Styringskonferansen 2020

Styringskonferansen 2020 hadde temaet «styring på framtidens premisser». Her kan du se opptak fra foredragene og laste ned presentasjonene.

Oppdatert

Raske teknologiske endringer, strammere budsjetter og økende forventinger fra innbyggerne setter styringen på prøve. Mange opplever at kortsiktige hensyn blir for dominerende og at det er behov for mer langsiktighet og strategisk tenkning. På årets styringskonferanse ser vi nærmere på hva som kreves av styringen for å stå rustet i møte med de langsiktige utfordringene.

Presentasjoner og video

Åpning
Hilde Singsaas, direktør for DFØ
Se video

Utdeling av Bedre stat-prisen
Hilde Singsaas
Se video

Strategisk framsyn
Dr. Amy Zalman, administrerende direktør i konsulentselskapet Prescient og professor ved Georgetown University
Se video
I Last ned presentasjon (PDF)

Strategisk tvetydighet – når framtiden skal med i styringen
Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI
Se video
I Last ned presentasjon (PDF)

Kortsiktighet og langsiktighet i departementsfellesskapets arbeid – mind the gap!
Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Se video
I Last ned presentasjon (PDF)

Langsiktighet og strategi i Folkehelseinstituttet og Skatteetaten
Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet og Hans Christian Holte, direktør for Skattetetaten
Se video

Østenfor Sola og vestenfor Måna – en undrings- og endringsreise mot helhetlig styring
Geir Graff, rådgiver og prosjektkoordinator for nye Asker kommune
Se video
I Last ned presentasjon (PDF)

NAVs omverdensnanalyse og hvordan den brukes i styringen av NAV
Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV
Se video
I Last ned presentasjon (PDF)

God virksomhetsstyring i DNB
Klara Lise Aasen, divisjonsdirektør i Group Financial Management i DNB
Se video
I Last ned presentasjon (PDF)

Samtale med Geir Graff, Klara Lise Aasen og Ole Christian Lien
Se video

Flerårig styring og strategi
Siri Bjørtuft Ellingsen, seniorrådgiver i DFØs forvaltnings- og analyseavdeling
Se video I Last ned presentasjon (PDF) I Les mer om virksomhetsstrategi i staten

Administrasjonspolitikk i fortid og samtid. Noen refleksjoner.
Einar Lie, sosialøkonom, historiker og professor i historie ved Universitetet i Oslo.
Se video

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?