Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at politikere og andre beslutningstakere får kunnskapsbaserte, gjennomtenkte og transparente beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak. Ved å synliggjøre virkningene av alternative tiltak før det tas en beslutning, blir det enklere å velge tiltak til det beste for samfunnet.

Hvilket samfunnsproblem skal løses, og hvilke alternative tiltak kan løse problemet? Hvilke positive og negative virkninger forventer vi at de ulike tiltakene har, og for hvem? Og hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? Dette er noen av spørsmålene en god utredning skal bidra til å belyse.

Målgruppen for veilederen er de som skal utføre analyser i departementer og underliggende virksomheter, de som skal bestille analyser og ledere som skal ta beslutninger om valg av tiltak.

Veilederen kan også være relevant for konsulentselskaper og andre utredningsmiljøer som skal gjennomføre utredninger på oppdrag fra statlige virksomheter. Universitets- og høyskolesektoren, kommunesektoren, interesseorganisasjoner, politikere og media er andre som kan ha interesse av innholdet.

Veilederen inneholder fallgruver, praktiske tips og eksempler på bruk av metodene. Den er relevant for alle typer statlige tiltak og innenfor alle sektorer. I tillegg til å gi en grundig innføring i metoden for samfunnsøkonomiske analyser er veilederen utformet slik at den kan brukes som et relevant oppslagsverk for mindre omfattende utredninger (forenklet analyse og minimumsanalyse).

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

En oppdatert versjon av veilederen ble publisert i juni 2023.

Oppdatert: 30. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.