Styringskonferansen 2018

Styringskonferansen 2018 hadde temaet målstyring, tillit og kontroll. Her kan du se presentasjoner fra foredragene.

Oppdatert

09.30: Åpning
Hilde Singsaas, direktør i DFØ

9.50: Regjeringens initiativ til bedre styring og ledelse i staten
Finansminister Siv Jensen

Hvem har utmerket seg innen god statlig styring? 
Bedre stat-prisen går til den virksomheten som best har bidratt til effektiv ressursbruk i staten. Finansminister Siv Jensen deler ut årets pris.

10.35: Forholdet mellom tillit og kontroll
Filosof Einar Øverenget

10.55: Hvordan kan man nå komplekse samfunnsmål med god styring? 
Iain Rennie, New Zealand 
Last ned presentasjon (pdf)

11.30: Tillitsreform i Sverige? 
Laura Hartman, leder av tillitsdelegasjonen i Sverige
Last ned presentasjon (pdf)

12.55: Hva sier forskerne om tillit og styring? 
Tom Colbjørnsen, Tina Øllgaard Bentzen og Johan Quist
Last ned presentasjoner (tre presentasjoner satt sammen i én pdf)

14.25: Hvordan få til balanse mellom kontroll og tillit i etatsstyringen?
Tre departementer og deres underliggende virksomheter kommer for å dele sine erfaringer.

15.05: Styring, ledelse og tillit 
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

15.25: Samspillet mellom styring og ledelse i forvaltningen
DFØs Hilde Singsaas og Difis Steffen Sutorius

15.40: Tillit i et sosiologisk perspektiv
Harald Eia 

 • Ifølge kritikerne fører mål- og resultatstyring til detaljstyring og overdreven rapportering og kontroll. De etterlyser en tillitsreform i offentlig sektor. Men handler ikke mål- og resultatstyring nettopp om å sette mål, og dernest gi handlingsrom og tillit til virksomheter og ansatte? Noen av verdens fremste eksperter var på Styringskonferansen for å diskutere et aktuelt og omstridt tema innen statlig styring.

  Felles mål, felles ansvar
  New Zealand er et foregangsland innen statlig styring og har siste årene satset spesielt på å skape bedre samordning på tvers i forvaltningen. I løpet av en femårsperiode har de klart å oppnå resultater som utgjør en forskjell for New Zealands innbyggere. Iain Rennie, som har vært med på å utvikle programmet, kommer til Styringskonferansen for å fortelle deg hemmeligheten bak New Zealands suksess.

  Tillitsreform i Skandinavia?
  Sverige og Danmark er ofte nevnt som eksempler på land som har innført tillitsreformer og gått bort fra mål- og resultatstyring. Men har de forlatt målstyring? Og har reformene gitt mer tillit og handlingsrom? Laura Hartman kommer for å fortelle om erfaringene fra Sverige. Vi har også samlet tre forskere fra Norge, Sverige og Danmark: Tom Colbjørnsen, Johan Quist og Tina Øllgaard Bendtsen. De skal snakke om styring og tillit fra et akademisk perspektiv.

  Direktør for Difi, Steffen Sutorius og direktør for DFØ, Hilde Singsaas, skal drøfte samspillet mellom styring og ledelse i forvaltningen.

  Tillit og kontroll
  Hvordan få til balanse mellom kontroll og tillit i etatsstyringen? Tre departementer og deres underliggende virksomheter kommer for å dele sine erfaringer. Både forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen og filosof Einar Øverenget skal se på sammenhengen mellom tillit og kontroll. Utelukker det ene det andre, eller er det to nødvendigheter i styring? Harald Eia oppsummerer dagen og gir oss sine usensurerte observasjoner med en sosiologisk forankring.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?