Tilskudd

Tilskudd er finansielle overføringer fra staten til andre, som kommuner og fylkeskommuner, private og offentlige foretak, frivillige organisasjoner og utlandet. Tilskuddene skal sette disse i stand til å gjennomføre aktiviteter og tiltak som skal realisere politiske mål.

Oppdatert

Tilskudds- og stønadsordninger utgjør omtrent 2/3 av statsbudsjettet og er utbredte virkemiddel for å oppnå samfunnsmessige mål og effekter. Overføringene omfatter tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, stønader til privatpersoner (ofte rettighetsbaserte), tilskudd til helseforetakene samt tilskudd til andre (en mangeartet gruppe).

Tilskudd blir gitt i mange former, til ulike formål og med mange ulike betegnelser. Kravene i Bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder uavhengig av dette.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om tilskudd, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Anne Sofie Teveldal: 901 08 818
Fant du det du lette etter?