Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at politikere og andre beslutningstakere får solide, gjennomsiktige og sammenlignbare beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak. Ved å synliggjøre virkningene av alternative tiltak før det tas en beslutning, blir det enklere å velge tiltak til det beste for samfunnet.

Hvilket samfunnsproblem skal løses, og hvilke alternative tiltak kan løse problemet? Hvilke positive og negative effekter forventer vi at de ulike tiltakene har, og for hvem? Og hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? Dette er noen av spørsmålene en god utredning skal bidra til å belyse.

Målgruppen for veilederen er først og fremst de som skal utføre analyser i departementer og statlige virksomheter, men også de som skal bestille analyser og ta beslutninger om valg av tiltak, kan ha nytte av den.

Veilederen er relevant for alle typer statlige tiltak og innenfor alle sektorer. I tillegg til å gi en grundig innføring i metoden for samfunnsøkonomiske analyser kan veilederen være et relevant oppslagsverk for mindre omfattende utredninger.

Oppdatert: 28. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord