Dette jobber vi med

DFØs samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk i staten og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, ledelse og gode beslutningsgrunnlag.

Oppdatert

Våre hovedoppgaver er å

 • levere fellestjenester til statsforvaltningen innen lønn og regnskap
 • forvalte utredningsinstruksen og økonomiregelverket i staten
 • gi råd og veiledning om styring, samfunnsøkonomiske analyser, organisering og ledelse, arbeidsgiverrollen og offentlige anskaffelser
 • forvalte felles innkjøpsavtaler for statlige virksomheter
 • undersøke og analysere tilstand, utvikling og endringsbehov i offentlig forvaltning
 • gi ledere og ansatte i offentlige virksomheter tilbud om kompetanseutvikling
 • forvalte systemene for statsregnskapet og konsernkontoordningen

Nøkkeltall

 • 465 ansatte (2019)
 • Rundt 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker våre lønns- og regnskapstjenester (2019). Se en oversikt over våre kunder.
 • 213 663 lønnsmottakere (2019)
 • 85 000 brukere av DFØ-appen (2019)
 • 645 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet (2019)
 • 1 260 000 inngående fakturaer (2019)
 • 74 millioner transaksjoner gjennom statens konsernkontoordning (2020)
 • 191 statlige virksomheter innrapporterer til statsregnskapet (2020)
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?