Tilsetting og arbeidskontrakt

Her finner du veiledninger til hvordan du bruker DFØs digitale løsning for tilsetting og arbeidskontrakt.

Oppdatert

Signere arbeidskontrakt

Du som skal signere kontrakt som oppdragstaker, månedslønnet eller timelønnet, kan gjøre dette elektronisk.

Når du har signert kontrakten elektronisk, får du tilgang til et menypunkt i DFØ-appen og selvbetjeningsportalen som heter «Mine kontrakter». Her får du en oversikt over aktive, fremtidige og utgåtte kontrakter. 

Du som er timelønnet, bruker også denne funksjonen til å føre timer.

Timelister for deg som er timelønnet

I løpet av kontraktsperioden må du som er timelønnet sende inn timeliste for å få utbetalt timer. 

I veiledningene under kan du lese hvordan du sender inn timene, og hva du gjør hvis du får timelisten din i retur fra saksbehandler.

 • DFØs heldigitale løsning omfatter tilsetting og arbeidskontrakt for oppdragstakere, månedslønnede og timelønnede. 

  Løsningen kan brukes for å tilsette og lage arbeidskontrakt for eksterne personer som gjør en tidsavgrenset jobb for virksomheten, eller midlertidige ansatte på timekontrakt eller månedskontrakt. 

  Løsningen kan kun brukes i de tilfeller der kontrakten har en forhåndsdefinert økonomisk ramme.

  Prosessen initieres av en bestiller med behov for en ressurs. Bestilleren bruker DFØ-appen for å bestille en ny arbeidskontrakt og trenger ingen ekstra roller eller autorisasjoner for dette. 

  Saksbehandler bruker selvbetjeningsportalen for å behandle kontrakten, men kan også opprette ny arbeidskontrakt uten at bestiller er involvert. Leder med budsjettdisponeringsmyndighet godkjenner arbeidskontrakten i DFØ-app.

  De som skal tilsettes, verifiserer og registrerer personopplysninger ved elektronisk signering av kontrakt. De som er ansatt på timekontrakter, kan deretter føre timer i DFØ-app.

  Utbetaling gjøres også digitalt. Dersom det er en oppdragskontrakt vil skjema for utbetaling genereres automatisk etter sluttdato for kontrakten, og saksbehandler godkjenner utbetaling i selvbetjeningsportalen.

  Timelønnede må selv føre timer i DFØ-appen hver måned. Timene går til godkjenning hos saksbehandler, som godkjenner i selvbetjeningsportalen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?