Styringskonferansen

Styringskonferansen var DFØs årlige konferanse om styring i staten. Fra 2023 blir denne konferansen erstattet av Årskonferansen – en bedre stat.

Tidligere konferanser – opptak og presentasjoner

Styringskonferansen 2022

Temaet på Styringskonferansen 2022 var effektiv ressursbruk. Det er nødvendig å få mer ut av ressursene i offentlig sektor i tiden framover. Da må vi evne å prioritere tydeligere og samtidig jobbe kontinuerlig med forbedring og utvikling.

Se videoopptak

Del 1: Åpning og internasjonal hovedtaler

Velkommen til Styringskonferansen 2022. Ved konferansier Eirik Bergesen.

Se opptak

Åpningstale. Ved DFØs direktør Hilde Singsaas.

Se opptak

Åpningsinnlegg. Ved Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Se opptak

Utdeling av Bedre stat prisen

Se opptak

Bigger government – framtidens utfordringer driver offentlige utgifter oppover – hva med effektiv ressursbruk? Ved årets internasjonale hovedtaler: Dr Marc Robinson.

Se opptak

Del 2: Bigger government vs. effektiv ressursbruk – norsk perspektiv

Stat, marked og insentiver til besvær. Ved professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger.

Effektiv ressursbruk vs. «Bigger government». Samtale mellom Ola Kvaløy, Marc Robinson og konferansier Eirik Bergesen.

Se opptak

«Bigger government» vs. effektiv ressursbruk; hvordan utfordrer dette det politiske venstre og høyre? Økte utgifter – hvordan prioritere? Perspektiver fra den politiske høyre- og venstresiden. Magnus Marsdal, venstresidens tankesmie Manifest og Nils August Andresen, høyresidens avis Minerva i samtale med konferansier Eirik Bergesen.

Se opptak

Hvordan får vi mer igjen for pengene i det offentlige? Arbeidslivets rolle og ansvar. Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, og Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, belyser dette temaet sett fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden

Se opptak

Del 3: Erfaringsdeling – historier fra statlige virksomheter

Hvordan NAV arbeider med effektiv ressursbruk gjennom digital utvikling. NAV ligger langt framme når det gjelder digital utvikling. Vi får høre hvordan NAV jobber med gevinstarbeid og skaper verdi for brukerne gjennom bruk av styringsinformasjon og utvikling i tverrfaglige produktteam. Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør, og Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør, NAV.

Se opptak

Kultur for effektiv ressursbruk. Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.

Se opptak

Effektiv ressursbruk gjennom strategi for samordning i miljøsektoren. Torgeir Strøm, ekspedisjonssjef, Klima- og miljødepartementet og Gun Bente Johansen, organisasjonsdirektør, Miljødirektoratet.

Se opptak

Gode investeringsprosjekter – riktig prosjekt og riktig gjennomført? Gro Holst Volden, forskningssjef, Concept/NTNU.

Se opptak

Del 4: Framtidens styring og perspektiver

Hvordan skape forståelse for effektiv ressursbruk med 12 000 milliarder kroner på bok? Ved tidligere finansminister Siv Jensen.

Se opptak

Skråblikk på offentlig sektor og effektiv ressursbruk. Ved Are Kalvø, forfatter og satiriker.

Se opptak

Styringskonferansen 2021

Styringskonferansen 2021 hadde temaet: Mestrer vi kompleksiteten? Styring, ledelse og organisering i det 21. århundre. Her kan du se opptak fra foredragene og laste ned presentasjonene.

Komplekse samfunnsproblemer utfordrer tradisjonelle strukturer og styringsansvar. Det krever nye måter å jobbe og tenke på. På årets styringskonferanse hørte vi fra nasjonale og internasjonale fagfolk som viste oss hvilke muligheter vi har innenfor styring, organisering og ledelse.

Presentasjoner og video

Åpning
Hilde Singsaas, direktør for DFØ
Se opptak

Utdeling av Bedre stat-prisen
Finansminister Jan Tore Sanner
Se opptak

Ny syntese – et felles rammeverk for å løse komplekse samfunnsutfordringer
Jocelyne Bourgon president for konsulentselskapet Public Governance International (PGI).
Se utdrag fra innlegg

Ny syntese i praksis – nye veier for offentlig velferd og verdiskapning
Kristian Dahl forsker og grunnlegger av det danske konsulentselskapet LEAD.
Se opptak
 I Last ned presentasjon

DFØ deler sine råd for å lykkes med samordning
Trine Wold Møller, Eivor Bremer Nebben, Kirsten Eidsaa Hall og Helle Sekkesæter fra DFØ
Se animasjonsvideo

Pårørende: fra sluttbruker av planer - til medvirker i løsninger
Anita Vatland daglig leder i Pårørendealliansen.
Se opptak
 I Last ned presentasjon

Sammenhengende tjenester på felles fundament. Hvordan lykkes i praksis?
Grete Orderud avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet.
Se opptak
 I Last ned presentasjon

Er sektorinndelingen et hinder for innovasjon som bygger på brukerens behov?
Ellen Margrethe Carlsen avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Se opptak
 I Last ned presentasjon

Partnerskap for radikal innovasjon: hvordan tilnærme seg komplekse utfordringer?
Monica Fossnes Petersson fra KS og Adrian Michalak-Paulsen fra Halogen
Se opptak
 I Last ned presentasjon

Panelsamtale
Monica Fossnes Petersson fra KS, Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet og Anita Vatland fra Pårørendealliansen
Se opptak samtalen

