D7 Avstemming av merverdiavgift og rapportering av omvendt avgiftsplikt

Rutinen gjelder for virksomheter som ikke er avgiftspliktige (det vil si ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret).

Oppdatert

Merverdiavgift for tjenestekjøp fra utlandet (omvendt avgiftsplikt) rapporteres i Altinn på skjema RF-0005 Mva-melding for omvendt avgiftsplikt.

Hensikt:

 • Kontroll av riktig bruk av merverdiavgiftskoder 7T/3T
  • 7T: Utgående mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, gjelder for virksomheter som er innenfor nettoføringsordningen
  • 3T: Utgående mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, gjelder for virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktige og er utenfor nettoføringsordningen
 • Rapportering og betaling av merverdiavgift for tjenestekjøp fra utlandet (omvendt avgiftsplikt)

Omfang:

 • Minimum ved periodeavslutning for siste måned i et kvartal

Rapportering og oppgjør av merverdiavgift for omvendt avgiftsplikt gjøres kvartalsvis til følgende frister:

Kvartal (Oppgaveperiode)
Oppgave- og betalingsfrist
1. kvartal jan – mars 10. mai
2. kvartal april – juni
10. august
3. kvartal juli – september 10. november
4. kvartal oktober – desember 10. februar (året etter)

Senest ved periodeavslutningen for den siste perioden i et kvartal, skal man gjøre klar for innrapportering og betaling av merverdiavgift. En viktig del av dette er å kontrollere at riktig mva-koder er brukt. Kontrollene bør gjøres før den siste regnskapsperioden i kvartalet stenges, slik at feil kan korrigeres i samme kvartal som de har oppstått.

Avgift å betale føres som en ordinær leverandørfaktura. Husk at forfallsdato = Oppgave- og betalingsfrist.

Se Økonomireglementet § 14, bestemmelsene pkt. 4.4.3. f)

Utløsende hendelse:

Kvartalsavslutning

Berører andre rutiner:


Summene i fane D7 oppdaterer automatisk samleskjema i fane D9 i avstemmingsmappen, «Årssammendrag skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt».

Fremgangsmåte og arbeidsdeling:

Fullservice
Delservice
Oppgave - handlingKundeKunde
Steg A - Kontroll av riktig bruk av merverdiavgiftskoder (mva-koder)

1. Ta ut rapporten Transaksjoner pr avgiftskode (GL05) i Unit4 ERP under Hovedbok/Avgiftsrapportering. Skriv inn mva-kode 7T/3T i feltet for avgiftskode og velg aktuell periode.
Kontroller at bilagene i disse rapportene gjelder fakturaer for kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.
Kunde Kunde 2. Kontroller fakturaer fra utenlandske leverandører for aktuelt kvartal. Dette kan gjøres i Hovedbok/Spørring bilag. Sett bilagsart lik B1 for Basware (alternativt CF for Contempus), konto lik 2401 (eller annen konto for leverandørgjeld for utenlandske leverandører) og kryss av for resk.nr med tekst.
Dersom det er bilag i denne spørringen utover de i punkt 1, må det vurderes om det er brukt riktig mva-kode på disse.
Kjøp av fjernleverbare tjenester som ville ha vært merverdiavgiftspliktige ved innenlands omsetning, skal bokføres med mva-kode 7T/3T.
Kunde Kunde 3. Foreta eventuelle omposteringer.
I omposteringsbilaget må beløpet være det samme som det som ble brukt på konteringslinjen i fakturasystemet (Basware/Contempus), men med motsatt fortegn (negativt beløp hvis faktura, positivt beløp hvis kreditnota).
Den automatiske reverseringsfunksjonen i Unit4 ERP bør ikke benyttes for ompostering av bilag med mva-kode 7T/3T. Dette skyldes det tekniske oppsettet av disse kodene. DFØ anbefaler heller ikke å bruke automatisk reversering på bilag som inneholder reskontroføringer.

