Anskaffelsesprisen 2021 til Rælingen kommune og HENT

Rælingen kommune og HENT vant årets Anskaffelsespris for godt samarbeid om byggingen av nye Fjerdingby skole.

Representanter fra Rælingen kommune og HENT mottar Anskaffelsesprisen 2021 for godt samarbeid om byggingen av nye Fjerdingby skole.

Det var to nominerte til Anskaffelsesprisen 2021, og deltakerne på Anskaffelseskonferansen stemte fram samarbeidet mellom Rælingen kommune og HENT om oppføring av nye Fjerdingby skole.

Skolen er Norges første BVP (Best value procurement)-skoleprosjekt, og skal stå ferdig oppført i oktober 2022.

Juryens vurdering

Juryen trakk blant annet fram arbeidet med markedsdialog og tydelige mål. Svært positivt var også godt fokus på rolleavklaring, rutiner for håndtering av utfordringer, og jevnlig oppfølging av dette i prosjektets samarbeidsmøter.

Hensyn til bærekraft er ivaretatt gjennom seriøsitetsbestemmelser for å motvirke arbeidslivskriminalitet. En innovativ løsning for energisentral og løsninger ivaretar mest mulig av vegetasjonen. Krav til universell utforming ivaretas både inne og ute, og det lagt til rette for utendørs undervisning. 

Det var tydelig for juryen at det er tenkt helhetlig gjennom hele prosessen, noe som så langt har gitt gode resultater.

Vi gratulerer!

Les mer om Anskaffelsesprisen og Anskaffelseskonferansen
Publisert: 23. november 2021 Oppdatert: 9. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord