Organisasjon og ledelse

Finansdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Her finner du organisasjonskartet vårt og informasjon om ledergruppen.

Oppdatert

Organisasjonskart

Divisjoner og avdelinger

  • Strategi- og fellestjenestedivisjonen (Oslo)
  • Regnskapsdivisjonen (Trondheim)
  • Lønnsdivisjonen (Stavanger)
  • Divisjon for styring, organisering og ledelse (Oslo)
  • Divisjon for offentlige anskaffelser (Oslo)
  • Kommunikasjonsenheten (Oslo)

Ledelse

alt

Hilde Singsaas
DFØs direktør
hilde.singsaas@dfo.no / 995 41 963

Last ned pressebilder av Hilde Singsaas.

alt

Gøril Aune
Divisjonsdirektør for regnskapsdivisjonen
goril.aune@dfo.no / 982 95 730

Regnskapsdivisjonen leverer regnskapstjenester til statlige virksomheter, og håndterer konkurransegjennomføring, innkjøp og budsjett.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad

Anne-Berit Herstad
Kommunikasjonsdirektør
Anne-Berit.Herstad@dfo.no / 970 81 522

Kommunikasjonsenheten har det overordnede ansvaret for kommunikasjon, innsiktsarbeid, tjenestedesign og kanalstrategien.

alt

Christian Storhaug Johnsen
Divisjonsdirektør for strategi- og fellestjenestedivisjonen
ChristianStorhaug.Johnsen@dfo.no / 920 24 996

Strategi- og fellestjenestedivisjonen legger til rette for styring og ledelse av DFØ, og har ansvar for interne støttetjenester.

alt

Hilde Nakken
Divisjonsdirektør for divisjon for styring, organisering og ledelse
hilde.nakken@dfo.no / 916 92 688

Divisjon for styring, organisering og ledelse jobber blant annet med utvikling av ledelses- og arbeidsgiverfunksjonen i staten, kompetanseutvikling, drift og utvikling av opplæringskontoret i staten, forvaltningsutvikling, organisering og innovasjon. Divisjonen forvalter økonomiregelverket, konsernkontoordningen, utredningsinstruksen, statsregnskapet og leverer kompetansetjenester og veiledning på alle disse områdene.

alt

Frode Stevik 
Programdirektør for tverrgående teknologiutvikling

frode.stevik@dfo.no
/ 934 18 748

Treårig program som jobber med tverrgående teknologiutvikling i DFØ. 

alt

Dag Strømsnes
Divisjonsdirektør for divisjon for offentlige anskaffelser
daghenry.stromsnes@dfo.no / 975 07 078

Divisjon for offentlige anskaffelser er et strategisk organ som ser helhetlig på anskaffelser i forvaltningen. Divisjonen systematiserer, analyserer og formidler kunnskap, og er en aktiv pådriver for endring og fornyelse. 

alt

Bjørn Sæstad
Divisjonsdirektør i lønnsdivisjonen
bjorn.saestad@dfo.no / 924 18 311

Lønnsdivisjonen leverer lønnstjenester til statlige virksomheter, og håndterer reiseoppgjør, refusjoner fra Nav og sykefraværsoppfølging.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?