Tilsetting og arbeidskontrakt

Her finner du veiledninger til hvordan du bruker DFØs digitale løsning for tilsetting og arbeidskontrakt.

Signere arbeidskontrakt

Du som skal signere kontrakt som oppdragstaker, månedslønnet eller timelønnet via denne løsningen, vil motta en e-post med lenke for elektronisk signering.

Når kontrakten er elektronisk signert og startdato for kontrakt er passert, vil du motta en ny e-post med informasjon om at det er opprettet bruker til deg. Denne brukeren vil gi deg tilgang til DFØ-appen og selvbetjeningsportalen.

Når du har signert en kontrakt vil du få tilgang til et menypunkt som heter «Mine kontrakter». Her får du en oversikt over aktive, fremtidige og utgåtte kontrakter som du har signert.

Dersom du har signert timekontakt, skal du føre timer mot kontrakt under menypunktet «Mine kontrakter».

Slik signerer du arbeidskontrakten

Timelister for deg som er timelønnet

I løpet av kontraktsperioden må du som er timelønnet sende inn timeliste for å få utbetalt timer. 

I veiledningene under kan du lese hvordan du sender inn timene, og hva du gjør hvis du får timelisten din i retur fra saksbehandler.

Slik er vår digitale løsning for tilsetting og arbeidskontrakt

DFØs heldigitale løsning omfatter tilsetting og arbeidskontrakt for oppdragstakere, månedslønnede og timelønnede. 

Løsningen kan brukes for å tilsette og lage arbeidskontrakt for eksterne personer som gjør en tidsavgrenset jobb for virksomheten, eller midlertidige ansatte på timekontrakt eller månedskontrakt. 

Løsningen kan kun brukes i de tilfeller der kontrakten har en forhåndsdefinert økonomisk ramme.

Prosessen initieres av en bestiller med behov for en ressurs. Bestilleren bruker DFØ-appen for å bestille en ny arbeidskontrakt og trenger ingen ekstra roller eller autorisasjoner for dette. 

Saksbehandler bruker selvbetjeningsportalen for å behandle kontrakten, men kan også opprette ny arbeidskontrakt uten at bestiller er involvert. Leder med budsjettdisponeringsmyndighet godkjenner arbeidskontrakten i DFØ-app.

De som skal tilsettes, verifiserer og registrerer personopplysninger ved elektronisk signering av kontrakt. De som er ansatt på timekontrakter, kan deretter føre timer i DFØ-app.

Utbetaling gjøres også digitalt. Dersom det er en oppdragskontrakt vil skjema for utbetaling genereres automatisk etter sluttdato for kontrakten, og saksbehandler godkjenner utbetaling i selvbetjeningsportalen.

Timelønnede må selv føre timer i DFØ-appen hver måned. Timene går til godkjenning hos saksbehandler, som godkjenner i selvbetjeningsportalen.

Oppdatert: 28. februar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord