Bestill ny arbeidskontrakt (selvbetjeningsportal)

Slik bestiller du en ny arbeidskontrakt for oppdragstakere, månedslønnede og timelønnede i selvbetjeningsportalen.

Alle ansatte har en flis i selvbetjeningsportalen som heter «Bestill kontrakt».

Her kan du:

  • se tidligere sendte bestillinger
  • kopiere tidligere bestillinger ved å trykke på aktuell bestilling og deretter knappen «Lag Kopi» nede til høyre.
  • bestille ny kontrakt til ønsket ressurs

For å sende en bestilling på ny kontrakt, trykk på «+ Lag ny» nede til venstre.

Skjemaet er delt inn i tre trinn, «Hvem», «Kontrakt» og «Merknader». I trinnet «Hvem» legger du inn informasjon om hvem kontrakten gjelder. Feltene «Fornavn», «Etternavn», «E-post» og «Telefon» er skrivefelt. Feltet «Nasjonalitet» viser en oversikt over alle land, og du velger land fra listen. Alle disse feltene er obligatoriske felt.

I trinnet «Kontrakt» legger du inn informasjon om selve kontraktsforholdet. I feltene «Startdato for kontrakt» og «Sluttdato for kontrakt» velger du dato for kontraktsforholdet fra en kalender. Du kan også taste inn dato manuelt. Feltene «Startdato for kontrakt» og «Sluttdato for kontrakt» er de eneste obligatoriske feltene i fanen «Kontrakt».

Feltet «Organisasjonsenhet» er fylt ut med organisasjonsenheten du som bestiller er tilsatt i. Hvis du har nødvendige tilganger (A290 autorisasjon) vil det være mulig å velge andre organisasjonsenheter her.

Det er tre mulige alternativer under «I hvilket land skal arbeidet utføres?»: «Norge», «Utland» og «Delvis utland». Hvis du velger «Utland» eller «Delvis utland» kommer det frem et felt hvor du må velge land. Velg korrekt land fra listen.

I feltene «Type kontrakt» og «Kontraktstype» velger du om det skal være en time-, måneds- eller oppdragskontrakt, og hvilken kontraktstype den ansatte skal ha.

I trinnet «Merknader» er det et merknadsfelt hvor du kan legge inn intern informasjon til saksbehandler. For å lagre utkast, trykk på «Lagre» nede til høyre. For å sende inn skjemaet, trykk på knappen «Gå til sammendrag» under merknadsfeltet.

Du får da opp side med sammendrag av kontrakten. Du kan trykke på «Rediger» til høyre dersom du ønsker å endre kontrakten. For å sende kontrakten til godkjenning, trykk på «Send til godkjenning» nede til høyre.

Trykk deretter på «Send inn» i bekreftelsesboksen. Det kommer opp ny informasjonsboks som bekrefter at skjemaet er sendt inn.

Oppdatert: 27. april 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord