Signere kontrakt

Her kan du som skal signere en arbeidskontrakt eller oppdragsavtale lese hvordan du går frem.

Se video som viser hvordan du signerer arbeidskontrakten (Youtube).

Du som skal signere kontrakt som oppdragstaker, månedslønnet eller timelønnet via denne løsningen, vil motta en e-post med lenke for elektronisk signering.

Når kontrakten er elektronisk signert og startdato for kontrakt er passert, vil du motta en ny e-post med informasjon om at det er opprettet bruker til deg. Denne brukeren vil gi deg tilgang til DFØ-appen og selvbetjeningsportalen.

Når du har signert en kontrakt vil du få tilgang til et menypunkt som heter «Mine kontrakter». Her får du en oversikt over aktive, fremtidige og utgåtte kontrakter som du har signert.

Dersom du har signert timekontakt, skal du føre timer mot kontrakt under menypunktet «Mine kontrakter».

Innlogging

Du som skal signere arbeidskontrakt vil motta en e-post med en lenke. Når du trykker på lenken kommer du til innloggingssiden. For å logge inn må du bestille en kode på SMS ved å trykke på knappen «Hent passord». Siden er også tilgjengelig på engelsk dersom du trykker på «English» øverst i høyre hjørne. 

Skjermbildet viser innlogging til e-signering.

Skriv inn passordet du mottar på SMS i de seks rutene. Trykk på «Logg inn» for å komme videre.

Skjermbildet viser innlogging til e-signering

I noen tilfeller vil du bli oppringt av en automatisk telefonsvarer som leser opp koden. Dette skjer hvis koden ikke brukes innen tre minutter eller du har åpnet lenken flere ganger og klikket «Hent passord» flere ganger. 

Kontroll av personlige opplysninger

Du vil komme videre til en side hvor du må verifisere personopplysninger. Obligatoriske felter er merket med stjerne «*». 

Hvis du allerede er registrert som aktiv i lønnssystemet i virksomheten, vil personopplysningene som allerede er registrert på deg være fylt ut i skjemaet og ikke være redigerbare. Dersom noen av personopplysningene ikke stemmer, kan dette korrigeres under personopplysninger i DFØ APP eller portal. 

Hvis du allerede finnes i lønnssystemet i virksomheten, men ikke er aktiv, vil alle felt unntatt fødselsnummer/D-nummer være redigerbare. 

Hvis du er nyansatt kan alle feltene redigeres, og noen felt er tomme. 

Øverst på siden får du et sammendrag av betingelsene i kontrakten.

Skjermbildet viser betingelser i kontrakten.

De første feltene du må kontrollere er navn, fødselsnummer/D-nummer, nasjonalitet og adresseinformasjon.

Skjermbildet viser felter for personopplysninger

Hvis du har annen nasjonalitet enn norsk, vil du først få spørsmål om du har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Dersom du velger «Nei» kommer det opp felt med «Fødselsdato» og «Passnummer» som må fylles ut. Dersom du velger «Ja» kommer det opp felt for «Norsk fødselsnummer/D-nummer» som må fylles ut.

Skjermbildet viser radioknappene ja og nei
Skjermbildet viser felter for fødselsdato og passnummer
Skjermbildet viser felt for norsk personnummer

Hvis det ikke allerede er registrert bankopplysninger på deg må du også fylle inn informasjon om bankkontonummer. 

Skjermbildet viser felter for bankland og kontonummer

Hvis du velger et annet bankland enn Norge, kommer det frem flere felt som må fylles ut. Skriv inn navnet på banken i feltet «Banknavn». Hvis banken allerede er registrert i lønnssystemet kan du velge den aktuelle banken fra listen som kommer opp i feltet «Banknavn». Dersom du velger en eksisterende bank vil flere av feltene nedenfor fylles ut automatisk. Hvis banken ikke er registrert fra før må du legge inn informasjon manuelt. 

Skjermbildet viser felter for bankopplysninger

Dersom virksomheten har lastet opp vedlegg til kontrakten, finner du slike vedlegg under overskriften «Vedlegg». Hvis du selv har vedlegg som er relevante for kontrakten kan du laste de opp her. Vedlegg relatert til reiseregning eller andre utlegg skal ikke lastet opp her.

Skjermbildet viser vedlegg i løsningen

Hvis du har oppgitt norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du svare på spørsmål om fagforeningstilhørighet. Du vil få opp spørsmål «Er du medlem av Akademikerne/Unio?» eller «Er du medlem av LO/YS?». Les spørsmålet nøye og svar ut ifra det som er korrekt for deg. Hvis du har fått en oppdragskontrakt, eller en timekontrakt med pensjonistavlønning, vil du ikke få opp spørsmål om fagforeningstilhørighet. 

