DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

Vi har sett at offentlige organisasjoner klarte å opprettholde produktivitet tross krevende rammebetingelser. Vi har erfart at geografiske avstander ikke er til hinder for samarbeid, og vi vet at teknologien hjelper oss å jobbe på nye måter. Pandemien kan brukes som en drivkraft for å bygge en kultur for samarbeid i forvaltningen.

Publisert
9. nov. 2021
Ledelse og arbeidsgiverstøtte

Hvordan skal samfunnet møte nye behov med stadig strammere budsjetter? Er svaret ostehøvelkutt, eller må det tydeligere prioriteringer til? Vil digitaliseringen løse problemet? Dette er blant spørsmålene som stilles i debatten om effektivisering av offentlig sektor. Det er en viktig debatt, for måten fellesskapets midler forvaltes på angår oss alle.

Publisert
14. okt. 2021

Når deltakerne på DFØs Program for toppledergrupper rapporterer hva de sitter igjen med fra programmet, svarer de at noe av det som har hatt størst verdi var å bli bedre kjent med sine lederkollegaer i andre virksomheter, deres samfunnsoppdrag og utfordringsbilde. De siste 15 månedene har synliggjort betydningen av åpenhet, tillit og gode relasjoner for å få til et godt samarbeid. Dette bekrefter også Koronakommisjonens konklusjoner.

Publisert
11. jun. 2021