Styringskonferansen 2021: Mestrer vi kompleksiteten? Styring, ledelse og organisering i det 21. århundre

Komplekse samfunnsproblemer utfordrer tradisjonelle strukturer og styringsansvar. Det krever nye måter å jobbe og tenke på. På årets styringskonferanse hørte vi fra nasjonale og internasjonale fagfolk som viste oss hvilke muligheter vi har innenfor styring, organisering og ledelse.

Oppdatert

Styringskonferansen er et årlig arrangement som er tilgjengelig for alle med interesse for styring, organisering og ledelse i staten. Årets konferansier Jan-Paul Brekke tok oss med gjennom et spennende program, der vi så nærmere på hvordan man kan mestre den økende graden av kompleksitet i styringen.

Presentasjoner og video

Åpning
Hilde Singsaas, direktør for DFØ
Se opptak

Utdeling av Bedre stat-prisen
Finansminister Jan Tore Sanner
Se opptak

Ny syntese – et felles rammeverk for å løse komplekse samfunnsutfordringer
Jocelyne Bourgon president for konsulentselskapet Public Governance International (PGI).
Se utdrag fra innlegg

Ny syntese i praksis – nye veier for offentlig velferd og verdiskapning
Kristian Dahl forsker og grunnlegger av det danske konsulentselskapet LEAD.
Se opptak
I Last ned presentasjon

DFØ deler sine råd for å lykkes med samordning
Trine Wold Møller, Eivor Bremer Nebben, Kirsten Eidsaa Hall og Helle Sekkesæter fra DFØ
Se animasjonsvideo

Pårørende: fra sluttbruker av planer - til medvirker i løsninger
Anita Vatland daglig leder i Pårørendealliansen.
Se opptak
I Last ned presentasjon

Sammenhengende tjenester på felles fundament. Hvordan lykkes i praksis?
Grete Orderud avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet.
Se opptak
I Last ned presentasjon

Er sektorinndelingen et hinder for innovasjon som bygger på brukerens behov?
Ellen Margrethe Carlsen avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Se opptak
I Last ned presentasjon

Partnerskap for radikal innovasjon: hvordan tilnærme seg komplekse utfordringer?
Monica Fossnes Petersson fra KS og Adrian Michalak-Paulsen fra Halogen
Se opptak
I Last ned presentasjon

Panelsamtale
Monica Fossnes Petersson fra KS, Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet og Anita Vatland fra Pårørendealliansen
Se opptak samtalen

Departementsstrategien - gode hver for oss, best sammen
Jan Hjelle ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Se video
I Last ned presentasjon

Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål tradisjonelle styrings- og rapporteringssystemer?
Aleksander Åsheim ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.
Se video
I Last ned presentasjon

Panelsamtale om nasjonal plan for bærekraftsmålene – spire til mer samstemt politikk og bedre koordinering?
Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Aleksander Åsheim og ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle.
Se opptak samtalen

Panelsamtale
Superbyråkraten Jocelyne Bourgon og den danske forskeren Kristian Dahl
Se opptak samtalen

Infotainment med Norges mest kjente fastlege
Jørgen Skavlan - fastlege, foredragsholder og debattant.
Se opptak

Avsluttende refleksjoner – Hvordan få til samordning på toppen?
Finansråd Hans Henrik Scheel, departementsråd Eivind Dale og DFØ-direktør Hilde Singsaas
Se opptak

 • Jocelyne Bourgon omtales som superbyråkrat og står bak det store internasjonale forskningsprosjektet som har resultert i boken  A New Synthesisof Public Administration: serving in the 21st century. Det nye rammeverket «Ny syntese» har fått stor internasjonal oppmerksomhet og gjennomslag i flere land. På Styringskonferansen 2021 vil hun dele erfaringer fra sin lange karriere, og presentere Ny syntese-rammeverket.

  Bourgon har ledet ambisiøse offentlige reformer som departementsråd i i Canada. Hun har bred internasjonal erfaring, og har vært blant annet vært president for FNs komite for eksperter i offentlig administrasjon, ambassadør til OECD og president for Samveldets Assosiasjon for Offentlig Administrasjon og Styring (CAPAM). I dag er hun president for konsulentselskapet Public Governance International, og ambassadør for Ny syntese, som er et resultat av et langvarig internasjonalt forskningssamarbeid.

 • I en utfordrende og kompleks tid er det behov for å skape mening og sammenheng og skape bilder som kan inspirere oss til handling. Ny syntese gjør akkurat dette. Rammeverket bygger bro mellom en rekke tilsynelatende motstridende ideer, og utforsker et bredt spekter av muligheter tilgjengelige for offentlig sektor.

  Rammeverket blir omtalt slik: Jocelyne Bourgon's vision for public administration is compelling, because the challenges to governance that she outlines are real and gathering momentum. At the same time, the framework is a practical one, because it is developed from the experience of governments that have experimented with forward-looking concepts and ideas. 

  Bourgon's utgangspunkt er at vi som samfunn står ovenfor en økende grad av komplekse utfordringer. Disse utfordringene kjennetegnes av spredning av ansvar, høy grad av gjensidige avhengigheter og uforutsigbarhet. Komplekse samfunnsutfordringer kan derfor ikke løses av tradisjonelle hierarkiske strukturer og gjeldende praksis. De krever en helhetlig, deltakende og utforskende tilnærming, med bidrag fra mange aktører.  Ny syntese foreslår ikke at vi kvitter oss med tradisjonelle strukturer og praksiser, men heller utforsker hvordan disse kan sameksistere med nye tilnærmingsmåter og ferdigheter som trengs for å forberede oss på fremtiden. 

  Les mer om ny syntese-rammeverket. 

  Danmark har oversatt dette rammeverket til dansk, og oppsummerer modellen i korte trekk med en informasjonsvideo. Se informasjonsvideoen på Youtube.

Kontaktinfo

Send e-post til kurs@dfo.no.

Fant du det du lette etter?