Dette jobber vi med

Direktoratet for økonomistyring er statens ekspertorgan for statlig styring. Vår visjon er effektiv ressursbruk i staten. Utgangspunktet for arbeidet vårt er økonomiregelverket og utredningsinstruksen.

Oppdatert

Regelverk og systemer

Direktoratet for økonomistyring forvalter økonomiregelverket, utredningsinstruksen og to av statens konsernsystemer. Dette er oppgaver som er delegert til oss fra Finansdepartementet. Vi er opptatt av å forbedre regelverkene og systemene slik at det i størst mulig grad bidrar til effektiv ressursbruk i staten. Våre forslag til forbedringer skal være tuftet både på faglige utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt, og på våre erfaringer med bruken av regelverkene og konsernsystemene.

Lønn- og regnskapstjenester

Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter. Systemporteføljen vår tar utgangspunkt i områder der økonomiregelverket stiller krav til systemer og funksjonalitet. På disse områdene skal vi levere tjenester som er på høyde med det beste som tilbys i markedet.

Se også våre standardvilkår for lønn- og regnskapstjenester.

Nøkkeltall

  • 420 ansatte (2017)
  • 84 prosent av alle statlige virksomheter bruker våre lønn- og regnskapstjenester (2016)
  • 195 047 lønns- og trekkoppgaver (2016)
  • 530 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet (2016)
  • 907 070 behandlede fakturaer (2016)
  • 65 millioner transaksjoner gjennom statens konsernkontoordning (2015)
  • 227 statlige virksomheter innrapporterer til statsregnskapet (2015)
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?