DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

La meg slå fast med en gang. Strategisk bruk av anskaffelser er viktig for å få tilfredse brukere av offentlige tjenester, kostnadseffektiv drift og for å nå FN’s bærekraftsmål. Med kraftig økning i de offentlige velferdsutgiftene er det viktigere enn noen gang at du som leder benytter effektiviseringspotensialet som ligger i å bruke anskaffelser strategisk.

Publisert
7. jan. 2021
Anskaffelser