Styringskonferansen 2021: Mestrer vi kompleksiteten?

Styringskonferansen 2021 har tittelen «Mestrer vi kompleksiteten? Styring, ledelse og organisering i det 21. århundre». Konferansen tar opp hvordan komplekse samfunnsproblemer utfordrer dagens forvaltning og hvilke muligheter vi har fremover. Den arrangeres digitalt 20. januar 2021.

Oppdatert

Tema for Styringskonferansen 2021

Komplekse samfunnsproblemer utfordrer tradisjonelle strukturer og styringsansvar. Det krever nye måter å jobbe og tenke på. Samordning og samarbeid mellom et bredt spekter av aktører er avgjørende. 

Regjeringen har lagt noen viktige grunnsteiner for en transformasjon av offentlig forvaltning med Innovasjonsmeldingen. Flere statlige virksomheter og kommuner har begynt å utforske hvordan de kan skape mer sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. På Styringskonferansen bringer vi inn nasjonale og internasjonale fagfolk for å vise frem hvilke muligheter vi har innenfor styring, organisering og ledelse for å få til dette.

Programmet og påmelding for årets konferanse vil bli oppdatert fortløpende på denne siden utover høsten. 

Jocelyne Bourgon er hovedtaler på Styringskonferansen 20. januar 2021.
Jocelyne Bourgon er hovedtaler på Styringskonferansen 20. januar 2021.

Årets hovedtaler er Jocelyne Bourgon 

Jocelyne Bourgon omtales som superbyråkrat og står bak det store internasjonale forskningsprosjektet som har resultert i boken  A New Synthesisof Public Administration: serving in the 21st century. Det nye rammeverket «Ny syntese» har fått stor internasjonal oppmerksomhet og gjennomslag i flere land. På Styringskonferansen 2021 vil hun dele erfaringer fra sin lange karriere, og presentere Ny syntese-rammeverket. 

Ny syntese-rammeverket

I en utfordrende og kompleks tid er det behov for å skape mening og sammenheng og skape bilder som kan inspirere oss til handling. Ny syntese gjør akkurat dette. Rammeverket bygger bro mellom en rekke tilsynelatende motstridende ideer, og utforsker et bredt spekter av muligheter tilgjengelige for offentlig sektor.

Rammeverket blir omtalt slik: Jocelyne Bourgon's visionfor public administration is compelling, because the challenges to governance that she outlines are real and gathering momentum. At the same time, the framework is a practical one, because it is developed from the experience of governments that have experimented with forward-looking concepts and ideas. 

Bourgon's utgangspunkt er at vi som samfunn står ovenfor en økende grad av komplekse utfordringer. Disse utfordringene kjennetegnes av spredning av ansvar, høy grad av gjensidige avhengigheter og uforutsigbarhet. Komplekse samfunnsutfordringer kan derfor ikke løses av tradisjonelle hierarkiske strukturer og gjeldende praksis. De krever en helhetlig, deltakende og utforskende tilnærming, med bidrag fra mange aktører.  Ny syntese foreslår ikke at vi kvitter oss med tradisjonelle strukturer og praksiser, men heller utforsker hvordan disse kan sameksistere med nye tilnærmingsmåter og ferdigheter som trengs for å forberede oss på fremtiden. 

Danmark har oversatt dette rammeverket til dansk, og oppsummerer modellen i korte trekk med en informasjonsvideo. Se informasjonsvideoen på Youtube. 

Om Jocelyne Bourgon 

Jocelyne Bourgon har ledet ambisiøse offentlige reformer som departementsråd i i Canada. Hun har bred internasjonal erfaring, og har vært blant annet vært president for FNs komite for eksperter i offentlig administrasjon, ambassadør til OECD og president for Samveldets Assosiasjon for Offentlig Administrasjon og Styring (CAPAM). I dag er hun president for konsulentselskapet Public Governance International, og ambassadør for Ny syntese, som er et resultat av et langvarig internasjonalt forskningssamarbeid.

Kontaktinfo

Send e-post til kurs@dfo.no.

Fant du det du lette etter?