Organisasjon og ledelse i DFØ

Finansdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Her finner du organisasjonskartet vårt og informasjon om ledergruppen.

Organisasjonskart

DFØs organisasjonskart
DFØs organisasjonskart.

Divisjoner og avdelinger

  • Strategi- og fellestjenestedivisjonen (Oslo)
  • Regnskapsdivisjonen (Trondheim)
  • IT-divisjonen (Oslo)
  • Lønnsdivisjonen (Stavanger)
  • Divisjon for styring, organisering og ledelse (Oslo)
  • Divisjon for offentlige anskaffelser (Oslo)
  • Kommunikasjonsenheten (Oslo)

Ledelsen i DFØ

Hilde Singsaas
Hilde Singsaas

Hilde Singsaas
DFØs direktør
hilde.singsaas@dfo.no / 995 41 963

Last ned pressebilder av Hilde Singsaas.

Gøril Aune
Gøril Aune

Gøril Aune
Divisjonsdirektør for regnskapsdivisjonen
goril.aune@dfo.no / 982 95 730

Regnskapsdivisjonen leverer regnskapstjenester til statlige virksomheter, og håndterer konkurransegjennomføring, innkjøp og budsjett.

IT-direktør Tore Blekastad
Tore Blekastad

Tore Blekastad
Divisjonsdirektør for IT-divisjonen

tore.blekastad@dfo.no / 480 03 922

IT-divisjonen har et overordnet ansvar for IT- og digitaliseringsagendaen i DFØ og arbeidet som skjer innenfor tverrgående teknologiutvikling, IT-drift og sikkerhet, web, integrasjon og IAM, teknologistøtte og arkitektur.

Anne-Berit Herstad
Anne-Berit Herstad

Anne-Berit Herstad
Kommunikasjonsdirektør
Anne-Berit.Herstad@dfo.no / 970 81 522

Kommunikasjonsenheten har det overordnede ansvaret for kommunikasjon, innsiktsarbeid, tjenestedesign og kanalstrategien.

Christian Storhaug Johnsen
Christian Storhaug Johnsen

Christian Storhaug Johnsen
Divisjonsdirektør for strategi- og fellestjenestedivisjonen
ChristianStorhaug.Johnsen@dfo.no / 920 24 996

Strategi- og fellestjenestedivisjonen legger til rette for styring og ledelse av DFØ, og har ansvar for interne støttetjenester.

Hilde Nakken
Hilde Nakken

Hilde Nakken
Divisjonsdirektør 
for divisjon for styring, organisering og ledelse
hilde.nakken@dfo.no / 916 92 688

Divisjon for styring, organisering og ledelse jobber blant annet med utvikling av ledelses- og arbeidsgiverfunksjonen i staten, kompetanseutvikling, drift og utvikling av opplæringskontoret i staten, forvaltningsutvikling, organisering og innovasjon. Divisjonen forvalter økonomiregelverket, konsernkontoordningen, utredningsinstruksen, statsregnskapet og leverer kompetansetjenester og veiledning på alle disse områdene.

Dag Strømsnes
Dag Strømsnes

Dag Strømsnes
Divisjonsdirektør for divisjon for offentlige anskaffelser
daghenry.stromsnes@dfo.no / 975 07 078

Divisjon for offentlige anskaffelser er et strategisk organ som ser helhetlig på anskaffelser i forvaltningen. Divisjonen systematiserer, analyserer og formidler kunnskap, og er en aktiv pådriver for endring og fornyelse. 

Bjørn Sæstad
Bjørn Sæstad

Bjørn Sæstad
Divisjonsdirektør i lønnsdivisjonen
bjorn.saestad@dfo.no / 924 18 311

Lønnsdivisjonen leverer lønnstjenester til statlige virksomheter, og håndterer reiseoppgjør, refusjoner fra Nav og sykefraværsoppfølging.

Last ned pressebilder av ledelsen i DFØ

Oppdatert: 9. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord