Gå til navigasjon Gå til innhold

Om DFØ

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Mål og strategi

Hovudmåla til DFØ er formålstenlege fellesløysingar i staten og god styring i statlege verksemder.

Tildelingsbrev og årsrapport

Her finner du våre tildelingsbrev og årsrapporter.

Kurs, seminarer og nettverk

Her finner du våre kurs, konferanser, seminarer og nettverksmøter.

Organisasjon og leiing

DFØ er organisert for å vareta statens behov for ei heilskapleg tilnærming til økonomistyring i statlege verksemder.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon for DFØs kontorsteder.

Ledige stillingar

Alle ledige stillingar i DFØ blir kunngjorde her.

Nyheitsbrev

Abonner på nyheiter frå DFØ om verksemds- og økonomistyring.

Bedre stat-prisen 2017

DFØ kårer hvert år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i staten. Direktoratet for e-hel...

Kundeforum

Kundeforum 2017 er 25. og 26. oktober i Stavanger.