Dette jobber vi med

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap.

Oppdatert

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk i staten, og til at staten når sine mål gjennom god styring, organisering, ledelse og gode beslutningsgrunnlag. 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgiving, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi skal sørge for en helhetlig tilnærming og utvikling av områdene direktoratet har ansvar for. 

Leverer økonomitjenester

DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Vi forvalter og utvikler også løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. 

Forvalter regelverk og innkjøpsavtaler

DFØ forvalter utredningsinstruksen og det statlige økonomiregelverket, og formidler kunnskap om hvordan statlige virksomheter skal etterleve disse. 

Vi inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler på vegne av statlige virksomheter. Vi har også ansvar for Statens innkjøpssenter, og leverer kompetansetjenester som skal bidra til effektive og bærekraftige innkjøp i forvaltningen. 

Utvikler styring og ledelse

På våre fagområder undersøker og analyserer vi tilstand, utvikling og endringsbehov i norsk forvaltning for å utvikle styring og ledelse. 

Vi formidler kunnskap om arbeidsgiverpolitikken og tilbyr støtte, rådgiving og bistand i arbeidsgiverrollen. 

Nøkkeltall

  • 465 ansatte (2019)
  • Rundt 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker våre lønns- og regnskapstjenester (2019). Se en oversikt over våre kunder.
  • 213 663 lønnsmottakere (2019)
  • 85 000 brukere av DFØ-appen (2019)
  • 645 milliarder kroner utbetalt via økonomisystemet (2019)
  • 1 260 000 inngående fakturaer (2019)
  • 71 millioner transaksjoner gjennom statens konsernkontoordning (2019)
  • 192 statlige virksomheter innrapporterer til statsregnskapet (2019)
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?