Tilsetting og arbeidskontrakt

Her finner du veiledninger til hvordan du bruker DFØs digitale løsning for tilsetting og arbeidskontrakt.

Generelt om løsningen 

Tilsetting og arbeidskontrakt er en heldigital løsning for oppretting, signering og utbetaling av midlertidige kontrakter med en forhåndsdefinert økonomisk ramme. Løsningen inkluderer oppretting av månedskontrakter, timekontrakter og oppdragskontrakter. Løsningen er tilpasset spesifikke behov i Universitets- og høyskolesektoren. 

Mer informasjon om løsningen

Prosessen initieres av en bestiller med behov for en ressurs. Bestiller initierer opprettingen av kontrakt ved å fylle ut dedikerte felter i et skjema via DFØ-app eller DFØ selvbetjeningsportal.  

Saksbehandler mottar bestillingen i sin innkurv i selvbetjeningsportalen. Saksbehandler utarbeider kontrakten og sender denne videre til leder med budsjettdisponeringsmyndighet for godkjenning. Saksbehandler kan også opprette ny kontrakt uten at bestiller er involvert.  

Personen som skal tilsettes, verifiserer og registrerer personopplysninger ved elektronisk signering av kontrakt. Når kontrakten er signert oppdateres ny informasjon automatisk i lønnssystemet.  

Figuren viser løsningen.

Løsningen inkluderer også utbetaling av oppdragskontrakter, føring av timelister mot timekontrakt og rapport på kontrakt. 

Slik signerer du kontrakten

Denne veiledningen er for deg som skal signere en arbeidskontrakt eller oppdragsavtale via løsningen.

Slik registrerer du timelister mot timekontrakt 

Denne veiledningen er for deg som har signert en timekontrakt og skal føre timelister mot kontrakten for å få utbetalt timer. I veiledningene under kan du lese hvordan du sender inn timelister, og hva du gjør hvis du mottar en timeliste i retur. 

Bestiller

Denne veiledningen er for deg som skal bestille en kontrakt via løsningen. Bestilling utføres via menypunktet «Bestill kontrakt» i DFØ-app eller selvbetjeningsportalen.

Saksbehandler kontrakt

Denne veiledningen er for deg som er saksbehandler kontakt. Veiledningen inneholder informasjon om oppretting og behandling av kontrakt, samt godkjenning og utbetaling av oppdragskontrakt og timelister. Du finner også en egen veiledning for kjente feilmeldinger.

Leder

Denne veiledningen er for deg som er leder med budsjettmyndighet og skal godkjenne en kontrakt via løsningen.

Rapport på kontrakt

Denne veiledningen er for deg som er saksbehandler eller leder og skal ta ut rapport på kontrakter opprettet via løsningen.

Innkurv

Denne veiledningen er for deg som trenger tips til hvordan du kan søke i innkurven.

Oppdatert: 1. september 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.