Tilskuddsforvaltning

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål. Tilskuddsforvaltning er administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd, og omfatter blant annet utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse.

Oppdatert

Koronaviruset: veiledning til tilskuddsforvaltere

Tilskudds- og stønadsordninger utgjør omtrent 2/3 av statsbudsjettet og er utbredte virkemiddel for å oppnå samfunnsmessige mål og effekter. Overføringene omfatter tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, stønader til privatpersoner (ofte rettighetsbaserte), tilskudd til helseforetakene samt tilskudd til andre (en mangeartet gruppe).

Tilskudd blir gitt i mange former, til ulike formål og med mange ulike betegnelser. Kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder uavhengig av dette.

Prosjektet Digitilskudd

Digitilskudd er et samarbeidsprosjekt mellom DFØ og Kulturdepartementet som skal resultere i en digital oversikt over statlige tilskudd. Tjenesten skal først inkludere tilskudd til frivillig sektor, men vil senere utvides til å inkludere statlige tilskudd til alle sektorer.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om tilskudd, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?