Organisasjon og ledelse

Finansdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her finner du organisasjonskartet vårt og informasjon om ledergruppen.

Oppdatert

Organisasjonskart

Divisjoner og avdelinger

  • Lønnsdivisjonen (Stavanger)
  • Regnskapsdivisjonen (Trondheim)
  • Styring, organisering og ledelsedivisjonen (Oslo)
  • Strategi- og fellestjenestedivisjonen (Oslo)
  • Kommunikasjonsenheten (Oslo)

Ledelse

alt

Hilde Singsaas
DFØs direktør
hilde.singsaas@dfo.no995 41 963

Last ned pressebilder av Hilde Singsaas.

alt

Gøril Aune
Divisjonsdirektør for regnskapsdivisjonen
goril.aune@dfo.no / 982 95 730

Regnskapsdivisjonen leverer regnskapstjenester til statlige virksomheter, og håndterer konkurransegjennomføring, innkjøp og budsjett.

alt

Wibecke Høgsveen
Avdelingsdirektør for forvaltnings- og analyseavdelingen
wibecke.hogsveen@dfo.no / 952 68 734

Forvaltnings- og analyseavdelingen forvalter økonomiregelverket i staten, statens konsernkontoordning, samfunnsøkonomisk analyse, statsregnskapet og utredningsinstruksen, og leverer kompetansetjenester og veiledning på disse områdene.

alt

Christian Storhaug Johnsen
Divisjonsdirektør for strategi- og fellestjenestedivisjonen
ChristianStorhaug.Johnsen@dfo.no / 920 24 996

Strategi- og fellestjenestedivisjonen legger til rette for styring og ledelse av DFØ, og har ansvar for interne støttetjenester.

alt

Ruth Høyland Jønsrud
Kommunikasjonsdirektør
ruthhoyland.jonsrud@dfo.no / 951 83 108

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for ekstern- og internkommunikasjon, innsikt, tjenestedesign og klarspråk.

alt

Frode Stevik 
Programdirektør for tverrgående teknologiutvikling

frode.stevik@dfo.no
/ 934 18 748

Treårig program som jobber med tverrgående teknologiutvikling i DFØ. 

alt

Bjørn Sæstad
Divisjonsdirektør i lønnsdivisjonen
bjorn.saestad@dfo.no924 18 311

Lønnsdivisjonen leverer lønnstjenester til statlige virksomheter, og håndterer reiseoppgjør, refusjoner fra Nav og sykefraværsoppfølging.

alt

Joar Sæterdal Vik
Fungerende avdelingsdirektør for ledelsesavdelingen
JoarSaeterdal.Vik@dfo.no / 992 20 888

Ledelsesavdelingen jobber med utvikling av ledelses- og arbeidsgiverfunksjonen i staten, kompetanseutvikling, arbeidsgiverstøtte, drift og utvikling av opplæringskontoret i staten.


alt

Hildegunn Vollset
Avdelingsdirektør for utredning- og analyseavdelingen

hildegunn.vollset@dfo.no
/ 951 03 312

Ansvarsområdene til utredning- og analyseavdelingen er forvaltningsutvikling, organisering, ledelse, innovasjon og kompetanseutvikling. 

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?