Anskaffelseskonferansen 2023

Årets anskaffelseskonferanse er rett rundt hjørnet! Lurer du på hvordan du skal håndtere det nye kravet til vekting av miljø i offentlige anskaffelser? Eller hva siste status i arbeidet med Norgesmodellen er? Svaret får du på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 31. oktober.

31. oktober er det duket for Anskaffelseskonferansen 2023. Sissel Kristin Hoel og Christian Tangene skal følge oss gjennom en dag fullspekket av faglig påfyll. Vi skal blant annet se nærmere på hvordan offentlig innkjøpere skal håndtere den nye miljøbestemmelsen, og diskutere om den vil bidra til å nå våre klima- og miljømål.

Vi får innsikt i utviklingsprosessen av nye Doffin og implementeringen av kunngjøringsskjema (eForms). Vi skal også snakke om hvordan føringer fra EU vil påvirke innkjøpshverdagen i fremtiden. Kontraktsoppfølging er et sentralt tema og vi skal se nærmere på hvordan man kan lykkes med å motvirke arbeidslivskriminalitet i dette arbeidet.

Etter lunsj kan du delta på den parallellsesjonen som passer deg best. Informasjon om påmelding til disse kommer i egen mail etter du har meldt deg på.

I pausene, under lunsjen og etter konferansen, vil du treffe fagfolkene i DFØ på vårt tjenestetorg. Her får du svar på spørsmål du måtte ha om alt fra mentorprogrammet, kriterieveiviseren, hvilke fellesavtaler Statens innkjøpssenter jobber med, nøkkelaktiviteter for god kontraktsoppfølging, StartOff og mye mer.

Vi avslutter dagen med tapas og mingling.


Årets program

09.30: Velkommen til Anskaffelseskonferansen ved DFØ-direktør Hilde Singsaas

Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, ønsker velkommen sammen med årets konferansierer Sissel Kristin Hoel og Christian Tangene.

09.40: Politiske satsningsområder på anskaffelsesområdet ved statssekretær Halvard Ingebrigtsen, Nærings og fiskeridepartementet (NFD)

Halvard Ingebrigtsen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

09.55: Panelsamtale: Ny skjerpet miljøforskrift - vil den bidra til at vi når våre klima- og miljømål?

En ny skjerpet miljøbestemmelse trer i kraft fra 1. januar 2024, og DFØ lanserer veiledning for bestemmelsen på anskaffelseskonferansen. Hensikten med bestemmelsen er å vri alle offentlige anskaffelser i en grønnere retning. Hovedregel er at klima og miljø skal vektes med 30%, og dersom hovedregelen ikke følges skal det dokumenteres.

Hvilke styrker og svakheter har den nye bestemmelsen? Kan den virke prisdrivende? Hvordan bør innkjøps-Norge ta bestemmelsen i bruk for at den skal gi ønsket klima- og miljøeffekt? Hvordan kan DFØ bidra med vår veiledning og oppfølging?

Hør fra Heikki Holmås administrerende direktør Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Kristine Vigander advokat i KS, Svein Terje Tveit partner i Arntzen de Besche og Sturle Hamre daglig leder Offentlige fellesinnkjøp i Agder.

10.15: Hva skjer internasjonalt på anskaffelsesområdet, og hva gjør vi i Norge?

Dag Strømsnes representant fra OECD og Gunnar Wessel Thomassen fungerende divisjonsdirektør i DFØ presenter siste nytt på anskaffelsesområdet.

PAUSE 10.35–10.45

10.45: Norgesmodellen – nye seriøsitetsbestemmelser, hva innebærer det? Hør fra Beatrice Dankertsen Hennyng, Øystein Seljeflot og Anne Cathrine Jacobsen

Regjeringen har innført strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge- og anleggsnæringen som et ledd av Norgesmodellen. Dette innebærer nye kontrollplikter. Hva betyr dette for offentlige oppdragsgivere og leverandører til det offentlige?  

Hør fra Beatrice Dankertsen Hennyng advokat i KS, Øystein Seljeflot advokat i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og fagansvarlig/seniorrådgiver i DFØ Anne Cathrine Jacobsen.

11.00: Ny Doffin og nye kunngjøringsskjemaer – hva betyr dette for oppdragsgivere og leverandører?

Startskuddet for å ta i bruk eForms har gått og nye Doffin er her! Hva er egentlig eForms og hvorfor har vi utviklet en ny Doffin? Få høre hvorfor eForms er, og fortsatt vil være, aktuelt for deg som innkjøper og som leverandør. Få en innføring i nye Doffin når vi lanserer både eForms og nye Doffin.

Hør fra Arnhild Dordi Gjønnes advokat i næringspolitisk avdeling i NHO, fagleder Charlotte Kolle, rådgiver Linda Wetter, virksomhetsarkitekt Rune Kjørlaug i DFØ.

11.35: Utdeling av Anskaffelsesprisen 2023

Vi kårer den virksomheten som har utmerket seg mest i arbeidet med å gjøre mer bærekraftige anskaffelser.

Les om tidligere vinnere og nominer din kandidat på til Anskaffelsesprisen 2023.

