DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

Tross at offentlige virksomheter har plikt til å ha rutiner for å fremme menneskerettigheter i sine anskaffelser, gjør mangel på ressurser, tid og kunnskap dette vanskelig å gjennomføre i en travel innkjøpshverdag. En ny åpenhetslov vil forenkle og effektivisere muligheten til å kontrollere at varene som kjøpes inn for felles midler blir lagt under lovlige arbeidsforhold der menneskerettighetene i leverandørkjeden blir ivaretatt.

Publisert
12. mai. 2021

Stadig flere kommuner vedtar høye politiske målsettinger innenfor miljø og sosialt ansvar. Ambisiøse handlingsplaner og strategier godkjennes. Seriøsitetsmodeller for bygg og anlegg skal motvirke arbeidskriminalitet. Jeg spør meg om det er like stor vilje til å styrke innkjøpsmiljøene slik at de kan øke sin kompetanse og få tilstrekkelig ressurser til å faktisk gjøre denne jobben?

Publisert
15. apr. 2021

Jeg går og tenker på hvorfor noen ikke tar ferie. Jeg tenker på det både fordi jeg selv elsker å ta ferie og undrer meg over de som ikke gjør det, men også fordi jeg er et HR-menneske og fordi ansatte som ikke tar ferie lager kluss i systemet.

Publisert
22. mar. 2021