Skjermbildet viser radioknappene ja og nei ved fagforeningstilhørighet
Skjermbildet viser radioknappene ja og nei ved fagforeningstilhørighet

Dersom du er over 57 år og mottar en time- eller månedskontrakt til signering, vil du få opp informasjon om offentlig tjenestepensjon. Dersom du heller ønsker en kontrakt på pensjonistvilkår huker du av for "Jeg ønsker pensjonistavlønning" og returnerer kontakten til virksomheten for korrigering. 

Skjermbildet viser avhukingsboks for pensjonsavlønning.

Du må også svare på spørsmålet «Har du norsk BankID?». 

Skjermbildet viser radioknappene ja og nei

Godkjenn eller avvis kontraktsforslaget

Nederst på siden kan du avvise kontrakten ved å trykke på knappen «Avvis kontrakt». Hvis du vil godkjenne kontraktsforslaget, huk av i boksen «Jeg bekrefter at all informasjonen er korrekt». Trykk deretter på knappen «Til signering» for å gå videre til signering av kontrakten.

Skjermbildet viser avhukingsboks for bekreftelse.

Hvis du avviser kontraktsforslaget må du legge inn en kommentar om årsaken. Deretter trykker du på «Avvis kontrakt» igjen og skjema går tilbake til saksbehandler.

Skjermbildet viser avvisning av kontrakt.

Signere kontrakten

Herfra er denne veiledningen avhengig av hva du har svart på spørsmålet «Har du norsk BankID?».

Hvis du har svart nei, les «Har ikke norsk personnummer eller D-nummer».

Hvis du har svart ja, les «Har norsk personnummer eller D-nummer».

Har ikke norsk personnummer eller D-nummer

Når du har trykket på «Til signering» vil du få se selve kontraktsforslaget. Kontrakten lastes ned som et PDF-dokument ved å trykke på nedlastningsikonet (pil ned) nede i høyre hjørne. For å signere kontrakten, trykk på knappen «Signer dokument».

For å avbryte signeringsprosessen, trykk på knappen «Avslutt». Da kommer det opp en bekreftelsesboks hvor du må trykke på «Avbryt signeringsprosessen» for å bekrefte. Siden hvor personopplysninger verifiseres dukker da opp.

Skjermbildet viser avbrytelse av signeringsprosessen.

Når du signerer kontrakten må du huke av i bekreftelsesboksen og trykke på «Signer dokument» på nytt.

Skjermbildet viser innsending av kontrakt.

Signering av kontrakten er delt inn i to trinn. I første trinn laster du opp bilde av gyldig legitimasjon, for eksempel fargekopi av pass eller nasjonalt ID-kort. Her kan du velge mellom å ta bilde ved å trykke på kameraet, eller laste opp fil fra pc ved å trykke på nedlastningsikonet (pil ned). For å ta bilde, trykk på knappen «Ta bilde». For å laste opp en fil, trykk på knappen «Last opp forside». Systemet krever bildefil som JPG-format. Det er ikke mulig å laste opp fil i Word- eller PDF format. Du må også ta bilde av eller laste opp baksiden av legitimasjonen. Du må ta bilde av eller laste opp både forside og bakside for å komme videre i prosessen.

Bildet viser et norsk pass.
Bildet av pass er hentet fra: https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/10/16/na-er-ny-versjon-av-passet-her/

Dersom du har lastet opp feil bilde eller ønsker å erstatte det, trykk på knappen «Last opp et annet bilde». For å komme videre, trykk på knappen «Gå til signering».

I det andre trinnet i signeringsprosessen legger du inn underskriften din. Skriv inn signatur og navn i feltet «Navn». Trykk deretter på knappen «Send inn underskrift».

Skjermbildet viser signatur.

Når dette er gjennomført kommer det en bekreftelse på siden. Kontrakten er nå signert.

Skjermbildet viser lagret status på kontrakt.

Har norsk personnummer eller D-nummer

Når du har trykket på «Til signering» vil du få se selve kontraktsforslaget. Du laster ned kontrakten som et PDF-dokument ved å trykke på nedlastningsikonet (pil ned) nede i høyre hjørne. For å signere kontrakten, trykk på knappen «Signer kontrakt».

For å avbryte signeringsprosessen, trykk på knappen «Avbryt». Da kommer det opp en ny side med en knapp hvor du må bekrefte at signeringen avbrytes. Trykk på knappen «Avvis signering» for å bekrefte. Siden hvor personopplysningene verifiseres dukker da opp igjen.

Hvis du signerer kontrakten og trykker på «Signer kontrakt», kan du gjennomføre signeringen med ønsket elektronisk ID.

Skjermbildet viser elektronisk signering.

Når dette er gjennomført kommer det en bekreftelse på siden. Kontrakten er nå signert.

Skjermbildet viser lagret status på kontrakt.
Har du spørsmål om kontrakten?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med virksomheten som har sendt deg arbeidskontrakten.

Oppdatert: 7. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.