Se våre kundesider for mer informasjon om nettoføringsordningen, eksempler og regelverk knyttet til kjøp av fjernleverbare tjenester.KundeKunde
Steg B – Kontroll og avstemming av avgiftsrapport i Unit4 ERP (GL04)

1. Ta ut en testversjon av Avgiftsoppgaven (GL04) fra Unit4 ERP under Hovedbok/Avgiftsrapportering/Avgiftsoppgave til skattekontoret.
Velg variant 3 Avgiftsoppgave TEST. Legg inn aktuell periode fra, periode til og velg tilgjengelig rapport i nedtrekksmenyen for avgiftsrapport på rad 24.
Kunde Kunde 2. Kontroller avgiftsrapporten:
 • Stemmer beløpene med spørringene under steg A?
 • Stemmer avgift å betale i rapporten med saldo på konto 2703 Utgående merverdiavgift, kjøp av tjenester fra utlandet eller klimakvoter?
Kunde Kunde 3. Kontroller man bør gjøre ved avvik i punkt 2:
 • Er det bokført direkte på konto 2703 uten bruk av mva-kode?
 • Er reverseringsfunksjonen brukt ved ompostering av mva-kode 7T/3T? Automatisk reversering kan skape problemer på grunn av det tekniske oppsettet av disse mva kodene.


Hvis man oppdager feil i punktene over bør dette korrigeres.

Kunde Kunde 4. Saldo på konto 2703 Utgående merverdiavgift, kjøp av tjenester fra utlandet eller klimakvoter overføres til konto 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift.

DFØ

Kunde
Steg C - Utfylling av fane D7 i avstemmingsmappen

Fyll ut avstemmingsmappens fane D7 og forklar eventuelle avvik. Signer for utført kontroll.

1. Bruk Transaksjoner pr avgiftskode (GL05), se steg A punkt 1, og Avgiftsoppgaven (GL04), se steg B punkt 1, som grunnlag for utfylling av første del av D7. DFØ lagrer disse rapportene på opal_con for fullservicekunder.
DFØ Kunde 2. Kjør browser «DFØ15 – D07 Å betale/til gode ifølge regnskapet» og legg inn saldo for konto 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift i Post 3.
Kunde Kunde 3. Dersom beregnet merverdiavgift ikke overstiger kr 500,- i et kvartal, skal avgiften hverken rapporteres eller betales.
Tilbakefør opprinnelig bilag med samme mva-kode (7T/3T) og kontering, og bokfør på nytt uten mva-kode. Husk henvisning til opprinnelig bilag i teksten. Ikke bruk reverseringsfunksjonen i Unit4 ERP, se Steg A punkt 3.

Se egen tabell for «tilbakeføring av utgiftsført merverdiavgift» i fane D7 i avstemmingsmappen.KundeKunde
Steg D - Rapportering og betaling av skyldig merverdiavgift

1. Når kontroller og avstemming er gjort og eventuelle feil er rettet kan endelig avgiftsoppgave tas ut i Unit4 ERP:
Hovedbok/Avgiftsrapportering/Avgiftsoppgave til skattekontoret. Denne gangen velger man variant 4 Avgiftsoppgave (sett kryss for Utfør oppdatering).

Når man krysser av for Utfør oppdatering, vil alle transaksjoner som er med i denne rapporten «lukkes» og ikke bli med i rapporten igjen. Dette for at tall ikke skal kunne rapporteres to ganger.
Kunde Kunde 2. Avgiftsoppgaven (GL04) benyttes som grunnlag for å fylle ut skjema RF-0005 i Altinn. Det skal rapporteres i hele kroner.
Avgiftsbeløp mindre enn kr 500,- skal ikke rapporteres.
Kunde Kunde 3. Avgiftsoppgaven (GL04) og Mva-melding RF-0005 med kvittering fra Altinn benyttes som dokumentasjon og bokføres som en leverandørfaktura til Skatteetaten. Bruk oppgitt KIDnr i kvitteringen fra Altinn. Leverandørfakturaen bokføres mot konto 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift.

Gyldig fra 01.01.2019

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?