Organisasjon og ledelse

Vi er underlagt Finansdepartementet, og har kontor i Oslo, Stavanger og Trondheim. Her finner du vårt organisasjonskart og informasjon om vår ledergruppe.

Oppdatert

Organisasjonskart

Divisjoner og avdelinger

  • Lønnsdivisjonen (Stavanger)
  • Regnskapsdivisjonen (Trondheim)
  • Forvaltings- og analyseavdelingen (Oslo)
  • Strategi- og fellestjenestedivisjonen (Oslo)
  • Kommunikasjonsenheten (Oslo)

Ledelse

alt

Hilde Singsaas
DFØs direktør
hilde.singsaas@dfo.no995 41 963

Last ned pressebilder av Hilde Singsaas.

alt

Gøril Aune
Divisjonsdirektør for regnskapsdivisjonen
goril.aune@dfo.no / 982 95 730

Regnskapsdivisjonen leverer regnskapstjenester til statlige virksomheter, og håndterer konkurransegjennomføring, innkjøp og budsjett.

alt

Wibecke Høgsveen
Avdelingsdirektør for forvaltnings- og analyseavdelingen
wibecke.hogsveen@dfo.no / 952 68 734

Forvaltnings- og analyseavdelingen forvalter økonomiregelverket i staten, statens konsernkontoordning, samfunnsøkonomisk analyse, statsregnskapet og utredningsinstruksen, og leverer kompetansetjenester og veiledning på disse områdene.

alt

Christian Storhaug Johnsen
Divisjonsdirektør for strategi- og fellestjenestedivisjonen
ChristianStorhaug.Johnsen@dfo.no / 920 24 996

Strategi- og fellestjenestedivisjonen legger til rette for styring og ledelse av DFØ, og har ansvar for interne støttetjenester.

alt

Ruth Høyland Jønsrud
Kommunikasjonsdirektør
ruthhoyland.jonsrud@dfo.no / 951 83 108

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for ekstern- og internkommunikasjon, innsikt, tjenestedesign og klarspråk.

alt

Bjørn Sæstad
Divisjonsdirektør i lønnsdivisjonen
bjorn.saestad@dfo.no924 18 311

Lønnsdivisjonen leverer lønnstjenester til statlige virksomheter, og håndterer reiseoppgjør, refusjoner fra Nav og sykefraværsoppfølging.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?