Styringskonferansen 2020: Styring på framtidens premisser

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Neste styringskonferanse er onsdag 22. januar 2020, og temaet er «styring på framtidens premisser».

Oppdatert

Raske teknologiske endringer, strammere budsjetter og økende forventinger fra innbyggerne setter styringen på prøve. Mange opplever at kortsiktige hensyn blir for dominerende og at det er behov for mer langsiktighet og strategisk tenkning. På årets styringskonferanse ser vi nærmere på hva som kreves av styringen for å stå rustet i møte med de langsiktige utfordringene.

Meld deg på konferansen

Disse foredragsholderne kommer

  • Hovedtaler: Dr. Amy Zalman, administrerende direktør i Prescient og professor ved Georgetown University
  • Thomas Hoholm, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
  • Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  • Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Hans Christian Holte, direktør for Skatteetaten
  • Geir Graff, rådgiver for Asker kommune og prosjektkoordinator for nye Asker kommune
  • Klara Lise Aasen, divisjonsdirektør, Head of Group Financial Management i DNB
  • Einar Lie, professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO)

Vi vil legge ut mer informasjon om programmet når det er klart.

Kontaktinfo

Send e-post til kurs@dfo.no.

Fant du det du lette etter?