Ledige stillinger

Alle ledige stillinger i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring blir kunngjort her.

Oppdatert

Hvem er DFØ?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til at staten forvalter fellesskapets ressurser på en effektiv måte. Dette gjør vi blant annet ved å være statens største leverandør av lønns- og regnskapstjenester, og ved å legge til rette for god styring i staten. Vi er opptatt av digitalisering og utvikling, og kundene våre sier at vi er kompetente, seriøse og hjelpsomme.

Vi er underlagt Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Våre arbeidsvilkår

Vi tilbyr våre ansatte gode arbeidsvilkår, blant annet:

  • fleksitid
  • sommertid
  • betalt overtid
  • 25 feriedager per år
  • arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år krav på en ekstra ferieuke
  • tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager per år fra det året man fyller 62 år
  • gode permisjonsordninger
  • videreutdanning
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente
  • IA-bedrift
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?