Tilskuddsforvaltning

Tilskudd til frivillige organisasjoner samles i en ny digital oversikt

Kultur- og likestillingsdepartementet og DFØ har samarbeidet om å gjøre tilskuddsområdet mer oversiktlig for frivillig sektor. Tilskudd.no samler statlige tilskuddsordninger til frivillig sektor på ett sted.

Tjenesten, som lanseres 5. desember, er utviklet med utgangspunkt i innsikt fra brukere. Vi har blant annet hatt tett kontakt med de som søker om tilskudd. Søkerne har gitt tydelig uttrykk for at tilskuddsområdet i staten er stort og komplekst. De vil gjerne spare tid på å finne fram til aktuelle ordninger å søke på.

Tilskudd.no skal gjøre noe med dette.

Frivillige organisasjoner kan bruke mer tid på egen aktivitet

Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering, og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Tilskudd.no vil spare søkerne for tiden det tar å sjekke nettsteder og informasjon hos mange forvaltere. Dette vil gi mer tid til aktiviteten organisasjonene selv har som sitt formål.

Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Tilskudd.no er dermed også et frivillighetspolitisk tiltak.

Oversikt gir bedre kontroll og måloppnåelse

For tilskuddsforvaltere og departementer gir tilskudd.no bedre kunnskapsgrunnlag og styringsinformasjon. Tjenesten gjør at forvalterne lettere kan se sine tilskuddsordninger og tildelinger i sammenheng med andres. Det kan gi forvalterne et bedre grunnlag for å forbedre tilskuddsordningen, slik at treffsikkerhet og måloppnåelse øker. På overordnet nivå kan departementene vurdere virkemiddelbruken og få et enda bedre grunnlag for å rapportere til Stortinget.

En digital arena for å sikre kvalitet i tilskuddsforvaltningen

Et godt tilskuddsregelverk er en forutsetning for god tilskuddsforvaltning. Det er lettere å få til god oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger når regelverket er tydelig.

Når tilskuddsforvalterne registrerer og publiserer tilskuddsordninger på tilskudd.no, kan DFØ gi veiledning og ha dialog med tilskuddsforvalterne om utforming av regelverket.

Gjennomsiktighet og tillit til staten

Gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig for at vi skal kunne ha tillit til staten. Tilskudd.no viser hvordan statlige tilskudd til frivillige organisasjoner blir lyst ut og tildelt til mottakerne fra ulike departementer og tilskuddsforvaltere. Tjenesten gir dermed enklere innsyn og mulighet til å sammenligne og analysere data om tilskudd på en mer helhetlig måte enn før.

Tilskudd.no – en digital grunnmur å bygge videre på

Tilskudd.no vil føre til mer standardisert og lik beskrivelse av tilskuddsordninger, tildelinger og mottakere. Når data struktureres og får lik form, kan de deles, sammenlignes og analyseres. Gjennom tilskudd.no etablerer vi en grunnleggende infrastruktur på tilskuddsområdet som legger til rette for ytterligere digitalisering.

Les mer

Oppdatert: 18. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.