DFØ-bloggen

DFØ-bloggen

En blogg om styring og effektiv ressursbruk i staten.

Kompetanseutvikling og en meningsfylt arbeidshverdag er statens gull, sa statssekretær Gunn Karin Gjul da KDD lanserte resultatene fra statsansatteundersøkelsen. Det er ikke bare statens gull fordi det gir statsansatte en god arbeidshverdag, men det bidrar også til kvalitet i tjenestene vi leverer, og det kan bidra til bedre økonomiske resultater. Hvor systematisk jobber du med kompetanseutvikling i din virksomhet?

Publisert
21. jun. 2022
Ledelse og arbeidsgiverstøtte

Då NAV la fram bedriftsundersøkinga si nyleg vart det peika på at det er heilt nødvendig for at arbeidsmarknaden skal «gå opp» at offentlege verksemder inkluderer fleire. Etter å ha vore med å støtte statlege verksemder i å nå måla i inkluderingsdugnaden sit eg att med inntrykk av at sjølv om det er mykje god vilje, er det framleis eit stykkje veg å gå.

Publisert
30. mai. 2022
Ledelse og arbeidsgiverstøtte

Både i Norge og våre naboland er det satt i gang flere initiativer og reformer de siste årene for å få bedre og mer tillitsbasert styring. Ett av tiltakene som ofte framheves, er å fastsette færre og tydeligere mål for offentlige virksomheter. For de som skal følge opp målene, er det siste viktigst.

Publisert
7. apr. 2022
Styring

Også i rike Norge peker viktige samfunnsdrivere mot strammere statsfinanser. Koronapandemien har de siste årene ført til ekstraordinære bevilgninger over statsbudsjettet, men når vi etter hvert legger pandemien bak oss, vil det bli behov for tøffere prioriteringer.

Publisert
25. jan. 2022