DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

Ifølge den tidligere finske statsministeren Alexander Stubb, har vi mennesker en tendens til å etterrasjonalisere fortiden, overdramatisere nåtiden og undervurdere framtiden. Hva kan forvaltningen lære av dette når vi møter nye utfordringer og kriser?

Publisert
18. jan. 2023
Styring

Denne uka markerte DFØ 50-årsjubileet til en viktig institusjon i forvaltningen vår, nemlig Norges offentlige utredninger. Det er all grunn til å løfte fram disse utredningene, for en kunnskapsbasert politikk der beslutninger tas på opplyst grunnlag, er noe av grunnmuren i en god og veldrevet velferdsstat.

Publisert
16. des. 2022

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige kontrakter er viktigere enn mange tror. Norge har rett og slett ikke råd til å mislykkes. Derfor er det ikke tilfeldig at arbeidslivskriminalitet er et hovedtema på årets anskaffelseskonferanse.

Publisert
19. okt. 2022
Anskaffelser