LUNSJ 11.55–13.00

13.00: Parallellsesjon: Markedsplass for skytjenester (MPS) – hva skjer innenfor cyber security?

I denne sesjonen vil vi fortelle om status for skykontrakter og utdype hvordan MPS vil forenkle anskaffelsen av skytjenester, og sikre solide sikkerhetskrav.

Markedsplass for skytjenester (MPS) bidrar til styrking av cybersikkerhet i det offentlige Norge gjennom veiledning, skykontrakter og cybersikkerhet. MPS forbereder en portefølje av nødvendige verktøy og tjenester innen cybersikkerhet og personvern som gjør virksomhetene bedre i stand til å heve egen sikkerhet gjennom strategisk og operativ bruk.

Vi presenterer hvordan MPS går fram for å etablere flere skykontrakter innen cybersikkerhet som offentlige virksomheter kan gjøre avrop på. Avslutningsvis går vi gjennom resultatene fra vår utprøving av en cyber risk score tjeneste med eksempler, samt utprøvinger innen trusseletterretning og personvern i leverandørkjeden.

13.00: Parallellsesjon: Ny miljøbestemmelse - hvilke praktiske konsekvenser får det for din innkjøpshverdag?

Fra og med 1.januar 2024 vil en ny forskriftsendring skjerpe kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent, men åpner for at det kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Disse kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, men dette må da begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

I sesjonen vil vi presentere hovedlinjene i førsteutkastet til DFØs veileder og ha en paneldebatt om forskriften.

13.00: Parallellsesjon: Nye Doffin er lansert - hva nå?

Nye Doffin og kunngjøringsskjemaer (eForms) er her - hvordan gikk det og hva nå? Hva er EUs ambisjoner for datadrevne anskaffelser og hva kan vi få til med nye Doffin? I parallellsesjonen ser vi nærmere på hvordan og hvorfor eForms vil være aktuelt fremover og vi plukker opp tråden fra fellessesjonen og ser på hvordan dette vil påvirke deg som offentlig innkjøper.

Nye Doffin er lansert, men hva kan vi egentlig få til med Doffin fremover? Kan Doffin på sikt spille en enda viktigere rolle i å koble sammen offentlige oppdragsgivere og potensielle leverandører til det offentlige?

PAUSE 14.00–14.15

14.15: Parallellsesjon: Beste praksis i kontraktsoppfølging

God kontraktsoppfølging er avgjørende for å oppnå ønsket effekt av innføringen av seriøsitetskrav i forbindelse med Norgesmodellen. Hvordan kan offentlige oppdragsgivere følge opp slike krav?  

Hør fra Ullensaker kommune og Statsbygg, Anne Cathrine Jacobsen og Barbro Bottheim i DFØ,

14.15: Parallellsesjon: Hvordan drive grønn næringsutvikling?

Hvor begynner du om du vil bruke offentlige anskaffelser som et aktivt verktøy for å drive grønn næringsutvikling? Hva er suksesskriteriene til kommuner som har fått det til? Og hvordan kan du få til det samme?

Elisabeth Sandnes og Johan Englund (DFØ)

14.15: Parallellsesjon: Hvordan bli en bedre innkjøpsleder?

Strategi og formidling er gode bidrag for å skape endring i din virksomhet. Men hvordan kan du utvikle innkjøpslederrollen din i samspill med resten av organisasjonen? Siv Helen Gjerstad og Jonas Karstensen (DFØ) forteller om datadrevne beslutninger og utvikling av innkjøpslederrollen. Hør også erfaringer fra mentorprogrammet i DFØ. 

  • Min reise som leder, Bjørn Børseth, mentor og direktør kontrakt og marked, Nye veier
  • Bli en kløktig innkjøpsleder med verktøy fra organisasjonspsykologien, Elisabeth Østrem, organisasjonspsykolog og foreleser på Mentorprogrammet, Vissa AS

TAPAS OG MINGLING FRA KLOKKEN 15.45


Priser

Fysisk deltagelse på Radisson Blu Scandinavia Hotel: 2 495,- kr.
Digital deltagelse via strømmelenke: 1 495,- kr.

Anskaffelsesprisen

Anskaffelsesprisen har vært en stor suksess i en årrekke. I år vil prisen gå til en virksomhet som har utmerket seg i arbeidet med å gjøre en mer bærekraftige anskaffelser.

Les mer om prisen

Utstillerplass på konferansen

Er du leverandør og ønsker å ha stand på konferansen? En utstillerplass koster 15.000 kr, dette inkluderer standplass samt en konferansedeltaker. Antall deltakere på stand utover dette, må melde seg på og betale ordinær pris. Utstillerplassen inkluderer et område 2x2 meter, skolebord, hvit duk, to stoler og tilgang til strømuttak.

Påmelding gjøres via denne e-postadressen innen 10. oktober: maiken.svendsrud@dfo.no.

Tidligere konferanser

Har du spørsmål om Anskaffelseskonferansen 2023?

Ta kontakt med Maiken Svendsrud: +47 954 79 446 / maiken.svendsrud@dfo.no

Oppdatert: 25. september 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.