Departementsstrategien - gode hver for oss, best sammen
Jan Hjelle ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Se video I Last ned presentasjon

Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål tradisjonelle styrings- og rapporteringssystemer?
Aleksander Åsheim ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.
Se video
 I Last ned presentasjon

Panelsamtale om nasjonal plan for bærekraftsmålene – spire til mer samstemt politikk og bedre koordinering?
Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Aleksander Åsheim og ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle.
Se opptak samtalen

Panelsamtale
Superbyråkraten Jocelyne Bourgon og den danske forskeren Kristian Dahl
Se opptak samtalen

Infotainment med Norges mest kjente fastlege
Jørgen Skavlan - fastlege, foredragsholder og debattant.
Se opptak

Avsluttende refleksjoner – Hvordan få til samordning på toppen?
Finansråd Hans Henrik Scheel, departementsråd Eivind Dale og DFØ-direktør Hilde Singsaas
Se opptak

Styringskonferansen 2020

Styringskonferansen 2020 hadde temaet «styring på framtidens premisser». Her kan du se opptak fra foredragene og laste ned presentasjonene.

Raske teknologiske endringer, strammere budsjetter og økende forventinger fra innbyggerne setter styringen på prøve. Mange opplever at kortsiktige hensyn blir for dominerende og at det er behov for mer langsiktighet og strategisk tenkning. På årets styringskonferanse ser vi nærmere på hva som kreves av styringen for å stå rustet i møte med de langsiktige utfordringene.

Presentasjoner og video

Åpning
Hilde Singsaas, direktør for DFØ

Utdeling av Bedre stat-prisen
Hilde Singsaas

Strategisk framsyn
Dr. Amy Zalman, administrerende direktør i konsulentselskapet Prescient og professor ved Georgetown University
Last ned presentasjon (PDF)

Strategisk tvetydighet – når framtiden skal med i styringen
Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI
Last ned presentasjon (PDF)

Kortsiktighet og langsiktighet i departementsfellesskapets arbeid – mind the gap!
Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Last ned presentasjon (PDF)

Langsiktighet og strategi i Folkehelseinstituttet og Skatteetaten
Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet og Hans Christian Holte, direktør for Skattetetaten

Østenfor Sola og vestenfor Måna – en undrings- og endringsreise mot helhetlig styring
Geir Graff, rådgiver og prosjektkoordinator for nye Asker kommune
Last ned presentasjon (PDF)

NAVs omverdensnanalyse og hvordan den brukes i styringen av NAV
Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV
Last ned presentasjon (PDF)

God virksomhetsstyring i DNB
Klara Lise Aasen, divisjonsdirektør i Group Financial Management i DNB
Last ned presentasjon (PDF)

Samtale med Geir Graff, Klara Lise Aasen og Ole Christian Lien

Flerårig styring og strategi
Siri Bjørtuft Ellingsen, seniorrådgiver i DFØs forvaltnings- og analyseavdeling
Last ned presentasjon (PDF) I Les mer om virksomhetsstrategi i staten

Administrasjonspolitikk i fortid og samtid. Noen refleksjoner.
Einar Lie, sosialøkonom, historiker og professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Styringskonferansen 2019

Styringskonferansen 2019 hadde temaet «virker det?». Her kan du se opptak fra foredragene og laste ned presentasjonene.

Åpning
Hilde Singsaas, direktør i DFØ
Last ned presentasjon (PDF)

Regjeringens initiativ til bedre styring og ledelse i staten
Finansminister Siv Jensen

Utdeling av Bedre stat-prisen 2019 til 0-24-samarbeidet

Tallenes tyranni
Professor Jerry Z. Muller

Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring. Erfaringer fra omsorgssektoren

Signy Irene Vabo, professor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO
Last ned presentasjon (PDF)

Evalueringer og mål- og resultatstyring som kilder til kvalitetsforbedring. Erfaringer fra Norad.

Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad
Last ned presentasjon (PDF)

Hvordan påvirker kvantitative data etatslederes styring og ledelse?

Samtale mellom Joakim Lystad, tidligere direktør for NAV og Mattilsynet, Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket og Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet

Hva er styringsinformasjon og hvordan bruke det til å forbedre styringen?
Wibecke Høgsveen, avdelingsdirektør i Direktoratet for økonomistyring.
Last ned presentasjon (PDF)

Hvordan jobbe systematisk med kunnskapsbasert styring i offentlig forvaltning?
 Erfaringer fra Nederland.
Meeke van den Heuvel - de Grooth, Finansdepartementet i Nederland.
Last ned presentasjon (PDF)

Hvem vinner kampen om beslutningsgrunnlaget? Embetsverkets ansvar for å sikre forsvarlige beslutningsgrunnlag kommer ofte under press i møte med politikken.

Tidligere politiker, Bjarne Håkon Hanssen, og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle, diskuterer hva embetsverk og politikere vektlegger når beslutninger skal tas.

Effektbasert økonomistyring underveis. Danske erfaringer.

Per Nicolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
Last ned presentasjon (PDF)

Felles mål – felles innsats. Et innblikk i det tverretatlige samarbeidet knyttet til arbeidslivskriminalitet.

Terje Nordli og Monica Bredesen fra Skatteetaten.
Last ned presentasjon (PDF) | Rapport: «Mål- og resultatstyring for det tverretatlige a-krimsamarbeidet» (PDF)

Avsluttende refleksjoner om tallenes tyranni.

Psykiater, forfatter og skribent Finn Skårderud
Last ned presentasjon (PDF)

Oppdatert: 23. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.