedsplass for skytjenester – hva skjer innenfor cyber security, André Årnes og Per Jakobsen.pdf
pdf 2.54 MB
Nye Doffin er lansert - hva nå? ved Rune Kjørlaug og Charlotte Kolle

Nye Doffin og kunngjøringsskjemaer (eForms) er her - hvordan gikk det og hva nå? Hva er EUs ambisjoner for datadrevne anskaffelser og hva kan vi få til med nye Doffin? I parallellsesjonen ser vi nærmere på hvordan og hvorfor eForms vil være aktuelt fremover og vi plukker opp tråden fra fellessesjonen og ser på hvordan dette vil påvirke deg som offentlig innkjøper.

Nye Doffin er lansert, men hva kan vi egentlig få til med Doffin fremover? Kan Doffin på sikt spille en enda viktigere rolle i å koble sammen offentlige oppdragsgivere og potensielle leverandører til det offentlige?

eForms og datadrevne anskaffelser, Rune Kjørlaug og Charlotte Kolle.pdf
pdf 3.79 MB
Hvordan utvide leverandørhorisonten? Johan Engelund, Tanje Huse Fagerlie, Tanje Huse Fagerlie og Ingrid Gjerdevik

Leverandørutvikling handler om hvordan innkjøpsfunksjonen kan samarbeide slik at de lager bedre produkter og tjenester. Men hva betyr dette i praksis? I denne sesjonen vil vi utforske leverandørutvikling på både strategisk og praktisk nivå.

På sesjonen vil DFØ diskutere dette med følgende eksperter og emner:

  • Tanje Huse Fagerlie vil dele hvordan innkjøp kan ses i sammenheng med næringsutvikling – og hvordan dette kan kommuniseres til toppledelsen/kommuneledelsen
  • Robert Grande fra Trondheim kommune vil vise hvordan vi kan utvikle anskaffelsesstrategier gjennom nært samarbeid med næringslivet.
  • Ingrid Gjerdevik fra Sopra Steria vil dele metoder for å nå ut til spennende nye selskaper, som for eksempel oppstartsselskaper, i offentlige anskaffelser.
Hvordan utvide leverandørhorisonten ved Johan Englund, Tanja Huse-Fagerlie, Robert Grande og Ingrid Gjerdevik.pdf
pdf 5.24 MB
Hvordan bli en bedre innkjøpsleder? ved Siv Helen Gjerstad, Jonas Karstensen, Bjørn Børseth og Elisabeth Østrem

Strategi og formidling er gode bidrag for å skape endring i din virksomhet. Men hvordan kan du utvikle innkjøpslederrollen din i samspill med resten av organisasjonen? Siv Helen Gjerstad og Jonas Karstensen (DFØ) forteller om datadrevne beslutninger og utvikling av innkjøpslederrollen. Hør også erfaringer fra mentorprogrammet i DFØ. 

  • Min reise som leder, Bjørn Børseth, mentor og direktør kontrakt og marked, Nye veier
  • Bli en kløktig innkjøpsleder med verktøy fra organisasjonspsykologien, Elisabeth Østrem, organisasjonspsykolog og foreleser på Mentorprogrammet, Vissa AS
Min reise som leder, Bjørn Børseth.pdf
pdf 1.23 MB
Bli en kløktig innkjøpsleder med verktøy fra organisasjonspsykologien, Elisabeth Østrem.pdf
pdf 665.68 KB

Se opptak

Anskaffelseskonferansen 2022

Vinner av Anskaffelsesprisen 2022

Presentasjoner fra konferansen

Halvard Ingebrigtsen, Regjeringens politikk på anskaffelsesområdet
Halvard Ingebrigtsen
Halvard Ingebrigtsen
statssekretær
Nærings- og fiskeridepartementet
Presentasjon-AK22-Regjeringens-politikk-pa-anskaffelsesomradet-Halvard-Ingebrigtsen.pdf
pdf 1.16 MB
Status for offentlige anskaffelser
Bildet viser Dag Strømsnes
Dag Strømsnes
divisjonsdirektør
Anskaffelser DFØ

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i DFØ tar for seg status for offentlige anskaffelser etter Anskaffelsesundersøkelsen 2022, og hva som skjer videre.

