Styringskonferansen 2019

Styringskonferansen 2019 hadde temaet «virker det?». Her kan du se opptak fra foredragene og laste ned presentasjonene.

Oppdatert

Åpning
Hilde Singsaas, direktør i DFØ
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

Regjeringens initiativ til bedre styring og ledelse i staten
Finansminister Siv Jensen
Se video


Utdeling av Bedre stat-prisen 2019 til 0-24-samarbeidet
Se video

Tallenes tyranni
Professor Jerry Z. Muller
Se video


Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring. Erfaringer fra omsorgssektoren

Signy Irene Vabo, professor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

Evalueringer og mål- og resultatstyring som kilder til kvalitetsforbedring. Erfaringer fra Norad.

Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

Hvordan påvirker kvantitative data etatslederes styring og ledelse?

Samtale mellom Joakim Lystad, tidligere direktør for NAV og Mattilsynet, Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket og Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet
Se video

Hva er styringsinformasjon og hvordan bruke det til å forbedre styringen?
Wibecke Høgsveen, avdelingsdirektør i Direktoratet for økonomistyring.
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

Hvordan jobbe systematisk med kunnskapsbasert styring i offentlig forvaltning?
Erfaringer fra Nederland.
Meeke van den Heuvel - de Grooth, Finansdepartementet i Nederland.
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

Hvem vinner kampen om beslutningsgrunnlaget? Embetsverkets ansvar for å sikre forsvarlige beslutningsgrunnlag kommer ofte under press i møte med politikken.

Tidligere politiker, Bjarne Håkon Hanssen, og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle, diskuterer hva embetsverk og politikere vektlegger når beslutninger skal tas.
Se video


Effektbasert økonomistyring underveis. Danske erfaringer.

Per Nicolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

Felles mål – felles innsats. Et innblikk i det tverretatlige samarbeidet knyttet til arbeidslivskriminalitet.

Terje Nordli og Monica Bredesen fra Skatteetaten.
Se video
| Last ned presentasjon (PDF) | Rapport: «Mål- og resultatstyring for det tverretatlige a-krimsamarbeidet» (PDF)

Avsluttende refleksjoner om tallenes tyranni.

Psykiater, forfatter og skribent Finn Skårderud
Se video
| Last ned presentasjon (PDF)

  • Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Årets konferanse var 23. januar på Oslo Kongressenter, og hadde temaet «virker det?».

    I årene framover må forvaltningen være forberedt på å få til mer for mindre. På Styringskonferansen spurte vi hvordan vi kan sørge for at tiltakene staten bruker penger på faktisk virker i tråd med hensikten. Hva slags informasjon trenger vi for å svare på dette, og hva er godt nok?

    Fagfolk og beslutningstakere fra inn- og utland diskuterte hvordan forvaltningen i praksis kan møte behovet for tilstrekkelig styringsinformasjon om hva som virker og ikke.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?