Ledige stillinger

Alle ledige stillinger i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring blir kunngjort her.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at vi i en periode vil lyse ut stillinger på Jobbnorge mens DFØs karriereside oppgraderes.

Hvem er DFØ?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til at staten forvalter fellesskapets ressurser på en effektiv måte. Dette gjør vi blant annet ved å være statens største leverandør av lønns- og regnskapstjenester, og ved å legge til rette for god styring, organisering og ledelse i staten. Vi er opptatt av digitalisering og utvikling, og kundene våre sier at vi er kompetente, seriøse og hjelpsomme.

Vi er underlagt Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

– Hyggelig atmosfære, dyktige kolleger som støtter hverandre, gode ledere, mye humor, høyt tempo og mange sosiale aktiviteter – dette preger hverdagen for oss i DFØ!

Annet hvert år gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse blant alle våre ansatte, som gir oss en god temperaturmåling på arbeidsmiljøet her hos oss. Alle vi som jobber i DFØ er forskjellige og vi har et stort mangfold av medarbeidere. Vi får imidlertid en felles tilbakemelding – vi trives på jobb! Dette er vi stolte over, og vi ser i den samme undersøkelsen at mange ansatte melder om stor grad av selvstendighet i jobben og god støtte fra sine kollegaer. Ansatte gir også tilbakemelding på at de vet hvilke mål de skal arbeide etter og at de har dyktige ledere som følger opp. Dette tror vi er med på å bidra til engasjement, samhold og trivsel på jobb!

Kompetanseutvikling

I DFØ er vi opptatt av faglig utvikling og klare mål. Læring og faglig utvikling foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer. Vi jobber systematisk med kompetansekartlegging, og har intern stipendordning for etter- og videreutdanning.

Vi gjennomfører også interne kurs når et fagområde er relevant for flere ansatte. Eksempler på dette er kurs i presentasjonsteknikk, innføring i statlig lønn eller introduksjon til systemer vi bruker. I tillegg legges det til rette for faglig påfyll fra andre arenaer underveis i arbeidshverdagen, som for eksempel frokostmøter og seminarer.

Slik beskriver våre kolleger DFØ som arbeidsplass

Arill (35 år) har jobbet i lønnsdivisjonen i Stavanger i 4 år, og beskriver arbeidsplassen slik:

«Mange dyktige kolleger, som har forskjellige bakgrunner. Det er stort spenn i alder og erfaringer, noe som gjør at vi har mange forskjellige syn på samme problemstilling. Det synes jeg er positivt. I tillegg er dette en arbeidsplass med åpen dialog, alltid noen å spørre om man har spørsmål. Uansett om man er ny eller erfaren blir en tatt på alvor.»

Geir (50 år) har jobbet med IT siden 1998 hos Schibsted, IBM og Infocare. Han har jobbet på vår IKT-servicedesk i to år, og sier at:

«Hos DFØ heter det vi, ikke jeg. Alle tar i et tak når det trengs.»

Renate (44 år) har tidligere vært leder i NAV, og har siden 2013 jobbet som leder hos oss, nå som avdelingsdirektør for teknologi og forvaltning i Stavanger. Hun opplever at:

«Vi har fokus på kvalitet i leveransene og ikke minst har en høy utviklingstakt. Det er meget spennende å jobbe på en arbeidsplass som satser på digitalisering og bruk av ny teknologi slik som vi gjør i DFØ. Det å få jobbe sammen med dyktige og innovative kollegaer som sammen driver frem gode løsninger og bidrar til effektivisering i staten, gjør arbeidsdagene varierte og like spennende som da jeg startet i DFØ.»

Les mer om hva vi jobber med
Våre arbeidsvilkår

Vi tilbyr våre ansatte gode arbeidsvilkår, blant annet:

  • fleksitid
  • sommertid
  • betalt overtid
  • 25 feriedager per år
  • arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år krav på en ekstra ferieuke
  • tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager per år fra det året man fyller 62 år
  • gode permisjonsordninger
  • videreutdanning
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente
  • IA-bedrift
Oppdatert: 19. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord