Nettverk for tilskudd

Nettverket er for deg som er ansatt i et departement eller en statlig virksomhet, og som jobber med statlige tilskudd. Deltakelsen er forbeholdt ansatte i statsforvaltningen og statlige låneinstitutter.

Hvorfor skal du delta i nettverket? 

I nettverket deler vi presentasjoner og diskuterer faglige problemstillinger. 

Vi er opptatt av å være faglig relevante i takt med regelverks- og teknologiutviklingen på tilknyttede områder. Samtidig ønsker vi at du deler din kompetanse og foreslår tema som dekker ditt faglige behov. 

Som medlem kan du selv velge hvilke nettverksmøter du ønsker å delta på, og vi tilrettelegger for at medlemmene kan utveksle kompetanse og erfaringer. 

Dersom dette høres interessant ut kan du uforpliktende melde deg inn. 

Når du er innmeldt vil du få e-post fra oss med invitasjoner til nettverksmøter og faglig relevant informasjon.

Referat og presentasjoner fra siste møter

Referat fra møte i nettverk for tilskudd 26. april 2024

Temaet for dette møtet i nettverk for tilskudd var interkontroll og innkreving av midler fra tilskuddsmottakerne.

DFØ innledet kort om de generelle kravene til internkontroll i tilskuddsforvaltningen, før utvalgte virksomheter presenterte hvordan de jobber med internkontroll og delte noen av sine erfaringer fra dette arbeidet.

Program:

 • Møtevert Kristin Lauvstad Tufte fra DFØ innledet om dagens tema.
Kristin Lauvstad Tufte - Innledning DFØ
pdf 146.55 KB
 • Jarle Olavsen fra DFØ snakket om de generelle kravene i økonomiregelverket til internkontroll i tilskuddsforvaltningen.
Jarle Olavsen - Presentasjon DFØ
pdf 975.14 KB
 • Carl Gjerdrum fra Bufdir snakket om hvordan praktisk erfaring bidrar til å videreutvikle arbeidet med internkontroll.
Carl F. Gjerdum - Presentasjon Bufdir
pdf 248.94 KB
 • Elise Husum og Brit Gagnat (Helsedirektoratet) snakket om internkontroll med fokus på risiko- og vesentlighetsvurderinger samt oppfølgingstiltak som eksempelvis etterkontroll (internt) og stedlig kontroll (eksternt).
Elise Husum og Brit Gagnat - Presentasjon Helsedirektoratet
pdf 827.82 KB
 • Marianne Skjeldestad Hove (Lotteri- og stiftelsestilsynet) snakket om interkontroll og innkreving av midler fra tilskuddsmottakerne. (Presentasjonen publiseres ikke.)

Temaer for tidligere nettverksmøter

2023
 • Enkeltstående tilskudd (områdegjennomgang 2022) og tjenesten tilskudd.no (26. januar)
 • Veiledningsplikten og forvaltning av statlige tilskudd (4. mai)
 • Kunstig intelligens i tilskuddsforvaltningen (23.november)
2021
 • Kontroll i lys av tilskuddsreisen (14. april)
 • Oppfølging av kontroll (30, september)
2019
 • Samordning mellom offentlige etater (felles møte med nettverk for virksomhetsstyring 16. mai 2019)
2018
 • Utredning om digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet (15. august 2018)
2017
2016
 • Effektiv tilskuddsforvaltning – gjenbruk av offentlig informasjon (10. november.2016)
 • Forvaltningslovens betydning for Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger (2. juni 2016)
 • Hvilken betydning har ny utredningsinstruks for tilskuddsområdet? (28. april 2016)
2015
 • Bruk av revisorattestasjon ved kontroll og oppfølging av tilskuddsordninger (22. oktober 2015)
 • Effekter av tilskuddsordninger – hvordan planlegge for effektvurderinger og evalueringer (3. juni 2015)
 • Effekter av tilskuddsordninger: Betydningen av gode målformuleringer og kriterier for måloppnåelse ved evaluering av effekter (5. mars 2015)
2014
 • Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger (29. oktober 2014)
2013
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og betydning den har for utforming og forvaltning av tilskudd (22. oktober 2013)

Arbeidsgruppe 

Det er opprettet en arbeidsgruppe for nettverket. Representantene er:

Medlemmer i nettverket er hjertelig velkommen til å kontakte en eller flere av oss og komme med forslag og innspill til nettverket, enten det gjelder aktuelle tema, organisering eller annet.

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Oppdatert: 24. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.