Presentasjon-AK22-Anskaffelsesundersokelsen-2022-Dag-Stromsnes.pdf
pdf 732 KB
Utfordringer og fallgruver for offentlige innkjøpere sett fra KOFA
Line Rakner
Line Rakner
seksjonssjef
KOFA
Tora Holm
Tora Holm
seniorrådgiver
KOFA
Presentasjon-AK22-Klagenemdssekretariatet-Line-Rakner-Tora-Holm.pdf
pdf 803.31 KB
Norgesmodellen og bruk av seriøsitetskrav

Regjeringen har i Hurdalsplattformen besluttet å lage en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for å sikre sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv. Bygg og anlegg og renhold har vært først ute, og vi stiller spørsmålet:

  • Hvordan lykkes vi med bruk av seriøsitetskrav for å bekjempe og forhindre arbeidslivskriminalitet?
  • Hva skal til for å følge opp dette?

DFØ vil sammen med innkjøpere presentere suksesskriterier og dele erfaringer.

Bildet viser Kariann Bigseth
Kariann Bigseth
innkjøpssjef
Ålesund kommune
Bildet viser Gunnar Wedde
Gunnar Wedde
innkjøpssjef
Oslo kommune
Bildet viser Anne Cathrine Jacobsen
Anne Cathrine Jacobsen
seniorrådgiver
Anskaffelser DFØ
Presentasjon-AK22-Norgesmodellen-seriositetskrav-Anne-Cathrine-Jacobsen-Kariann-Bigseth-Gunnar-Wedde.pdf
pdf 1.28 MB
Datadreven anskaffelsesfunksjon – hva er det og hvordan får vi det til?

DFØ orienterer om hvordan gjøre innkjøpsdata om til styringsinformasjon. Kommuner og statlige virksomheter viser eksempler på hvordan de bruker data fra sine digitale verktøy. Du får også høre mer om hvordan nye Doffin vil gi oss enda bedre innkjøpsdata.

  • Jostein Engen, avdelingsdirektør, Tolletaten
  • Anna Katrine Asprem Hvardal, avdelingsdirektør, DFØ
  • Karin Nordal, anskaffelsessjef, Fredrikstad kommune
Jostein Engen
Jostein Engen
avdelingsdirektør
Tolletaten
Anna Katrine Asprem Hvardal
Anna Katrine Asprem Hvardal
avdelingsdirektør
DFØ
Presentasjon-AK22-Datadrevet-anskaffelsesfunksjon-Jostein-Engen-2.pptx
pptx 21.09 MB
Presentasjon-AK22-Innkjopsdata-som-styringsinformasjon-Karin-Nordahl.pdf
pdf 1.51 MB
Innovative anskaffelser – finn løsninger
Fredrik Hasseleid
Fredrik Hasseleid​
CTO​
Stargate Media​
Ingebjørg Harto
Ingebjørg Harto
Daglig leder
LUP
Fredrik Kiøsterud
Fredrik Kiøsterud​
CEO ​
Qvisten Animation​
Presentasjon-AK22-Leverandorutviklingsprogrammet-Ingebjorg-Harto.pdf
pdf 5.67 MB
Erfaringer fra prestasjonsbaserte anskaffelser

Best Value Procurement (BVP) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. BVP er basert på teorien Best Value Approach (BVA). Gjennom flere pilotprosjekter har DFØ sammen med oppdragsgivere og leverandører testet metoden. Hvilke anbefalinger har vi til dere som vurderer denne metoden for tjenestekjøp?

Dette vil du få svaret på i samtale mellom Allend Bamerni, prosjektleder i Stavanger kommune, Ari Soilammi, viseadministrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, og Cecilie Blytt, prosjektleder for DFØ sitt pilotprosjekt for BVP.

Bildet viser Allend Bamerni
Allend Bamerni
prosjektleder
Stavanger kommune
Ari Soilammi
Ari Soilammi
viseadministrerende direktør Rådgivende Ingeniørers Forening
Bilde av Cecilie Blytt
Cecilie Blytt
prosjektleder
Anskaffelser DFØ

Vil du vite mer om BVP? Se anskaffelser.no og tidligere webinar.

Presentasjon-AK22-Prestasjonsinnkjop-BVP-Cecilie-Blytt.pdf
pdf 242.19 KB

Se opptak

Video-opptak av Sissel Hoel om StartOff
Sissel Hoel
Sissel Hoel
programdirektør
StartOff
Anskaffelseskonferansen 2021
Har du spørsmål om Anskaffelseskonferansen 2024?

Ta kontakt med kurs@dfo.no

Oppdatert: 20. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.